Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Bullying in Physical Education: Awareness of Physical Education Teachers

PHYSICAL CULTURE AND SPORT STUDIES AND RESEARCH, vol.95, no.1, pp.40-53, 2022 (ESCI) identifier identifier

The Relationship Between the Anxiety About Finding A Job and the Career Beliefs of the Sports Management Department Students

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Tendency of Violence in Team Sports Athletes: A Scale Development Study

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.19, no.2, pp.156-167, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Validity and Reliability Study of the Sports Sciences Students Job Finding Anxiety Scale

International Journal of Eurasian Education and Culture, vol.6, no.13, pp.1143, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Physical Education and Sports Lesson in Distance Education: Content Analysis of Videos on Youtube

IJERI-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND INNOVATION, no.15, pp.533-551, 2021 (ESCI) Sustainable Development identifier

Beden Egitimi Zümre Ogretmenlerinin Isbirligi Duzeyinin Belirlenmesi: Bir Karma Yontem Arastirmasi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.32, pp.369-388, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Why Do Physical Education Teachers Give High Grades?

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.14, no.3, pp.256-269, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Examining Teaching Motivations of Physical Education Teachers

(International Journal of Education Technology and Scientific Researches), vol.10, no.4, pp.497-512, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNDEKİ SPOR YARALANMALARI VE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-16, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Beden Eğitimi Dersi Mutluluk Düzeyi Ölçeği Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Journal of Global Sport and Education Research, vol.2, no.2, pp.1-10, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleki İnanç ÖlçeğininTürk Kültürüne Uyarlanması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.23-34, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinin Yeterliliği İle İlgili Öğretmen Görüşleri

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.57-65, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğindeki İlk Yılım

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.7, no.1, pp.242-259, 2019 (ESCI)

My First Year of Physical Education and Sport Teaching

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.7, no.1, pp.242-259, 2019 (ESCI) identifier

Ortaokul Beden Eğitimi Ders Programindaki Kazanimlarin Yenilenmiş BloomTaksonomisine Göre Değerlendirilmesi

Journal of Global Sport and Education Research, vol.1, no.1, pp.33-46, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Beden Eğitimi Öğretmenleri Kendilerini Hangi Konularda Yetersiz Hissediyor?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-16, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

İlköğretim beden eğitimi dersi 1-8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzunun incelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.134-141, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Spor Yapan Öğrencilerin Okul Aidiyetlerinin İncelenmesi

Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress, 24 - 26 October 2019

Beden Eğitimi Dersine Tutum ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress, 24 - 26 October 2019

ORTAOKULDA SPOR YAPAN ÖĞRENCİLERİN YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ

III. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 21 - 23 September 2019, pp.820-824

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDEKİ BAZI EYALETLERDEKİ BEDEN EĞİTİMİDERS PROGRAMLARINI İNCELENMESİ

III. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 21 - 23 September 2019, pp.52-63

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE OLAN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

III. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 21 - 23 September 2019, pp.797-803

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 15 - 17 March 2019, pp.33

SPOR LİSESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN (EPOCH) İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 15 - 17 March 2019, pp.1191-1197

SPOR LİSESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN KARAKTER DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 15 - 17 March 2019, pp.1198-1202

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN YÜKSEK NOT VERME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 31 October - 03 November 2018, pp.421

BedenEğitimi Öğretmenliğndeki ilk Yılım

1. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi , 2018., 26 - 28 April 2018, pp.296

Beden Eğitimi Öğretmeni Mesleki Etik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

1. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi , 2018., 26 - 28 April 2018, pp.455

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN OKULLARDAKİ REHBERLİK HİZMETLERİNDEKİ ROLÜ

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 31 October - 03 November 2018, pp.449

Examining the Injuries of Middle School Students in Physical Education Classes

9th Conference of the International Society for theSocial Sciences of Sport (ISSSS-2017) , 2017., 13 - 15 October 2017

“Examining The Physical Education Curriculums of The Primary School During 1923 to 2016 ,”

The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy (ICPESPT) , 2016., 18 - 20 November 2016, pp.196

Books & Book Chapters

ORTAOKULDA SPOR YAPAN ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYARCA DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

in: Spor Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Düz, SerkanKurak,Kemal Kızar, Oktay, Editor, Gece Kitaplığı, pp.383-398, 2019

BEDEN EĞITIMIÖĞRETMENLERININ ÖZELGEREKSINIMLI ÖĞRENCILER HAKKINDAKI DÜŞÜNCELERI

in: Spor Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Düz,SerkanKurak, Kemal Kızar,Oktay, Editor, Gece Kitaplığı, pp.365-382, 2019

ORTAOKULDA SPOR YAPAN ÖĞRENCİLERİN SINAV KAYGIDÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

in: SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, AYKORA,EMRAHÖZEN,GÖKMEN, Editor, İKSAD PUBLİSHİNG, pp.85-100, 2019