Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Health Expenditures-Economic Growth Nexus: The EU 28 And Panel Feder-Ram Model

GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA DERGİSİ /JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND DEVELOPMENT, vol.13, no.2, pp.184-193, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Avrupa Birliği Ülkelerinde Patent Üretimini Etkileyen Değişkenler İçin Panel Veri Analizi.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.16, no.32, pp.286-299, 2018 (Other Refereed National Journals)

OPTİMAL PARA ALANI TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE TOPLAM TALEP VE ARZ ŞOKLARININ BENZERLİĞİ, BÜYÜKLÜĞÜ VE UYUM HIZI

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.227-242, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Makro ekonomik değişkenlerin gelir adaletsizliği üzerine etkileri: BRIC-Tülkeleri için panel veri analizi

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.4, no.3, pp.501-513, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

G7 ÜLKELERİNDE PATENT ÜRETİMİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

Yönetim Bilimleri Dergisi/Journal of Administrative Sciences, vol.16, no.32, pp.285-298, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Central Government Debts, Welfare and Warfare Expenditure Nexus: The High Income Members of OECD and PVAR Analysis

Journal of Administrative Sciences (JAS)/Yönetim Bilimleri Dergis, vol.15, no.29, pp.127-146, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect Of Entreprenurial Activity On Economic Growth Nascent Evidence

Girişimcilik ve Kalkınma, vol.11, no.2, pp.241-255, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Effect Of Entreprenurial Activity On Econemic Growth Nascent Evidence

JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND DEVELOPMENT, vol.11, no.2, pp.341-355, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Test of Policy Ineffectiveness Proposition with Real Expectations for Turkey

International Journal of Economics and Finance, vol.7, no.4, pp.199-213, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Government Health Expenditures and Economic Growth A Feder Ram Approach for the Case of Turkey

International Journal of Economics and Financial Issues, vol.5, no.2, pp.441-447, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Dualism in Labor Market The Case of the Financial Sector in Turkey

International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, vol.21, no.2, pp.1-10, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Terrorism and Defence Expenditures on Economic Growth

International Journal of Economics and Research, vol.6, no.2, pp.7-17, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ticari Açıklık ve İşsizlik İlişkisi Türkiye Örneği

Kamu-İş, vol.12, no.4, pp.29-54, 2012 (Other Refereed National Journals)

Asimetrik Bilgi Banka Kredileri ve Reel Sektör Arasındaki İlişkilerin Ampirik Analizi

Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.11, no.4, pp.1248-1274, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of 2008 Global Financial Crisis on Financial Ratios of Istanbul Stock Exchange Food Enterprises Panel Data Analysis

Journal of Money, Investment and Banking, no.22, pp.59-69, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of the European Union on Human Development

International Research Journal of Finance and Economics, no.65, pp.35-42, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Beklentilerde Rasyonellik ve Yakın Rasyonalitenin Ekonometrik Testi

Journal of Administrative Sciences, vol.8, no.1, pp.167-191, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Testing Weak and Semi Strong Form Efficiency of Stock Exchanges in European Monetary Union Countries Panel Data Causality and Co Integration Analysis

International Journal of Economic and Administrative Studies, vol.1, no.1, pp.67-82, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.22, no.2, pp.57-80, 2008 (Other Refereed National Journals)

Testing Weak and Semi Strong Form Effıcıency of Stock Exchanges in European Monetary Union Countries Panel Data Causality and Co Integration Analysis

International Journal of Economics and Administrative Studies, vol.1, no.1, pp.67-82, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Dolarizasyon Sürecinde Döviz Kuru ve Enflasyon İlişkisi

Ekonomik Yaklaşım, vol.18, no.64, pp.1-22, 2007 (Other Refereed National Journals)

Dışa Açıklık ve Kalkınma İlişkisi 1968 2003 Türkiye Örneği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.197-210, 2007 (Other Refereed National Journals)

İmalat Sanayi Dış Ticaret Verimlilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.1, pp.25-46, 2007 (Other Refereed National Journals)

İşsizlik ve Boşanma İlişkisi 1970 2005 VAR Analizi

Akademik Fener, no.7, pp.30-43, 2007 (Other Refereed National Journals)

İMKB nin Zayıf ve Yarı Güçlü Formda Etkinliğinin Ekonometrik Analizi

Öneri, vol.6, no.21, pp.145-152, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

1 Mayıs Uluslararası Sosyal Politikalar ve Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 01 May 2019, pp.10-17

Uluslararası Göçmen Stokunu Etkileyen Faktörlerin Yatay Kesit Analizi

IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.474-481

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarında Ülke Notlarının Belirleyicileri: Makroekonomik ve Kurumsal Faktörler

Uluslararası Ekonomi Konferansı-TEK: Beşeri Sermaya, Yenilikçi Sanayiler ve İstihdam, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018

Girişimcilik Ve Yerel Ekonomik Değişkenler Etkileşimi: Antalya İli Var Analizi Örneği

Uluslararası Antalya Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2018, vol.1, pp.531-541

THE EFFECTS OF MACRO ECONOMIC VARIATIONS ON INCOME INEQUALITY: PANEL DATA ANALYSIS FOR BRIC-T COUNTRIES

5th International Conference on Social Sciences Education Research, 20 - 22 April 2018

Savunma harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: Bootstrap panel nedensellik testi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.115

Turizm ve İç-Dış Çatışma: Panel Nedensellik Analizi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bootstrap Panel Nedensellik Testi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisinin Çok Değişkenli Ampirik Analizi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.17

Lucas Arz Fonksiyonu Çerçevesinde Pozitif ve Negatif Enflasyon Şoklarının Asimetrik Etkileri

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.228-239

The Effect of Entrepreneurial Activity on Economic Growth

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES, 29 - 31 August 2016

Innovation and Labour Productivity in BRICS Countries Panel Causality and Co integration

", Istanbul University World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.195, pp.1295-1302 identifier

Effects of the Global Crisis on Unemployment Investments and Economic Growth

International Symposium – V, Restructuring the Economy after the Global Crisis, Balıkesir, Turkey, 27 - 29 May 2010, pp.107-114

Nüfus ve Yatırımların Emek Verimliliği Üzerindeki Etkisi AB Ülkeleri için Panel Eşbütünleşme Analizi

11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 28 - 30 May 2010, pp.222-230

EFFECTS OF GLOBAL CRISIS ON ECONOMIC GROWTH AND INVESTMENT RELATIONS IN EUROPEAN COUNTRIES

12th International Conference on Finance and Banking, Ostravice, Czech Republic, 28 - 29 October 2009, pp.129-137 identifier

Effects of Global Crisis on Economic Growth and Investment Relations in European Countries

12th International Conference on Finance and Banking, Karvina, Czech Republic, 28 - 29 October 2009, pp.335-348

Beklentilerde Rasyonellik ve Yakın Rasyonalitenin Ekonometrik Testi

10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 27 - 29 May 2009

The Effects of Terrorism and Defence Expenditures on Economic Growth in Frequently Terrorist Attacked Countries

Twelfth Annual International Conference on Economics and Security, Ankara, Turkey, 11 - 13 June 2008

Yenilik Üretimi Inovasyon ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri ICT Yatırımlarının İnsani Gelişme Endeksine Etkisinin Ekonometrik Analizi

International Symposium on Globalization, Democratization and Turkey, Antalya, Turkey, 27 - 30 March 2008, pp.730-737

Testing Weak and Semi Strong Form Efficiency of Stock Exchanges in European Monetary Union Countries Panel Data Causality and Co Integration Analysis

11th International Conference on Finance and Banking, Karvina, Czech Republic, 17 - 18 October 2007, pp.796-813

An Econometric Analysis of the Relationship between Information and Communication Expenditures ICT and Economic Growth in OECD Countries

Third International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Turkey, 13 - 17 June 2007, pp.389-404

Determinants of Foreign Direct Investment An Institutionalist Approach

The Seventh Conference of the European Historical Economics Society, Lund, Sweden, 29 June - 01 July 2007

Dolarizasyon Enflasyon ve Reel Döviz Kuru İlişkisinin VAR Analizi ile Tespiti

8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya, Turkey, 24 - 25 May 2007

Türkiye ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Ekonomik Büyüme ve İşsizlik ile Kamu Harcamaları Arasındaki İlişki Panel Veri ile Nedensellik Analizi

Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu (Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu), Trabzon, Turkey, 13 - 14 October 2005, pp.297-310

Books & Book Chapters

Covid-19 Pandemisinin BİST100 Borsa Endeksi Üzerindeki Etkisi

in: İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2020-II, ESER Levent Yahya,SAMUT Serkan, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.17-36, 2020

The Peridoical Analysis of Phillips Curve: An Analysis For Turkey

in: Selected Discussions on Social Sicence Research, Bedriye TUNÇSİPER, Ferhat SAYIN, Burak HERGÜNER, Fatma İrem AYDIN, Editor, Frontpage Publication, London, pp.606-621, 2019

Makroekonomik ve Kurumsal Faktörlerin YatırımYapılabilir Kredi Notlarına Etkisi:SP için Panel Logit Model

in: İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2019, Çiğdem KARIŞ, Mehmet Çağrı GÖZEN, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.117-128, 2019

The Effect Of Technology On Economic Growth: Panel Data Analysis In Selected OECD Countries

in: Selected Discussions On Social Science Research, Bedriye TUNÇSİPER, Ferhan SAYIN, Burak HERGÜNER, Fatma İrem AYDIN, Editor, Frontpage Publications, London, pp.569-589, 2019

Savunma Harcamalarının Belirleyicileri: Bootstrap Panel Nedensellik Analizi

in: İktisat Seçme Yazılar: Yatırım ve İstihdam, Büyüme ve Kalkınma, Enflasyon, Dış Ticaret, Havvanur Feyza ERDEM, Aykut BAŞOĞLU, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, 2018

Fiyat Teorisi

in: İktisada Giriş, Cüneyt Kılıç, Burcu Kılınç Savrul, Mesut Savrul, Editor, Dora Basım-Yayın Dağıtım, Bursa, pp.21-62, 2017

Enflasyon

in: İktisada Giriş, Cüneyt Kılıç, Burcu Kılınç Savrul, Mesut Savrul, Editor, DORA BASIM-YAYIN DAĞITIM, Bursa, pp.263-284, 2017

Bölüm 6: Basit Doğrusal Regresyon Modeli

in: Ekonometri, Prof. Dr. Ömer Yılmaz, Doç. Dr. Nihat Işık, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.149-190, 2013