Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üsküp Sanayi Mektebi ( 1897-2012)

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, cilt.16, ss.249-283, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Âsi ve Eşkıya: Delillbaşı Kadıkıran Mehmed Ağa ( 1825-1834)

Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, Dosya Şâkî, Celalî, Âsî-I, ss.149-171, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Sultanlarının Gelibolu ve Çanakkale Gezileri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.303-318, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bozcaada'nın 1840'da Sosyal ve Ekonomik Yapısına Dair Tespit ve Değerlendirmeler

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.XXVI,, ss.423-458, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Çanakkale'de Yangınlar ( 1836-1866)

TARİH ARAŞTIRMALARI, cilt.XXIX, ss.51-69, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sultan Abdülmecid'in İlk Memleket Gezisi ( 26 Mayıs-12 Haziran 1844)

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, ss.83-99, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tanzimat Sonrası Çanakkale'nin İdari ve Nüfus Yapısı

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI, ss.108-136, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Çorum'da Eğitim ve Kültür Hayatı

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.135-150, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kal'a-i Sultaniye (Çanakkale) Eğitim Kurumları (1839-1924)

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI, ss.163-193, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İbrahim Müteferrika ve İlk Türk Matbaası

DİNİ ARAŞTIRMALAR, cilt.2, ss.285-297, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)