Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

First report of tobacco mild green mosaic virus in Turkey

JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, vol.102, no.2, pp.547, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier

Phylogenetic relationships and genetic structure of populations of turnip mosaic virus in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, vol.156, no.2, pp.559-569, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

First report of celery mosaic virus in Turkey

JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, vol.101, no.4, pp.1243, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier

GENETIC DIVERSITY OF TURKISH CITRUS CHLOROTIC DWARF-ASSOCIATED VIRUS ISOLATES BASED ON COAT PROTEIN GENE

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.9, pp.6403-6407, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier

Leek yellow stripe virus newly reported in Turkey

PLANT PATHOLOGY, no.18, pp.40, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Güney Marmara Bölgesi Kabakgil Üretim Alanlarında Cucumber Mosaic Virus Enfeksiyonunun Tespiti ve Genetik Çeşitliliği

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.58, no.2, pp.239-246, 2021 (National Refreed University Journal)

Çanakkale İlinde Leek yellow stripe virus Enfeksiyonunun Güncel Durumu ve İki farklı Gen Bölgesine Göre Kısmi Moleküler Karakterizasyonu

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.39-48, 2020 (National Refreed University Journal)

FIRST REPORT OF Cucumis melo endornavirus WITH A NEW HOST, THE GHERKIN (Cucumis anguria Linn.), IN TURKEY

TRAKYA UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, vol.21, no.1, pp.63-67, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

First report of cucumis melo endornavirus with a new host, the gherkin (Cucumis anguria Linn.), in Turkey

Trakya University Journal of Natural Sciences, vol.21, no.1, pp.63-67, 2020 (National Refreed University Journal)

First report of cucumis melo endornavirus with a new host, the gherkin (Cucumis anguria Linn.), in Turkey

Trakya University Journal of Natural Sciences, vol.21, no.1, pp.63-67, 2020 (National Refreed University Journal)

Çanakkale ve Tekirdağ İlleri Kanola Üretim Alanlarında Önemli Virüs Hastalıklarının Tanılanması ve Karakterizasyonu

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.57, no.1, pp.53-61, 2020 (National Refreed University Journal)

Çanakkale ve Tekirdağ İlleri Kanola Üretim Alanlarında Önemli Virüs Hastalıklarının Tanılanması ve Karakterizasyonu

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.57, no.1, pp.53-61, 2020 (National Refreed University Journal)

Çanakkale İli Ispanak Üretim Alanlarında Pancar Nekrotik Sarı Damar Virüsü (Beet Necrotic Yellow Vein Virus; BNYVV)’nün Tespiti ve Moleküler Karakterizasyonu

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.278-292, 2019 (National Refreed University Journal)

Bamya bitkisinde Şalgam mozaik virüsü (Turnip mosaic virus)’nün tespiti ve moleküler karakterizasyonu

Bitki Koruma Bülteni, vol.59, no.3, pp.79-87, 2019 (Other Refereed National Journals)

First report of Rose yellow vein virus in Turkey

New disease Reports, vol.38, pp.11, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

First report of Hibiscus chlorotic ringspot virus in Turkey

New Disease Report, vol.35, pp.22, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

First report of Hibiscus chlorotic ringspot virus in Turkey

New Disease Report, vol.35, pp.22, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çanakkale ilinde Karnabahar mozaik virüsü (Cauliflower mosaic virus; CaMV) izolatlarının tanılanması ve karakterizasyonu

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.27, pp.1-7, 2014 (National Refreed University Journal)

Edremit Körfez Bölgesi’ndeki Satsuma Owari Mandarinlerinde Yaygın Olan Virüs ve Viroid Hastalıklarının Biyolojik ve Serolojik Yöntemlerle Saptanması

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, pp.205-214, 2008 (National Refreed University Journal)

Çanakkale İlinde Domates Lekeli Solgunluk Virüsü’nün Serolojik ve Biyolojik Yöntemlerle Saptanması.

Tarım Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.130-136, 2006 (National Refreed University Journal)

Isparta Yöresinde Üretilen Kabaklarda Enfeksiyon Oluşturan Viral Etmenin dsRNA Analiz Yöntemi ile Tanılanması Üzerinde Araştırmalar

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, no.6, pp.44-50, 2002 (National Refreed University Journal)

Application of direct tissue blot immunoassay in comparison with DAS-ELISA for detection of Turkish isolates of citrus tristeza closterovirus (CTV)

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, vol.26, no.4, pp.203-209, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Double-stranded RNA (dsRNA) Analizi Yöntemiyle Bitki Virüslerinin Teşhisi

Ç.Ü. Zir. Fak. Der, no.14, pp.1-6, 1999 (National Refreed University Journal)

Doğu Akdeniz Bölgesinde Virus ve Virüs-benzeri Hastalıkların Durumu

Ç. Ü. Zir. Fak. Der, no.9, pp.151-158, 1994 (National Refreed University Journal)

A New Whitefly-borne Citrus Virus Disease in Turkey

FAO Plant Prot. Bull., no.42, pp.73-74, 1994 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğu Akdeniz Bölgesi Turunçgil Fidan İşletmelerinde bir Sörvey Çalışması

Ç.Ü. Zir. Fak. Der, no.9, pp.13-24, 1994 (National Refreed University Journal)

Diagnosis of Citrus Chlorotic Dwarf Virus by Biological Indexing

J. Turk. Phytopath, no.23, pp.113-117, 1994 (Other Refereed National Journals)

Citrus virus and virus like diseases in the Eastern Mediterranean Region of Turkiye

Proceedings of 12th Conference IOCV, 1993 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Detection and molecular characterization of viruses infecting canola (Brassica napus) in Çanakkale and Tekirdağ provinces in Turkey

1st International Symposium on Biodiversity Research, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2019, vol.1, no.1, pp.571

Detection and molecular characterization of viruses infecting canola (Brassica napus) in Çanakkale and Tekirdağ provinces in Turkey

1st International Symposium on Biodiversity Research, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2019, vol.1, no.1, pp.571

Türk Citrus chlorotic dwarf associated virus izolatlarının kılıf protein genine göre moleküler karakterizasyonu

Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Muğla, Turkey, 14 - 17 November 2018, pp.637

Citrus chlorotic dwarf associated virus izolatlarının ülkemizdeki coğrafik dağılımı ve moleküler karakterizasyonu

Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Muğla, Turkey, 14 - 17 November 2018, pp.75 Sustainable Development

Türkiye’de gül bitkisinde Gül sarı damar virüs (Rose yellow vein virus) enfeksiyonu

Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Muğla, Turkey, 14 - 17 November 2018, pp.222

Occurrence of turnip mosaic virus infection on okra plants in Turkey

I. International Agricultural Science Congress, 9 - 12 May 2018

Investigation of some virus diseases in Çanakkale sunflower production fields of Turkey

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.638

Çanakkale İli ve İlçelerindeki Soğanlı Süs Bitkilerinde Hıyar Mozaik Virüsü Cucumber mosaic virüs CMV Enfeksiyonunun Araştırılması

Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.592

Çanakkale ili Kanola Üretim Alanlarında Şalgam mozaik virüsü Turnip mosaic virus TuMV Enfeksiyonunun Tanılanması ve Karakterizasyonu

Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.591

Determination of Leek Yellow Stripe Virus (LYSV) in Aliium Genus Plants in South Marmara Region by DAS-ELISA Method

14th International Symposiu,m Prospects For The 3rd Millenium Agriculture, Cluj-Napoca, Romania, 24 - 26 September 2015, pp.2

Identification and Characterization of Cauliflower mosaic virus (CaMV) Isolates in Çanakkale Province

14th International Symposiu,m Prospects For The 3rd Millenium Agriculture, Cluj-Napoca, Romania, 24 - 26 September 2015, pp.1

PLANT VIRUSES RELATION WITH APHIDS AND MANNERS OF TRANSMISSION

ECOLOGY AND ENVIRONMENT, Schumen, Bulgaria, 16 - 17 May 2014, vol.1, pp.220

CURRENT SITUATION OF CİTRUS TRİSTEZA VİRUS IN TURKEY

ECOLOGY AND ENVIRONMENT, Schumen, Bulgaria, 16 - 17 May 2014, vol.1, pp.56

Güneybatı Marmara Bölgesi’nde Brassıcaceae Ve Alliaceae Familyasına Bağlı Bitkilerde Virüs Hastalıklarının Teşhisi

Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Dünü Bugünü Geleceği, Çanakkale, Turkey, 10 - 11 January 2011, pp.460-467

Ülkemiz Şalgam mozaik virüsü izolatlarının tanılanması ve moleküler karakterizasyonu

Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, Van, Turkey, 15 - 19 August 2009, pp.1

Books & Book Chapters

Bitki Hastalıkları ve Mücadelesi

in: Bitkisel Üretimde Pratik Bilgiler., Nuray Mücella Müftüoğlu, Editor, Nobel yayınevi, Ankara, pp.162-212, 2015

Bitkisel Üretimde Hastalıklar ve Mücadelesi

in: Bahçıvanlık El Kitabı, Şener, S., Müftüoğlu, M. ve Kelkit, A., Editor, As-De Yayın, Çanakkale, pp.223-263, 2005

Citrus chlorotic dwarf virus

in: Compendium of Citrus Diseases, L.W. Timmer, S.M. Garnsey, J.H. Graham,, Editor, Aps Press, Minnesota, pp.55-56, 2000