Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öğrencilerin iç hastalıkları hemşireliği dersinin klinik uygulamasında yaşadıkları sorunlar

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.1-6, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hemşirelerin Periferik Venöz Kateter Uygulamasına İlişkin Beceri Durumlarının İncelenmesi

ankara ünv. sağlık bilimleri dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Healthy Life Behaviors and Physical Activity Level of Health College Students

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.12, ss.257-262, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mitral Stenozlu KOAH Hastasında Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, cilt.9, ss.41-49, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Exploring the Functional Disability in a Community-Living Oldest-Old Population Living in Afyonkarahisar, Turkey

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.1-7, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ani Kardiyak Ölüm ve Hemşirelik Yaklaşımı

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.19, ss.36-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut Koroner Sendromlar ve Hemşirelik Yönetimi

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.18, ss.43-51, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klinik Araştırmalarda Hemşirenin Rolü ve Önemi

Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, cilt.5, ss.12-21, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Afyon İlinde Halkın ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Çalışanlarının Organ Bağışı Konusuna İlgilerinin Değerlendirilmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;2(3):361-384., cilt.2, ss.361-384, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Fiziksel Kısıtlamaya İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi,2012. (Sözel Sunum)

Türk Nöroşirürji Derneği, 26. Bilimsel Kongresi, 8. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, cilt.22, ss.340

Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Demografik Özellikleri ve Yoğun Bakıma Kabul Kriterleri,2011. (Sözel Sunum)

Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi,7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, cilt.21, ss.292

Genetik Bilimi ve Hemşirelik

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, cilt.3, no.3, ss.739-743

Hasta Eğitimini Değerlendiriyoruz. Peki Ya Eğitici?

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.804-810

Kardiyo-Onkolojide Hemşirenin Rolü

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, cilt.3, no.3, ss.744-750

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerin Tedaviye Uyumunu Sağlamada Hemşire

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, cilt.3, no.3, ss.798-803

Öğrencilerin İç Hastalıkları Hemşireliği Dersi Uygulamasında Yaşadıkları Sorunlar

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2018, ss.100

2015-2017 NANDA TANILARINA GÖRE PNÖMONİLİ BİREYDE HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2018, ss.58

Olgu Sunumu: Mitral Stenozu Olan KOAH Vakasına Hemşirelik Bakımı

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017, ss.205

Hemşirelerin Bilimsel Çalışmalara Bakış Açısı (Poster)

Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Pakistan Kültürü Ve Hemşirelik Yaklaşımı

Türkiye’de Farklı Kültürler ve Sağlık Yaklaşımları: Sağlık Çalışanlarına Öneriler, Gülbu Tanrıverdi, Editör, Rating Academy, Çanakkale, ss.1-199, 2020