Assoc. Prof. SENA ERDEN AYHÜN


Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon

İşletme Yönetimi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Management and Organization

Metrics

Publication

58

Project

9

Thesis Advisory

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2012

2007 - 2012

Doctorate

Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Karadeniz Technical University, İibf, İşletme, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Kültürel Değişimlerin Örgütlerde Kuşaklararası Çatışmalara Etkisinin İncelenmesi: Akademisyenlere Yönelik Bir Araştırma

Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

2006

2006

Postgraduate

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Türk Tekstil İşletmelerinin Küresel Rekabetteki Yeri ve Aydın İlindeki Tekstil İşletmelerinde Bir Uygulama

Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management

Management and Organization

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon

2018 - 2019

2018 - 2019

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon

2007 - 2015

2007 - 2015

Lecturer

Canakkale Onsekiz Mart University, Yönetim ve Organizasyon, İşletme Yönetimi

Advising Graduates (Non-Thesis)

2021

2021

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

A RESEARCH ON LOGISTICS 4.0 AWARENESS OF SUPPLY CHAIN MANAGERS

Erden Ayhün S.

C.GULA(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

ÜRETİM YÖNETİCİLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 FARKINDALIĞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Erden Ayhün S.

M.GULA(Student)

2018

2018

Masters (Non-Thesis)

INVESTIGATION OF WORK PERFORMANCE AND INTERCULTURAL HARMONY IN CONTEXT OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: HOWON EXAMPLE

Erden Ayhün S.

S.OLCAY(Student)

Articles Published in Other Journals

2010

2010

Reklamda Çocuk ve Etik

ERDEN S., ÜLKÜ Y. Ö.

TSE, Standart Dergisi , vol.49, no.578, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Endüstri 4.0’dan Eğitim 4.0’a Yükseköğretimin Geleceği

YELKİKALAN N., ERDEN AYHÜN S., AYDIN E., KURT Ü.

4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Çanakkale, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.32-49

2019

2019

Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesi: Kale Seramik A.Ş. Örneği

YELKİKALAN N., ERDEN AYHÜN S., AYDIN E.

2. İşletme Tarihi Konferansı, İstanbul, Turkey, 21 March 2019, pp.37-42

2018

2018

Kurumsal Eşbiçimlilik Kapsamında Havayolu İttifaklarının Misyon İfadelerinin İncelenmesi

ÇAVUŞGİL KÖSE B., ERDEN AYHÜN S.

7th International Conference on Business Administration, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 May 2018

2017

2017

Rol Tabanlı Simülasyon Eğitiminin Öğrenim Algısı Üzerine Etkisi: Sanal İşletme Örneği

ERDEN AYHÜN S., DEREKÖY F.

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017

2017

2017

Rol Tabanlı Simülasyon Eğitiminin Öğretim Algısı Üzerine Etkisi: Sanal İşletme Örneği

ERDEN AYHÜN S., DEREKÖY F.

25. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.491-500

2017

2017

Bir Örnek Olay İncelemesi: Mesleki Eğitimin Gelişiminde Simülasyon Uygulaması-Sanal İşletme

DEREKÖY F., ERDEN AYHÜN S.

16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.-

2017

2017

MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞİMİNDE SİMÜLASYON UYGULAMASI – SANAL İŞLETME: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

DEREKÖY F., ERDEN AYHÜN S.

16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İzmir, Turkey, 4 May - 06 October 2017, pp.571-581

2016

2016

Türkiye de Önlisans Muhasebe Eğitiminin Uluslararası Muhasebeci Eğitimi Standartları Açısından Değerlendirilmesi

DEREKÖY F., ERDEN AYHÜN S.

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.2641-2657

2016

2016

Yükseköğretimde Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

ERDEN S., DEREKÖY F.

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 05 May 2016 - 08 January 2017, pp.2633-2652

2016

2016

Türkiye’de Önlisans Muhasebe Eğitiminin Uluslararsı Muhasebeciİ Eğitimi Standartları Açısından Değerlendirilmesi

DEREKÖY F., ERDEN S.

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.2616-2632

2016

2016

Yükseköğretimde Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

ERDEN AYHÜN S., DEREKÖY F.

VIII.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.2658-2677

2010

2010

“GSM Sektöründe Faaliyette Bulunan İşletmelerin Kurumsal Sosyal Girişim Projeleri: Avea, Turkcell ve Vodafone Örneği”

ERDEN S., YELKİKALAN N.

VII. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 December 2010, vol.-

2010

2010

Balkanlar’la Ekonomik İşbirliğinde Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü

ERDEN S., YELKİKALAN N.

III. Uluslararası Balkan Kongresi, Edirne, Turkey, 28 April - 01 May 2010, vol.-

2007

2007

Aydın İli Tekstil İşletmelerinin Genel Yapısının İncelenmesi

ÇAKIR M., ERDEN AYHÜN S.

8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya, Turkey, 24 - 25 May 2007, pp.90

Books & Book Chapters

2022

2022

Endüstri 4.0 ve Strateji

ERDEN AYHÜN S.

in: Endüstri 4.0 Olgunluk Düzeyi Belirleme Araştırması: Biga Ticaret Ve Sanayi Odasına Kayıtlı İmalat İşletmeleri Üzerine Uygulama, Yelkikalan, Nazan, Aydın, Erdal, ERDEN AYHÜN, Sena, ÇAVUŞGİL KÖSE, Bilge, Editor, Livre De Lyon, Lyon, pp.9-22, 2022

2022

2022

Paydaşlarla Yönetim

ERDEN AYHÜN S.

in: Bir Başka Yönetim Mümkün Mü?, Şalvarcı Türeli, Nesrin, Editor, Detay, Ankara, pp.83-96, 2022

2022

2022

Endüstri 4.0 ve Biga Tso Olgunluk Modeli Değerlendirmesi

ERDEN AYHÜN S., ÇAVUŞGİL KÖSE B.

in: Endüstri 4.0 Olgunluk Düzeyi Belirleme Araştırması: Biga Ticaret Ve Sanayi Odasına Kayıtlı İmalat İşletmeleri Üzerine Uygulama, Yelkikalan Nazan, Aydın Erdal, Erden Ayhün Sena, Çavuşgil Köse Bilge, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.177-180, 2022

2022

2022

The Woman Manager Era in Tourism

Çavuşgil Köse B., Erden Ayhün S.

in: Special Human Resource Management Practices and Strategy, Dr. Ömer Yazıcı, Editor, NOVA Science Publishers Inc. , New York, pp.117-132, 2022

2020

2020

Eğitim Alanında Yetenek 4.0

YELKİKALAN N., AYDIN E., ERDEN AYHÜN S.

in: Çalışma Yaşamında Yetenek 4.0 içinde, NART, Senem, Editor, Beta yayınları, İstanbul, pp.221-247, 2020

2020

2020

Industry 4.0 and Its Impacts on Business Systems: Literature Review

ERDEN AYHÜN S., TAN D.

in: ADMINISTRATIVE ECONOMICS and SOCIAL SCIENCES Theory, Current Research and New Trends, Demez, Selim, Editor, Ivpe, Cetinje, pp.154-175, 2020

2018

2018

Tarihsel-Kuramsal Açıdan Yönetim

YELKİKALAN N., ERDEN AYHÜN S.

in: Örgütlerin Yönetimi, AKDEMİR Ali, Editor, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.63-113, 2018

2018

2018

The Role of External Governance Mechanisms in Corporate Governance: An Analysis in The Context of Cultural and Legal Dimensions

ERDEN AYHÜN S.

in: Academic Research in Social, Human and Administrative Sciences-II, TANRITANIR Bülent Cercis, ÖZER Sevilay, BABACAN Hasan, SOLDATOVIC Tanja, DELOBEGOVIC DZANIC Nihada, Editor, Gece kitaplığı, Ankara, pp.251-273, 2018

2018

2018

The Importance of Corporate Governance Rating Scores: Sectoral Analysis of Companies Registered in İstanbul Stock Exchange Corporate Governence Index

ERDEN AYHÜN S.

in: Academic Research in Social, Human and Administrative Sciences-II, Bülent Cercis TANRITANIR, ÖZER Sevilay, BABACAN Hasan, SOLDATOVIC Tanja, DELOBEGOVIC DZANIC Nihada, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.161-181, 2018

2018

2018

Yönetsel Süreçlerde Geliştirilen Etik Kodların Değerlendirilmesi: Örnek Olay İncelemesi

ERDEN AYHÜN S.

in: Araştırmalar Işığında Yönetimde Güncel Konular, REYHANOĞLU Metin, Editor, Nobel yayınevi, Ankara, pp.411-431, 2018

2017

2017

The Role Of Social Capital In The Application Of Competititve Strategies In Administrative Processes: A Literature Review

ERDEN AYHÜN S.

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, ARAPGİRLİOĞLU Hasan, ATİK Atilla, ELLIOTT Robert L., TURGEON Edward, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.2648-2655, 2017

2016

2016

Temel İşletme Kavramları, İşletmecilik Uğraşısının Tarihsel Gelişim Süreci

ERDEN AYHÜN S.

in: Temel İşletmecilik Bilgileri, YELKİKALAN Nazan, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.1-30, 2016

2016

2016

Gazeteciliğin Örgütsel Yapılarındaki Değişimlerin Tarihsel Süreç Kapsamında İrdelenmesi

ERDEN AYHÜN S.

in: Bu Toprakların İletişim Tarihi, ÇAĞLAK Engin, Editor, Nobel yayınevi, Ankara, pp.247-258, 2016

2009

2009

Aydın İli Tekstil İşletmelerinin Genel Yapısının İncelenmesi

ÇAKIR M., ERDEN AYHÜN S.

in: Atatürk ve Cumhuriyet’e Armağan, GÜNEŞ Günver, BAŞARAN Mehmet, Editor, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, Aydın, pp.167-182, 2009

Supported Projects

2021 - 2022

2021 - 2022

Yeni Hayata Merhaba

Project Supported by Other Official Institutions

Erden Ayhün S.

2021 - 2022

2021 - 2022

The European Scientific Collaboration Project

Other International Funding Programs

Erden Ayhün S.

2018 - 2019

2018 - 2019

2019-2022 Biga Ticaret ve Sanayi Odası stratejik Eylem Planı

Project Supported by Other Private Institutions

ERDEN AYHÜN S., BAYRAKTAR KÖSE E.

2015 - 2016

2015 - 2016

ROL TABANLI ÖN LİSANS EĞİTİMİ- SANAL İŞLETME UYGULAMASI

Project Supported by Higher Education Institutions

DEREKÖY F. (Executive), ERDEN S.

2010 - 2010

2010 - 2010

Güney Marmara Bölgesi Bölgesel Gelişme Planı 2010-2013 Projesi

Project Supported by Other Official Institutions

ERDEN AYHÜN S.