Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Together usage of H3BO3 and Li2(CO3) as co-fluxing agent on sanitaryware production

International Congress on Aplied Science and Technology,Malaga,Spain, 17 - 20 Nisan 2017

The effect of the active flux when used together yo the technical properties of floor tiles bodies and sintering reactions

1.Uluslararası Enerji ve Mühendislik Konferansı 2016 Gaziantep, Gaziantep, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016

Efffect of substrate temperature on the physical proeperties of PbS thin films deposited by ultrasonic spray pyrolysis

2.Uluslararası Organic Electronic Material Technology Conference, 17 - 19 Mayıs 2016

Bor Bileşiklerinin Seramik Döküm Çamurlarunda Kullanımı

16. Ulusal Kil Sempozyumu, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015