Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2001 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2000 - 2001 Öğretim Görevlisi Dr.

  Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 1994 - 2000 Araştırma Görevlisi

  Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

 • 2012 - Devam Ediyor Bölüm Başkan Yardımcısı

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2003 - 2010 Dekan Yardımcısı

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İdari Personel

 • 2002 - 2003 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Akademi Dışı Deneyim

 • 2001 - 2001

  Diğer Kamu Kurumu, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Mta Personeli

Verdiği Dersler

 • Lisans Stratigrafi

 • Doktora Türkiye'nin Karaktesitik Tersiyer Makrofaunası

 • Doktora Mollusklar

 • Doktora İzotoplarla Paleoiklim ve Paleoekoloji

 • Yüksek Lisans Neojen Stratigrafisi ve Tetisin Parçalanması

 • Lisans Tarihsel Jeoloji

 • Yüksek Lisans Türkiye Neojen Stratigrafisi

 • Lisans Paleontoloji

 • Doktora Paleontolojik ve Radyometrik Tarihlendirme Yöntemleri

 • Lisans Yerkürede Yaşam Tarihçesi

 • Lisans Paleoekoloji