Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Liszt'in Atonal Eksene Geçiş Çabaları

10. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Marmaris, Turkey, 15 August 2022

Ritmik Yapısı İle Oynanan Müziklerin Dinleyiciler Üzerinde Yarattığı Etki Faktörleri

10. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Marmaris, Turkey, 15 August 2022

Türkiye'deki Çingene Grupları: Dom Toplulukları Örneği

9. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Bishkek, Kyrgyzstan, 20 - 25 April 2022

Müzik Teorisinde aralık Çevrimleri ve aralık Öğrenme Teknikleri

9. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Bishkek, Kyrgyzstan, 20 - 25 April 2022

Uyum mu, Uyumsuzluk mu?

XII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 9 - 12 June 2022

Çalarak Okumanın İşitme Eğitimi ile Paralelliği

BEYNƏLXALQ RƏQS GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ BEYNƏLXALQ ELMİ SİMPOZİUM, Baku, Azerbaijan, 30 April 2022

Bir Turizm Ürünü Olarak Müzik Festivallerinin Önemi

19. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 27 - 29 September 2021

Hindemith’in ‘Eşgüdümlü Uygulama’ Kuramı Üzerine

11.ULUSLARARASI HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU, Afyon, Turkey, 03 June 2021, pp.583-590

Hindemith’in ‘Eşgüdümlü Uygulama’ Kuramı: Politonalite Çalışması

VIII. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, İzmir, Turkey, 28 May 2021, pp.437-442

Bir Tuva Kültürü Olan Gırtlak Müziği ile Yörük Kültürü Olan Boğaz Çalma Karşılaştırması

VIII. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Baku, Azerbaijan, 1 - 03 October 2021

John Cage: 3 Dans ve Hazırlanmış 2 Piyano

VIII. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Baku, Azerbaijan, 1 - 03 October 2021

Aralık Çalışmalarında Piyano Etütlerinin İşlevselliği

1. Uluslararası Sanad Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 December 2019

Ton Öğreniminde İşlevsel Akor Çalışmaları

1. Uluslararası Sanad Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 December 2019

ÇUKUROVA ROMAN KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYA ADANAN BİR ÖMÜR ALİ DAYLAN

Ecsac’xx19 IVth European Conference on Science, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.267-271

Liszt’in Tonal Eksenden Uzaklaşma Çabaları

IV. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, 19 - 21 October 2018

Solfej Dersine Yönelik Tasarlanan İçerik Geliştirme Çabaları

IV. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, 19 - 21 October 2018

Takemitsu’xxnun ”Itinerant’xxında” Arka Plan

IX. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 10 - 12 May 2018

Müzikal Formasyon Dersine Katkı Sağlayacağı Düşünülen Eğitim Teknikleri

1. Uluslararası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, 28 - 30 April 2018

An Analysis of The Motivation Function of Musical Instrument Groups of Military Music

Ecsac’xx18 European Conference on Science ArtCulture, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018

Film Örnekleri Üzerinden Müziğin, İzleyicide Yarattığı Duygu Değişimi

Ecsac’xx18 Eurpean Conference on Science ArtCulture, 19 - 22 April 2018

Richard Wagner and Dramaturgy

ECSAC’xx17 European Conference On Science, ArtCulture, Prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017

Bir Pazarlama Stratejisi Olarak Popüler Ezgilerin Reklam Sektöründe Kullanımı

Al Farabi 1. İnternational Congress On Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, pp.1-2

Müzik Ürünlerinin Pazarlamasında Yeni Medya Teknolojilerinin Rolü

Al Farabi 1. İnternational Congress On social Sciences, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, pp.1-2

Müziksel Başarı ve Medya Araçları

VIII. Uluslararsı Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 12 - 14 May 2017, vol.1, pp.187-188

Müziğin Yaratım Sürecinin ”Machine Learning” Devrimiyle Sorgulanması

8. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 12 - 14 May 2017, vol.1, pp.66-67

Igor Stravinsky’nin Bahar Ayini Örneklemi Üzerinden 20. Yüzyıl Müzik Anlayışı

8. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 12 - 14 May 2017, vol.1, pp.168-169

Müziğin Edebi Dili Senfonik Şiir ve Liszt

2.Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017

Müziğin İnsanlar ve Çeşitli Canlılar Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 28 - 30 May 2016

CANTUS FIRMUS UN KONTRPUAN ÜZERİNDEKİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, Malatya, Turkey, 15 - 17 October 2015, vol.6, pp.1-13

Books & Book Chapters

Performans Etkisinde Müziğin Fizyolojik ve Psikolojik Rolü

in: SOSYAL BİLİMLERDE DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR - I, Küpeli Oyan Selin, Fidan Ahmet, Editor, Efe Akademi Yayınları, pp.23-36, 2022

Gırtlak Müziğine Genel Bakış

in: Güzel Sanatlarda Araştırma ve Değerlendirmeler, Hasan Arapgirlioğlu, Tarkan Yazıcı, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.87-99, 2021

Notadan Uygulamaya Barok Müzikte Performans Analizi

Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, 2020

Çalarak ve Ritimli Okuma

Pegem Akademi, Ankara, 2020

ADIYAMAN İLİ UZUN HAVA FORMUNDAKİ ESERLERİNİÇERİK ANALİZİ

in: SANATIN GÖLGESİNDE, Doç.Dr. Recep USLU, Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.181-221, 2020

ADIYAMAN İLİ TRT REPERTUVARINDA YER ALAN TÜRKÜLERİNKONU, YAPI VE MAKAMSAL ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN TASNİFİ

in: GÜZEL SANATLAR ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR II, Prof. Dr. Mehmet GÖNÜL, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.211-238, 2020

ÇALARAK OKUMA İLE DERECELENDİRME VE ARALIKÖĞRETİLERİ

in: GÜZEL SANATLAR ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMA, Prof. Dr. Cengiz Şengül, Doç. Dr. Aydın Zor, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.187-202, 2020

Liszt’in Senfonik Şiiri: Orpheus

in: ”Farklı Dsiplinlerde” Müzik, Ünal İMİK, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.261-271, 2017