Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Küresel Bir Tehdit (COVID-19 Salgını) Ve Değişime Yolculuk

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.10, ss.1-36, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sahra-altı Afrika’daki Çatışmalarda ve Çatışmaların Çözümünde Komşu Ülke Faktörü: Fildişi Sahili Örneği

Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.74-117, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dış Politikada Popülist Söylem ve Girişimler: Trump Siyaseti ve Brexit Süreci

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.109-133, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Doğu’da İttifak İlişkilerindeki Dönüşüm: Arap Baharı Sonrası Kırılgan İttifaklar

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.5, ss.263-297, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koruma Sorumluluğu Doktrini Açısından Suriye Krizi: Bir ‘İnsancıl Müdahalesizlik’ Örneği

Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.30, ss.481-510, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ulus Devletten Avrupa ile Bütünleşmeye Romanya ve Bulgaristan ın Siyasal Dönüşümleri

Yeni Türkiye Dergisi, cilt.3, sa.68, ss.3016-3032, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ermeni Diasporası ve Hedef Yılı 2015

Yeni Türkiye Dergisi, cilt.5, sa.64, ss.3543-3554, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye nin Balkanlardaki Yumuşak Güç Perspektifi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.79-102, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ermenistanın Bağımsızlık Sonrası Avrupa ile İlişkileri

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, cilt.1, sa.2, ss.128-148, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Role of Neighboring Countries in Sub-Saharan Conflicts: The Case of Somalia

International Congress on Afro-Eurasian Research V, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 22 Nisan 2019, ss.56

Uluslararası Politikada İnsancıl Müdahale ve Devlet Egemenliği İkilemi: Bir Sistem Eleştirisi

VIII.Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devletdışı Aktörler, Bursa, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2016, ss.416-438

New Energy Equation in Eurasia Russia China Energy Cooperation

I. International Symposium on Eurasia Energy Issues, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.136-143

Çok Boyutlu Dış Politika Örneği Olarak Ermeni Sorunu ve Türk Dış Politikasına Etkileri

Tehcir'in 100. Yılında Türk-Ermeni İlişkilerinin Yarını: Adil Hafıza ve Normalleşme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015, ss.259-278

Kitap & Kitap Bölümleri

Ege Denizi’ndeki Sorunlar ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Ege Denizi Politikası

Ege Jeopolitiği 2. Cilt, Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker, Dimitrios Ioannidis, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.1044-1057, 2020

Kıbrıs Barış Harekâtı ve Sonrasında Türkiye’nin Ege Denizi Politikası

Ege Jeopolitiği 1. Cilt, Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker ve Dimitrios Ioannidis, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.658-680, 2020

A Comparision of the EU Policies of Turkey and Russia

Contemporary Russo-Turkish Relations: From Crisis to Cooperation, Ali Askerov, Editör, Lexington Books, Lanham(MD), ss.223-248, 2018

Security Dimension of Turkey-Poland Relations: Historical and Contemporary Perspective

Turkish Polish Relations Past Present and Future, Laçiner Sedat , Palabıyık Hamit , Kujawa Karol , Garayev Vener , Editör, Çanakkale Onsekiz Mart University Press No:116, Çanakkale, ss.253-267, 2015

Ukraine Crisis and Turkey’s Policy toward Crimea

2014 Crisis in Ukraine Perspectives Reflections International Reverberations, Kujawa Karol and Morkva Valery, Editör, ASLAN Publishing House, Gliwice, ss.43-56, 2015