Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anti-apoptotic effects of curcumin on cadmium-induced apoptosis in rat testes

TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, cilt.28, sa.2, ss.122-130, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Oxidative stress markers in liver in streptozocin-induced diabetic rats:effects of metformin and sitagliptin

Cukurova Medical Journal, cilt.45, sa.4, ss.1733-1741, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Huzursuz bacak sendromu olan multipl sklerozlu hastalarda alfa-sinüklein düzeyleri

Cukurova Medical Journal, cilt.45, sa.2, ss.562-567, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alpha-synuclein levels in multiple sclerosis patients with restless leg syndrome

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.45, sa.2, ss.562-567, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Role of Regulary Exercise in Overcoming Infertility Barriers

Journal of Scientific Perspectives, cilt.3, sa.3, ss.223-228, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adipose-Derived Stem Cells and Application Areas

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.40, sa.3, ss.399-408, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Stem Cell and Neuronal Regeneration

Turkiye Klinikleri Journal of Neurology, cilt.8, sa.3, ss.86-92, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Morphologicall investigation of alcohol induced hepatocyte apoptosis and liver injury in rats

Journal of Experimental and Clinical Medicine, cilt.28, sa.3, ss.103-106, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Karayosununun Rat Karaciğeri Üzerindeki Histopatolojik Etkileri

III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2019

İnfertilite Teşhisi Konulan Hastalarda ICSI Yönteminin Başarısı

III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2019

Besinlerle Alınan Ağır Metallerin Rat Karaciğeri Üzerindeki Etkileri

Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress, 24 - 26 Ekim 2019

DENİZ TARAĞI TÜKETİMİNİN SIÇANLARIN MİDE DOKUSU ÜZERİNEETKİSİ

8th. INTERNATIONALCONFERENCE ONMATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES, 5 - 08 Eylül 2019

DENİZ TARAĞININ RAT KARACİĞERİ ÜZERİNDEKİ HİSTOPATOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

8TH INTERNATIONAL CONFERANCE ON MATHEMATICS,,ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES, 5 - 08 Eylül 2019

Deneysel hepatektomi oluşturulan rat karaciğerindeki rejenerasyonun histolojik olarak incelenmesi

8th. International Conference On Mathematics, Engineering, Natural Medical Sciences, 5 - 08 Eylül 2019

Deniz tarağının rat karaciğeri üzerindeki histopatolojik etkilerinin incelenmesi

8th. International Conference On Mathematics, Engineering, Natural Medical Sciences, 5 - 08 Eylül 2019

İnfertilite Engelini Aşmada Düzenli Egzersizin Rolü

IV. Uluslararası Rating Academy Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019

Effect of heavy metals accumulated in crustaceans on stomach tissue of rats

Eurasia 3rd International Congress of Applied Sciences, 28 - 30 Haziran 2019

The investigation of GRIN2b gene expression in migraine patients

4th.International Health Science and Family Medicine Congress, 7 - 09 Şubat 2019

Spermatogenezis ve Dinamik Kök Hücreler

2nd İnternational Conference on Awareness, Çanakkale, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2018

Antiproliferative and Apoptotic Effects of the Medicinal Plants on Breast Cancer Cell Lines

The 2nd International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, Kayseri, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2017, cilt.1, ss.1021

The Effect of Herbal Medicine on Colon Cancer Cells in Culture

The 2nd International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, Kayseri, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2017, cilt.1, ss.1033

The Effect of Herbal Medicine on NeuroblastomaCell Line in Culture

The 2nd International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, Kayseri, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2017

The Effect of Herbal Medicine on Prostate Cancer Cells in Culture

The 2nd International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, 8 - 11 Kasım 2017, cilt.1, ss.1034

Anticancer Effects of Oleocanthal and Pinus Pinaster on Breast Cancer Cell in Culture

The 2nd International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, Kayseri, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2017, cilt.1, ss.1020

THE EFFECT OF ELECTRO MAGNETIC FIELDS ON STEM AND CANCER CELL

15. INTERNATIONAL CYTOCHEMISTRY AND HISTOCHEMISTRY CONGRESS, 18 - 21 Mayıs 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Konjenital Malformasyonlar ve Kök Hücre Terapisi

Güncel Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji Çalışmaları, Tuncay ÖZGÜNEN, Sait POLAT, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.1-12, 2019

ADIPOZ DOKU VE OKSIDATIF STRES ADIPOSE TISSUE ANDOXIDATIVE STRESS

Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Albayrak Levent, Açıkgöz Özgür, Gökçen Emre, Editör, Gece Akademi, 2019