Dr.Öğr.Üyesi

TUĞBA SÖKÜT AÇAR


Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik

İstatistik

Eğitim Bilgileri

2011 - 2016

2011 - 2016

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Türkiye

2008 - 2011

2008 - 2011

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Lisans

Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Doktora

GENEL LİNEER İSTATİSTİKSEL MODELDE YANLI TAHMİN EDİCİLER VE TANILAMA METOTLARI

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik

2011

2011

Yüksek Lisans

DEĞİŞEN VARYANSLI VE OTOKORELASYONLU HATAYA SAHİP LİNEER REGRESYON MODELLERİNDE HATA YAPILARININ VE YANLI TAHMİN EDİCİLERİN İNCELENMESİ

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik

Araştırma Alanları

Matematik, İstatistik, İstatistik, İstatistik Analiz ve Uygulamaları, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik

2016 - 2019

2016 - 2019

Araştırma Görevlisi Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik

2011 - 2016

2011 - 2016

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İstatistik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Biyoistatistik

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Regression diagnostics methods for Liu estimator under the general linear regression model

SÖKÜT AÇAR T. , ÖZKALE ATICIOĞLU M. R.

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, cilt.49, ss.771-792, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Influence measures based on confidence ellipsoids in general linear regression model with correlated regressors

Acar T. , ÖZKALE ATICIOĞLU M. R.

JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, cilt.43, ss.2791-2812, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Influence measures in ridge regression when the error terms follow an Ar(1) process

SÖKÜT AÇAR T. , ÖZKALE ATICIOĞLU M. R.

COMPUTATIONAL STATISTICS, cilt.31, ss.879-898, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Cross validation of ridge regression estimator in autocorrelated linear regression models

Acar T. , ÖZKALE ATICIOĞLU M. R.

JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, cilt.86, ss.2429-2440, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Leverages and Influential Observations in a Regression Model with Autocorrelated Errors

ÖZKALE ATICIOĞLU M. R. , SÖKÜT AÇAR T.

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, cilt.44, ss.2267-2290, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Identification of Leverage Points in Principal Component Regression and r −k Class Estimators with AR(1) Error Structure

Söküt Açar T.

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences, cilt.6, ss.353-363, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

The determination of optimal cluster number by Silhouette index at clustering of the European Union member countries and candidate Turkey by waste indicators

SÖKÜT AÇAR T. , AYMAN ÖZ N.

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.26, ss.481-487, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

Jeotermal Akışkanın Hidrokimyasal Karakterizasyonunun Belirlenmesi: Simav (Kütahya) Örneği

ÇARDAK M. , ŞANLIYÜKSEL YÜCEL D. , AY M. , SÖKÜT AÇAR T. , EROL TINAZTEPE Ö.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.5, ss.1-15, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Değişen Varyanslı ve Otokorelasyonlu Hataya Sahip Lineer Regresyon Modellerinde Yanlı Tahmin Edicilerin Karşılaştırılması

SÖKÜT T. , ÖZKALE M. R.

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.191-201, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Circular-Linear Ridge Regression Analysis

SÖKÜT AÇAR T.

20. International Symposium on Econometrics, Operations and Statistics, Ankara, Türkiye, 5 - 15 Şubat 2020, ss.1-2

2018

2018

Regression diagnostics methods for Liu estimator under the general linear regression model

SÖKÜT AÇAR T. , ÖZKALE ATICIOĞLU M. R.

The International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference, LinStat’xx2018, 20 - 24 Ağustos 2018

2017

2017

Influential Observations on the Confidence Ellipsoids of Generalized Least Squares and Ridge Regression Estimators

SÖKÜT AÇAR T.

XVIII. International Symposium on Econometrics Opeartions Research and Statistics, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.1

2017

2017

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TERZİOĞLU KAMPÜSÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENERJİ VE ÇEVRE KONUSUNDAKİ EĞİLİMLERİ

ÖZÇELİK G., SÖKÜT AÇAR T. , AYMAN ÖZ N.

Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Edirne, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2017, ss.1

2017

2017

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TERZİOĞLU KAMPÜSÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENERJİ VE ÇEVRE KONUSUNDAKİ EĞİLİMLERİ

ÖZÇELİK G., SÖKÜT AÇAR T. , AYMAN ÖZ N.

Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Edirne, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2017, ss.1

2016

2016

ASSESSING THE INFLUENTIAL OBSERVATIONS FOR LINEAR REGRESSION MODEL WITH SECOND-ORDER AUTOREGRESSIVE ERRORS

SÖKÜT AÇAR T.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS AND PERSPECTIVES IN LINEAR STATISTICAL INFERENCE, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ağustos 2016, ss.19

2013

2013

Otokorelasyon ve Çoklu İç İlişki Varlığında Etkinlik Ölçümleri

SÖKÜT AÇAR T. , ÖZKALE M. R.

Uluslararası 8. İstatistik Kongresi, 27 - 30 Ekim 2013, ss.29-30

2013

2013

OTOKORELASYON VE ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VARLIĞINDA ETKİNLİK ÖLÇÜLERİ

SÖKÜT AÇAR T.

8. Uluslararası İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013, ss.29-30

2012

2012

Detection of Influential Observations in Linear Regression Model with Autoregressive Errors

SÖKÜT AÇAR T. , ÖZKALE M. R.

8th International Symposium of Statistics, 11 - 13 Ekim 2012, ss.331-332

2012

2012

DETECTION OF INFLUENTIAL OBSERVATIONS IN LINEAR REGRESSION MODELS WITH AUTOREGRESSIVE ERRORS

SÖKÜT AÇAR T.

8th International Symposium of Statistics, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2012, ss.331-332

2011

2011

Değişen varyanslı ve otokorelasyonlu hataya sahip lineer regresyon modellerinde yanlı tahmin edicilerin karşılaştırılması

SÖKÜT AÇAR T.

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2011, ss.60-61

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Environmental Education Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2018

Ağustos 2018

Applied Environmental Education & Communication

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

PAJES

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2018

Şubat 2018

PAJES

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Environmental Education Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ödüller

Şubat 2017

Şubat 2017

Akademik Teşvik Ödeneği, 2017

ÇOMÜ

Ağustos 2016

Ağustos 2016

Young Scientists Awards'16

International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference

Şubat 2016

Şubat 2016

Akademik Teşvik Ödeneği, 2016

ÇOMU

Nisan 2011

Nisan 2011

Genç Araştırmacı Yarışması

Türk İstatistik DerneğiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 10

h-indeksi (WOS): 2