Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of Competitive Strategies: A Research on Accommodation Enterprises in Çanakkale

Journal of Strategic Research in Social Science, cilt.5, ss.141-154, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pazar Odaklılık, Marka Yönetim Yetenekleri ve Örgütsel Performans İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Alan Araştırması

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.270-287, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Misyon ve Vizyon İfadelerinin Değerlendirilmesi:Türk Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Bir Araştırma

Business Management Studies: An International Journal, cilt.6, ss.524-549, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Eşbiçimlilik Kapsamında Havayolu İttifaklarının Misyon İfadelerinin İncelenmesi

Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.533-550, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Süreçlerdeki Kuşaklararası Çatışmalarda Kültürel Değişimlerin Rolü: Akademisyenlere Yönelik Bir Araştırma

Business Management Studies: An International Journal, cilt.6, ss.209-236, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Simulation Games in Business Education: An Example of a Virtual Enterprise

Asian Research Journal of Business Management, cilt.4, ss.33-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletme ve Muhasebe Eğitiminin Gelişiminde Simülasyon Uygulaması – Sanal İşletme: Bir Örnek Olay İncelemesi

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.781-792, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Endüstri 4.0’xxdan Eğitim 4.0’xxa Yükseköğretimin Geleceği: İşletme Eğtimi Analizi

4. International Higher Education Studies Conference, Çanakkale, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.32-33

Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesi: Kale Seramik A.Ş. Örneği

2. İşletme Tarihi Konferansı, İstanbul, Türkiye, 21 Mart 2019, ss.37-42

Yükseköğretimde Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

VIII.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.2658-2677

Türkiye de Önlisans Muhasebe Eğitiminin Uluslararası Muhasebeci Eğitimi Standartları Açısından Değerlendirilmesi

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.2641-2657

Kitap & Kitap Bölümleri

Yönetsel Süreçlerde Geliştirilen Etik Kodların Değerlendirilmesi: Örnek Olay İncelemesi

Araştırmalar Işığında Yönetimde Güncel Konular, REYHANOĞLU Metin, Editör, Nobel yayınevi, Ankara, ss.411-431, 2018

The Role of External Governance Mechanisms in Corporate Governance: An Analysis in The Context of Cultural and Legal Dimensions

Academic Research in Social, Human and Administrative Sciences-II, TANRITANIR Bülent Cercis, ÖZER Sevilay, BABACAN Hasan, SOLDATOVIC Tanja, DELOBEGOVIC DZANIC Nihada, Editör, Gece kitaplığı, Ankara, ss.251-273, 2018

The Importance of Corporate Governance Rating Scores: Sectoral Analysis of Companies Registered in İstanbul Stock Exchange Corporate Governence Index

Academic Research in Social, Human and Administrative Sciences-II, Bülent Cercis TANRITANIR, ÖZER Sevilay, BABACAN Hasan, SOLDATOVIC Tanja, DELOBEGOVIC DZANIC Nihada, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.161-181, 2018

Tarihsel-Kuramsal Açıdan Yönetim

Örgütlerin Yönetimi, AKDEMİR Ali, Editör, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., İstanbul, ss.63-113, 2018

The Role Of Social Capital In The Application Of Competititve Strategies In Administrative Processes: A Literature Review

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, ARAPGİRLİOĞLU Hasan, ATİK Atilla, ELLIOTT Robert L., TURGEON Edward, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.2648-2655, 2017

Gazeteciliğin Örgütsel Yapılarındaki Değişimlerin Tarihsel Süreç Kapsamında İrdelenmesi

Bu Toprakların İletişim Tarihi, ÇAĞLAK Engin, Editör, Nobel yayınevi, Ankara, ss.247-258, 2016

Aydın İli Tekstil İşletmelerinin Genel Yapısının İncelenmesi

Atatürk ve Cumhuriyet’e Armağan, GÜNEŞ Günver, BAŞARAN Mehmet, Editör, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, Aydın, ss.167-182, 2009