Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2022 - Continues Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 • 2016 - 2022 Associate Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 • 2005 - 2016 Expert

  Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 • 2002 - 2005 Research Assistant

  Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Managerial Experience

 • 2021 - 2023 Vice Dean

  Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi

 • 2017 - 2020 Danışma Kurulu Üyesi

  Canakkale Onsekiz Mart University

 • 2017 - 2020 Fakülte Kurulu Üyesi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi

 • 2017 - 2020 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

  Canakkale Onsekiz Mart University

Courses

 • Doctorate Toprakta Ağır Metallerin Jeokimyasal Fraksiyonları

 • Undergraduate Toprak ve İnsan

 • Doctorate Ağır metallerin Çevresel Risk Değerlendirmesi

 • Postgraduate Biojeokimya

 • Postgraduate Ağır Metal Analiz Yöntemleri

 • Undergraduate Toprak Bilgisi

 • Postgraduate Çevresel Toprak Kimyası

 • Undergraduate Toprak Kimyası

 • Undergraduate Toprak ve Su Kirliliği