Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Fizikokimya

  • Kimyasal Kinetik

  • Polimer Kimyada Yeni Teknolojiler

  • Polimerik Kompleksler

  • Polimerik Malzemeler

  • Polimerlerin Tıbbi Uygulamaları

  • Tekstil Kimyası

  • Yüzey Kimyası

  • Temel Bilimler