Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2009 - 2016 Yüksek Lisans

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Türkiye

  • 2003 - 2008 Lisans

    Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Ve Teknolojisi Yüksekokulu, Türkiye