Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of Macrovipera lebetina venom on mice

TOXIN REVIEWS, cilt.38, sa.2, ss.87-92, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Acute toxicity of maneb in the tadpoles of common and green toad

ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU-ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY, cilt.66, sa.3, ss.189-195, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acute toxic effects of cadmium in larvae of the green toad, Pseudepidalea variabilis (Pallas, 1769) (Amphibia: Anura)

ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU-ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY, cilt.65, sa.3, ss.301-309, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Histopathological effects of Montivipera xanthina venom on rats

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.36, sa.4, ss.517-525, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of the effects of pre-incubation formaldehyde fumigation on the tracheal epithelium of chicken embryos and chicks

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.32, sa.4, ss.263-267, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of pollen on serum parameters of rats

TOXICOLOGY LETTERS, cilt.164, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effect of Trifolium, Raphanus, and Cistus pollen grains on some blood parameters and mesentery mast cells

ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES, cilt.61, ss.421-426, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Embryotoxic effect of Lamda cyhalothrin on sea urchin Arbacia lixula

XIII:Congress of Ecology and Environment with ınternational participation, 12 - 15 Eylül 2017

CYFLUTHRIN’xxIN CIVCIV EMBRIYOSU GELIŞIMI ÜZERINE ETKISI

Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2017, ss.64

Yurdumuzda Yaşayan Bacaksız Kertenkelelerden ANGUIDAE Türlerinin Maruz Kaldığı Tehditler ve Korunmalarına Yönelik Öneriler

Göçmen Kuşlar ve Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Eylem Planı Stratejisi Çalıştayı ve Dünya Sulak Alanlar Günü, Türkiye, 2 - 04 Şubat 2014

Histopathological Examination Of The Effects Of Alpha Cypermethrin On The Reproductive System In Male Rats

8TH TURKISH SOCIETY OF TOXICOLOGY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, 15 - 18 Kasım 2012

Açlığın güvercinlerde bazı organ ağırlıkları ve koksidiyal yük üzerindeki etkileri

6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2009, cilt.1, ss.54-59

Vipera xanthina Zehrinin Sıçanların Deri, Kas ve Karaciğer Dokuları Üzerine Toksik Etkilerinin İncelenmesi

7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2009

Bakır Sülfatın Gece Kurbağası Bufo viridis Laurenti, 1768 (Salientia: Bufonidae) Larvaları Üzerine Toksik Etkileri

7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2009

Bakir Sülfatin Gece Kurbağasi Bufo Viridis Laurenti 1768 Salienta Bufonidae Larvalari Üzerine Toksik Etkileri

7. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, 30 Mayıs - 01 Haziran 2009

Türk Saaneni Ve Maltiz Irki Keçilerde Plasentomlarin Histolojik Yapisi

9. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, TRABZON, TÜRKİYE, Türkiye, 23 - 28 Haziran 2008

Tavuk Embriyolarında Fibronektin Dağılımının İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi

III. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, Türkiye, 3 - 07 Eylül 1996

Kitap & Kitap Bölümleri

Zooloji

Bilimsel akademik paradigmalar, Çanakkale, 2016

Bilirkişi Raporları