Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Vergi İdaresi - Yükümlü İlişkisinin Yerel Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisi: Çanakkale İli Örneği

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018

Approaching the History of Finance with a Different Source: Zafernâme (The Book of Victory) by Ziya Pasha

32. ULUSLARARASI MALİYE SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2017, ss.152-155

Kitap & Kitap Bölümleri

Namık Kemal’in Yazılarında Tanzimat Dönemi Mali Sorunları

Maliye Araştırmaları - 2, İpek Selçuk, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.77-93, 2018

Maliye Tarihine Farklı Bir Kaynaktan Bakış: Ziya Paşa’nın Zafernâme’si

Prof. Dr. Nihat Edizdoğan’a Armağan, Gerçek Adnan, Çetinkaya Özhan, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.247-264, 2018