Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2020 Webinar: Covid - 19 Pandemi Sürecinde İç Hasta lı klar ı Hemşireliği Eğitimi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Oturum Başkanı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2017 PANEL: ICN 2017 Teması Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Hemşirenin Rolü (Panel Başkanlığı)

  Oturum Başkanı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2016 Panel: ICN 2016 Teması Hemşireler:Değişim İçin Bir Güç:Sağlık Sisteminin Dayanıklılığının Geliştirilmesi

  Panelist

  Çanakkale, Türkiye