Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2003 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1991 - 1995 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Eğitimi, Türkiye

 • 1987 - 1991 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  Çorum'un İdari, Sosyal ve Ekonomik Yapısı (Tanzimat-II. Meşrutiyet)

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Anabilim Dalı

 • 1995 Yüksek Lisans

  H. 1255-1264 (M. 1839-1847) Tarihli Çorum Şer`iyye Sicili (Transkripsiyon ve Değerlendirme)

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstiitüsü, Tarih Eğitimi