Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1997 - 2003 Doktora

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye

 • 1994 - 1997 Yüksek Lisans

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye

 • 1989 - 1993 Lisans

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  Kitosan Esaslı Ağ Yapılı İç İçe Geçmiş Polimerlerden Biyoetkin Maddelerin Salımının İncelenmesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 1997 Yüksek Lisans

  Kangal Termik Santralı Uçucu Küllerinin Kimyasal ve Çevresel Olarak İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya