Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

“Çanakkale'de Yangınlar ( 1836-1866)

TARİH ARAŞTIRMALARI, vol.XXIX, no.48, pp.51-69, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

İbrahim Müteferrika ve İlk Türk Matbaası

DİNİ ARAŞTIRMALAR, vol.2, no.5, pp.285-297, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vilayat-ı Selase’de Jandarma Teşkilatının Yeniden Düzenlenmesine Dair Robilant Paşa’nın Raporu

Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye’de Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.423-454

Manastır Sanayi Mektebi ( 1902-1912)

Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 6 - 08 October 2016, vol.2, pp.1-20

CEZAYİR-İ BAHR-İ SEFİD VİLAYETİ VE ABİDİN PAŞA’NIN VİLAYET YÖNETİMİ ( 1893-1906)

Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 19 - 20 October 2017