Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

  • 2015 - Devam Ediyor Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği

    http://www.kokhucreseltedavilerdernegi.com/index.html

    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Turkey