Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biga Yarımadasında Jeodeğerler ve Jeoturizm Potansiyeli

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.61, sa.2, ss.175-192, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ganos Fayı Boyunca Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.56, sa.1, ss.1-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KKTC Kıyılarında Geç Kuvaterner Holosen Deniz Seviyesi Göstergeleri Ön Bulgular

III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, ss.230-238, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çanakkale de Ortaya Çıkan Yüksek Deniz Sekileri Ve Bunların Jeodinamik Anlamları

Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmit Körfezinin Doğusu Adapazarı Sakarya Deltası ve çevreleri Geç Kuvaterner Holosen çökellerinin özellikleri

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, sa.29, ss.55-76, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul Boğaz yolu ile Marmara Denizi Karadeniz bağlantısı hakkında yeni bulgular

Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı Bildiriler Kitabı, ss.82-97, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Soma Yöresi Manisa Batı Anadolu Neojen Stratigrafisi ve Mollusk Faunası

türkiye jeoloji kurultayı bülteni, ss.64-78, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marmara Denizi Güneyi Tortullarının Kuvaterner Mollusk Faunası Türkiye

Yerbilimleri, sa.30, ss.217-227, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ostracods of The Quaternary Old Konya Lakesediments and Their Environmental Evaluation

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2018, ss.769-770

Esr Analysis of Fossils of Mollusca Species From Konya Closed Basin

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2018, ss.797-798

The Importance of Pre-Annealing Treatment for ESR Dating of Mollusc Shells: A Key Study for Ismil in Konya Closed Basin/Turkey

33rd International Physics Congress of the Turkish-Physical-Society (TPS), Bodrum, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2017, cilt.1935 identifier identifier

TÜİBITAK 114Y237 Projesi Hakkında Genel Tanıtrm

Kuvaterner Yaşlı Birimlerin ESR ve Diğer YöntemlerleTarihlendirilmesi Çalıştayı, Konya, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017, ss.1-2

Konya Kapalı Havzasr Gölsel Sedimentlerinde Jeokimyasal VerilerleBelirlenen Geç Kuvaterner İlllm ve Ortamsal Değişmeler

Kuvatemer Yaşlı Birimlerin ESR ve Diğer YöntemlerleTarihlendirilmesi Çalıştayı, Konya, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017, ss.17-18

Eski Konya Gölü Kıyı Çökellerinin Sedimantolojik Ozellikleri

Kuvatemer Yaşlı Birimlerin ESR ve Diğer YöntemlerleTarilılendirilmesi Çahştayı, Konya, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017, ss.13-14

Eski Konya Gölü Mollusklarınln Paleoekolojisi, Oksijen ve Karbonİzotopları İle Paleoiklimsel Yorumu

Kuvatemer Yaşlı Birimlerin ESR ve Diğer YöntemlerleTarilılendirilmesi Çahştayı, Konya, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017, ss.15-16

Eski Konya GöIü Batı Bölgesi ESR Analizi ve Tarihlendirme Sonuçları

Kuvaterner Yaşlı Birimlerin ESR ve Diğer YörıtemlerleTarihlendirilmesi Çalıştayı, Konya, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017, ss.22-23

General Stratigraphy of Quaternary Lacustrine Deposits Around the Adakale Village Eastern of Çumra Konya Turkey

2nd International Conference on Science Ecology and Technology (ICONSETE'2016), Barcelona, İspanya, 14 - 16 Ekim 2016, ss.2

Çanakkale Boğazı Denizel Taraçalarının Gelişim Yaşı ve Jeolojik Anlamı The Age and the Geological Significance of the Marine Terraces of the Çanakkale Strait

Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri - Sedimantoloji Çalışma Grubu ve Türkiye Stratigrafi Komitesi Ortak Çalıştayı, Eskişehir, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2016, ss.33-34

ESR Analysis and Dating of Hotamış Lake in Konya Closed Basin Turkey

10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Adana, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2016, ss.81

Characterization of Paramagnetic Centers in Different Species of Mollusc Shells from Konya Closed Basin Turkey

18th International Conference on Solid State Dosimetry, Munich, Almanya, 3 Temmuz - 08 Mart 2016, ss.254

ESR Dating of Mollusc Shells From Adakale Location in Konya Closed Basin Turkey

18th International Conference on Solid State Dosimetry, Munich, Almanya, 3 - 08 Temmuz 2016, ss.252-253

Paleogene Stratigraphy and Mollusca Fauna of Northern Part of the Biga Peninsula Fıçıtepe Formation Between Lapseki Şevketiye Çanakkale

16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference-SGEM 2016, Albena, Bulgaristan, 30 Haziran - 06 Temmuz 2016, cilt.1, ss.461-468

PALEOGENE STRATIGRAPHY AND MOLLUSCA FAUNA OF NORTHERN PART OF THE BIGA PENINSULA: FICITEPE FORMATION BETWEEN LAPSEKI-SEVKETIYE, CANAKKALE

16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2016), Albena, Bulgaristan, 30 Haziran - 06 Temmuz 2016, ss.461-467 identifier identifier

Marine terraces of the Çanakkale Strait in the light of corrected OSL ages and paeontological data

Interrnational Workshop and Field Trip in the Framework of Turkish-German Science Year 2013-2014. Implications of Late Quaternary Sea-Level Changes on the Mediterranean and Black Sea Coasts, Abstracts Book, 31 Ağustos - 06 Eylül 2014, ss.19

Civarının Neojen Stratigrafisi ve Mollusk Faunası

60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Türkiye, 16 - 22 Nisan 2007, ss.512-514

İstanbul Boğazının Holosendeki Açılımına ilişkin Yeni Bulgular

52. Türkiye Jeoloji Kurultayı (Ankara, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 1999