Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1997 - 2004 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji / Zooloji, Türkiye

 • 1994 - 1997 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji /Zooloji, Türkiye

 • 1989 - 1993 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji / Zooloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2004 Doktora

  Kuluçkalık yumurtalara inkübasyon öncesi formaldehit fumigasyonunun gelişen embriyolardaki teratojenik etkilerinin araştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji / Zooloji

 • 1997 Yüksek Lisans

  Tavuk embriyolarında fibronektin dağılımı üzerine pentakloronitrobenzen'in etkilerinin immünohitokimyasal olarak incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji /Zooloji

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2010Comet Tekniği Kursu (tek hücre alkali jel elektroforezi)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ankara Üniversitesi Eczacılık fakültesi Türk Toksikoloji Derneği

 • 2007PCR temelli genetic analiz teknikleri ve mikrodizin uygulamaları üzerine teorik ve uygulamalı eğitim

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü-Genombilim

 • 2006Genom Bilimi Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

 • 2006İleri ışık mikroskopi kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

 • 2001.Elektron Mikroskopi kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Kırıkkale Üniversitesi

 • 1996Uygulamalı ultrastrüktürel immünositokimya kursu.

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Ün. Cerrahpaşa Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı.