Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dinamik Ekonometrik Modeller İle Süt Teşvik Primi Fiyatlar ve Süt Üretimi İrdelenmesi

11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2014, ss.811-818 Creative Commons License

Keçi Yetiştiriciliğinin Çanakkale İli Ekonomisine Katkısı

Çanakkale Tarımı Sempozyumu Dünü, Bugünü, Geleceği, Türkiye, 10 - 11 Ocak 2011, cilt.1, ss.54-61