Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik

 • 2016 - 2019 Araştırma Görevlisi Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik

 • 2011 - 2016 Araştırma Görevlisi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik

Verdiği Dersler

 • Lisans İstatistik ve Olasılık

 • Lisans İstatistik

 • Lisans Lineer Cebir I

 • Lisans İstatistik

 • Yüksek Lisans Biyoistatistik