Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of Competitive Strategies: A Research on Accommodation Enterprises in Çanakkale

Journal of Strategic Research in Social Science, cilt.5, sa.1, ss.141-154, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Misyon ve Vizyon İfadelerinin Değerlendirilmesi:Türk Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Bir Araştırma

Business Management Studies: An International Journal, cilt.6, sa.2, ss.524-549, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pazar Odaklılık, Marka Yönetim Yetenekleri ve Örgütsel Performans İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Alan Araştırması

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.270-287, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Eşbiçimlilik Kapsamında Havayolu İttifaklarının Misyon İfadelerinin İncelenmesi

Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.16, sa.32, ss.533-550, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Yönetişim Uygulamalarının Analizi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.93-109, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Süreçlerdeki Kuşaklararası Çatışmalarda Kültürel Değişimlerin Rolü: Akademisyenlere Yönelik Bir Araştırma

Business Management Studies: An International Journal, cilt.6, sa.1, ss.209-236, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Simulation Games in Business Education: An Example of a Virtual Enterprise

Asian Research Journal of Business Management, cilt.4, sa.5, ss.33-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletme ve Muhasebe Eğitiminin Gelişiminde Simülasyon Uygulaması – Sanal İşletme: Bir Örnek Olay İncelemesi

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.781-792, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yükseköğretim Kurumlarında Dengeli Ölçüm Kartının Geliştirilmesi: Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği

Journal of Higher Education and Science, cilt.5, sa.2, ss.203-213, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of the Conflicts Between X and Y Genertions: Research For Academicians

European Scientific Journal, cilt.9, sa.19, ss.19-33, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of the Conflicts Between X and Y Generations: Research For Academicians

European Scientific Journal, cilt.9, sa.19, ss.19-33, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Endüstri 4.0’dan Eğitim 4.0’a Yükseköğretimin Geleceği

4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Çanakkale, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.32-49

Endüstri 4.0’xxdan Eğitim 4.0’xxa Yükseköğretimin Geleceği: İşletme Eğtimi Analizi

4. International Higher Education Studies Conference, Çanakkale, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.32-33

Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesi: Kale Seramik A.Ş. Örneği

2. İşletme Tarihi Konferansı, İstanbul, Türkiye, 21 Mart 2019, ss.37-42

Kurumsal Eşbiçimlilik Kapsamında Havayolu İttifaklarının Misyon İfadelerinin İncelenmesi

7th International Conference on Business Administration, Çanakkale, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Yükseköğretimde Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

VIII.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.2658-2677

Türkiye de Önlisans Muhasebe Eğitiminin Uluslararası Muhasebeci Eğitimi Standartları Açısından Değerlendirilmesi

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.2641-2657

An Emprical Study on The Perception of Corporate Social Responsibilty of The Students ın Engineering Departments of Universities

The Second International Congress of Education Research, Educational Research Association (EAB), Antalya, Türkiye, 29 Nisan - 02 Mayıs 2010

Aydın İli Tekstil İşletmelerinin Genel Yapısının İncelenmesi

8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2007, ss.90

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim Alanında Yetenek 4.0

Çalışma Yaşamında Yetenek 4.0 içinde, NART, Senem, Editör, Beta yayınları, İstanbul, ss.221-247, 2020

The Importance of Corporate Governance Rating Scores: Sectoral Analysis of Companies Registered in İstanbul Stock Exchange Corporate Governence Index

Academic Research in Social, Human and Administrative Sciences-II, Bülent Cercis TANRITANIR, ÖZER Sevilay, BABACAN Hasan, SOLDATOVIC Tanja, DELOBEGOVIC DZANIC Nihada, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.161-181, 2018

The Role of External Governance Mechanisms in Corporate Governance: An Analysis in The Context of Cultural and Legal Dimensions

Academic Research in Social, Human and Administrative Sciences-II, TANRITANIR Bülent Cercis, ÖZER Sevilay, BABACAN Hasan, SOLDATOVIC Tanja, DELOBEGOVIC DZANIC Nihada, Editör, Gece kitaplığı, Ankara, ss.251-273, 2018

Yönetsel Süreçlerde Geliştirilen Etik Kodların Değerlendirilmesi: Örnek Olay İncelemesi

Araştırmalar Işığında Yönetimde Güncel Konular, REYHANOĞLU Metin, Editör, Nobel yayınevi, Ankara, ss.411-431, 2018

Tarihsel-Kuramsal Açıdan Yönetim

Örgütlerin Yönetimi, AKDEMİR Ali, Editör, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., İstanbul, ss.63-113, 2018

The Role Of Social Capital In The Application Of Competititve Strategies In Administrative Processes: A Literature Review

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, ARAPGİRLİOĞLU Hasan, ATİK Atilla, ELLIOTT Robert L., TURGEON Edward, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.2648-2655, 2017

Temel İşletme Kavramları, İşletmecilik Uğraşısının Tarihsel Gelişim Süreci

Temel İşletmecilik Bilgileri, YELKİKALAN Nazan, Editör, Kriter Yayınevi, İstanbul, ss.1-30, 2016

Gazeteciliğin Örgütsel Yapılarındaki Değişimlerin Tarihsel Süreç Kapsamında İrdelenmesi

Bu Toprakların İletişim Tarihi, ÇAĞLAK Engin, Editör, Nobel yayınevi, Ankara, ss.247-258, 2016

Aydın İli Tekstil İşletmelerinin Genel Yapısının İncelenmesi

Atatürk ve Cumhuriyet’e Armağan, GÜNEŞ Günver, BAŞARAN Mehmet, Editör, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, Aydın, ss.167-182, 2009