Education Information

Education Information

 • 1998 - 2003 Doctorate

  Gazi University, Elmadağ Meslek Yüksekokulu, Yakınçağ Anabilim Dalı, Turkey

 • 1991 - 1995 Postgraduate

  Gazi University, Elmadağ Meslek Yüksekokulu, Tarih Eğitimi, Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Gazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih , Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Çorum'un İdari, Sosyal ve Ekonomik Yapısı (Tanzimat-II. Meşrutiyet)

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Anabilim Dalı

 • 1995 Postgraduate

  H. 1255-1264 (M. 1839-1847) Tarihli Çorum Şer`iyye Sicili (Transkripsiyon ve Değerlendirme)

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstiitüsü, Tarih Eğitimi