Dr.Öğr.Üyesi

TUGAY TUTKUN


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Bilgileri

2008 - 2013

2008 - 2013

Doktora

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Türkiye

2000 - 2002

2000 - 2002

Yüksek Lisans

Pennsylvania State University, Graduate School, Instructional Systems And Technology, Amerika Birleşik Devletleri

1994 - 1998

1994 - 1998

Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları Ve Öğretim, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyi İle Aktif Vatandaşlık Bileşenlerinden Temsili Demokrasiye, Protesto Ve Sosyal Değişime Katılım Düzeyi Arasındaki İlişki

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri

2002

2002

Yüksek Lisans

CQI VIRTUAL WORKSHOP: A Virtual Workshop Development

Pennsylavania State University University College Park Campus, Graduate School, Instructional Systems And Technology

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2003 - 2014

2003 - 2014

Öğretim Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Merkez Müdürü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Psychological Resilience Level of Individuals Living in Çanakkale, Turkey

MIZRAK S., TUTKUN T.

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.15, sa.1, ss.178-196, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri

TUTKUN T.

Trakya Eğitim Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.32-62, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Statistics Anxiety of Graduate Students

TUTKUN T.

International Journal of Progressive Education, cilt.15, sa.5, ss.32-41, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Predicting Vocational Satisfaction of Pre-Service ELT Teachers by Vocational Values

TUTKUN T.

Educational Policy Analysis and Strategic Research (EPASR), cilt.14, sa.1, ss.24-39, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

The Relationship between the Teacher Candidates’ Level of MediaLiteracy and Participation Levels to Protest and Social Change

TUTKUN T. , KINCAL R. Y.

International Education Studies, cilt.12, sa.4, ss.208-216, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Küresel Vatandaşlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

TUTKUN T.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.27, ss.46-63, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Examining and Predicting Ethnocultural Empathy of Preservice Classroom Teachers

TUTKUN T.

Universal Journal of Educational Research, cilt.7, sa.7, ss.963-972, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Teacher Concerns towards the Fatih Project in Education

ÇORUK A. , TUTKUN T.

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.17, sa.4, ss.42-53, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi

ÇORUK A., TUTKUN T. , GENÇ S. Z.

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.343-358, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

SOSYAL BİLGİLER DERSİ İÇİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜNAZARA KONUSU OLUŞTURMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DEMİR M. K. , ŞAHİN Ç. , TUTKUN T.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.32, ss.51-66, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Sosyal Bilgiler Dersi İçin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Münazara Konusu Oluşturma Becerilerinin Değerlendirilmesi

DEMİR M. K. , ŞAHİN Ç. , TUTKUN T.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.32, ss.51-66, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi

ÇORUK A. , TUTKUN T. , GENÇ S. Z.

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.343-358, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

DEĞERLER EĞİTİMİ SORUNSALI SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DURUM TESPİTİ

GENÇ S. Z. , TUTKUN T. , ÇORUK A.

EĞİTİMDE KURAM VE UYGULAMA DERGİSİ, cilt.11, sa.2, ss.374-397, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Değer Ve Eğitimi Sorunsalı: Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Durum Tespiti

GENÇ S. Z. , TUTKUN T. , ÇORUK A.

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.11, sa.2, ss.374-397, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Soruların Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu

DEMİR M. K. , TUTKUN T. , ŞAHİN Ç. , GENÇ S. Z.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, sa.1, ss.289-303, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Sosyal Bilgiler Etkinliklerinin Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu

DEMİR M. K. , TUTKUN T. , ŞAHİN Ç. , GENÇ S. Z.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.217-229, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Sosyal Bilgiler Etkinliklerinin Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu,

DEMİR M. K. , Tutkun T. , ŞAHİN Ç. , GENÇ S. Z.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, cilt.7(1), ss.217-229, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Öğretmen Adaylarının Demokratik Algı Ve Tutumlarına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

TUTKUN T. , GENÇ S. Z.

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, sa.7, ss.1127-1138, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Democratic understandings and behaviours of primary education and English language training department

TUTKUN T. , GENÇ S. Z.

European Journal of Research on Education, cilt.1, sa.1, ss.22-30, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Democratic Understandings and Behaviors of Primary Education and English Language Training Department

TUTKUN T. , GENÇ S. Z.

European Journal Research on Education, cilt.1, sa.1, ss.22-30, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Civic Competence Level Of Teacher Candidates Within The European Union Context

TUTKUN T. , DEMİR M. K. , GENÇ S. Z. , ŞAHİN Ç.

The International Journal of Research in Teacher Education, cilt.3, sa.2, ss.1-13, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

BÖTE bölümü öğrencilerinin bilgisayar ön Yeterliklerinin Bölüm Derslerindeki Başarılarına Etkisi

TUTKUN T. , ÖZDEMİR M.

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.5, sa.8, ss.1197-1208, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

AKADEMİSYENLERİN BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÇORUK A. , TUTKUN T.

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.1443-1451

2019

2019

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ETNOKÜLTÜREL EMPATİ DÜZEYLERİ

TUTKUN T. , ÇORUK A.

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.1452-1461

2019

2019

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL-DUYGUSAL YETKİNLİK DÜZEYLERİ

TUTKUN T.

XII.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.1462-1468

2019

2019

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğrencilerinin Etnokültürel Empati Düzeyleri

TUTKUN T. , ÇORUK A.

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.131

2019

2019

Akademisyenlerin Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarına İlişkin Görüşleri

TUTKUN T. , ÇORUK A.

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.108

2019

2019

Lise Öğrencilerinin Gözünden Lider Öğretmen Davranışları

TUTKUN T. , ÇORUK A.

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.104

2018

2018

Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Yenilenen Eğitim Binalarının Öğrenci ve Öğretmen Davranışlarına Olan Etkisi Hakkındaki Görüşleri

TUTKUN T. , ÇORUK A.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018, ss.1192-1202

2018

2018

Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Bütünlük Duyguları: İzmir İli Örneği

Polat Y., TUTKUN T.

8th International Conference on Research in Education - ICRE, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.356

2017

2017

The Effects of Parental Supportivenes and Psychological Control on Relational Self and Well-Being: A Cluster Analyzing Model

KOCAYÖRÜK E. , TUTKUN T. , ÇELİK B.

2nd Eurasian Congress on Positive Psychology, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.103

2017

2017

The Effects of Parental Supportivenes and Psychological Control on Relational Self and Well-Being: A Cluster Analyzing Model

KOCAYÖRÜK E. , TUTKUN T. , ÇELİK B.

2nd Eurasian Congress on Positive Psychology, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.103

2017

2017

Türk ve Fransız Üniversite Öğrencilerinin Zaman Perspektifi Algıları ve İyi oluşlarının Karşılaştırılması

KOCAYÖRÜK E. , TUTKUN T.

IX. International Congress of Educational Research, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.212

2017

2017

Araştırma Görevlilerinin Bilimsel Araştırma Sürecine Yönelik Görüşleri

ÇORUK A. , TUTKUN T. , GENÇ S. Z.

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.299

2017

2017

Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Algıları

GENÇ S. Z. , ÇORUK A. , TUTKUN T.

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.250

2017

2017

Zaman Perspektifi Algısına Dayalı İyi Oluş ve Kişililk İlişkisi

KOCAYÖRÜK E. , TUTKUN T.

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

2017

2017

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

ÇORUK A. , TUTKUN T. , GENÇ S. Z.

The Ninth International Congress of Educational Research, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

2017

2017

Eğitim, Toplum ve Afetlere Karşı Dirençlilik: Çanakkale Örneği

Mızrak S., TUTKUN T.

IX. International Congress of Educational Research, Ordu, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2017, ss.511

2017

2017

Araştırma Görevlilerinin Bilimsel Araştırma Sürecine Yönelik Görüşleri

ÇORUK A. , TUTKUN T. , GENÇ S. Z.

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.299

2017

2017

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL VATANDAŞLIK ALGILARI

GENÇ S. Z. , ÇORUK A. , TUTKUN T.

The Ninth International Congress of Educational Research, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

2017

2017

Zaman Perspektifi Algısına Dayalı İyi Oluş ve Kişilik İlişkisi

KOCAYÖRÜK E. , TUTKUN T.

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.210

2017

2017

Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Algıları

GENÇ S. Z. , ÇORUK A. , TUTKUN T.

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.250

2016

2016

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FATİH PROJESİNE YÖNELİK KAYGILARI

ÇORUK A. , TUTKUN T.

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016

2016

2016

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki

TUTKUN T. , Burucu S. , Kilisli Ö.

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.97

2016

2016

Sınıf Öğretmenlerinin Fatih Projesine Yönelik Kaygıları

ÇORUK A. , TUTKUN T.

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.157

2016

2016

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mesleki Değerleri Ve Memnuniyetleri

TUTKUN T. , Günay Ü., Bayöz S., Balaban A.

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.327

2016

2016

Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeyleri: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

KİLİSLİ Ö., BURUCU S. , TUTKUN T.

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.445

2016

2016

Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Performans Kaygısı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

TUTKUN T. , Günay Ü., BAyöz S.

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.446

2016

2016

Afetlere Karşı Dirençli Toplum Oluşturabilmek İçin Bireysel Yeterlilikler

Mızrak S., TUTKUN T.

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.468

2016

2016

Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeyi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

TUTKUN T. , Burucu S. , Kilisli Ö.

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.445

2015

2015

Ethnocultural Empathy Level of Teacher Candidates

TUTKUN T. , ÇORUK A.

II. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, Amasya, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.79-80

2015

2015

Ethnocultural Empathy Level of Teacher Candidates

TUTKUN T. , ÇORUK A.

II. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, Amasya, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.79-80

2014

2014

Sosyal Bilgiler Dersi İçin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Münazara Konusu Oluşturma Becerilerinin Değerlendirilmesi

DEMİR M. K. , TUTKUN T. , ŞAHİN Ç.

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014, ss.25

2014

2014

Sosyal Bilgiler Dersi İçin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Münazara Konusu Oluşturma Becerilerinin Değerlendirilmesi

DEMİR M. K. , ŞAHİN Ç. , TUTKUN T.

XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014, cilt.1, ss.350-365

2014

2014

Değer ve Eğitimi Sorunsalı Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Durum Tespiti

GENÇ S. Z. , TUTKUN T. , ÇORUK A.

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2014

2014

2014

Örgün Eğitim Kademelerinde Yaşanan Sorunlara Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

GENÇ S. Z. , TUTKUN T. , ÇORUK A.

9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Siirt, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.366

2014

2014

Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Olan Kazanımlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

TUTKUN T. , ÇORUK A.

9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Siirt, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.371-372

2014

2014

Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Olan Kazanımlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

TUTKUN T. , ÇORUK A.

9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Siirt, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.371

2014

2014

Örgün Eğitim Kademelerinde Yaşanan Sorunlara Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

GENÇ S. Z. , TUTKUN T. , ÇORUK A.

9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Siirt, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.366-367

2014

2014

Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Öğretmen Davranışlarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

ÇORUK A. , TUTKUN T.

9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Siirt, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.362-363

2014

2014

Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Öğretmen Davranışlarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

TUTKUN T. , ÇORUK A.

9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Siirt, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.362

2014

2014

Değer ve Eğitimi Sorunsalı

GENÇ S. Z. , TUTKUN T. , ÇORUK A.

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2014, ss.83

2014

2014

Değer ve Eğitimi Sorunsalı

GENÇ S. Z. , TUTKUN T. , ÇORUK A.

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2014, ss.83

2013

2013

Avrupa Birliği Bağlamında Öğretmen Adaylarının Aktif Vatandaşlık Düzeyleri

GENÇ S. Z. , TUTKUN T.

5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 6 - 09 Haziran 2013, ss.2442-2453

2013

2013

Required Teacher Chareacteristics According to Candidate Teachers

GENÇ S. Z. , TUTKUN T. , ÇORUK A.

International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education - IPALTE, Diyarbakır, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2013, ss.126

2013

2013

Academic Staff's Self_efficacy Level at Education Faculties

TUTKUN T. , GENÇ S. Z. , ÇORUK A.

International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education - IPALTE, Diyarbakır, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2013, ss.125

2013

2013

Required Teacher Chareacteristics According to Candidate Teachers

GENÇ S. Z. , TUTKUN T. , ÇORUK A.

International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education - IPALTE, Diyarbakır, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2013, ss.126

2013

2013

Academic Staff's Self_efficacy Level at Education Faculties

TUTKUN T. , GENÇ S. Z. , ÇORUK A.

International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education - IPALTE, Diyarbakır, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2013, ss.125

2013

2013

Öğrenci Gözüyle Öğretim Elemanı Etkililiği

TUTKUN T. , ÇORUK A. , GENÇ S. Z.

22. Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013, ss.412

2013

2013

Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi

ÇORUK A. , TUTKUN T. , GENÇ S. Z.

22. Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013, ss.398

2013

2013

The Relationship between the Teacher Candidates' Media Literacy and Participation Levels to 'Protest and Social Change

TUTKUN T. , KINCAL R. Y. , KINCAL R. Y.

Sixth International Global Studies Conference, New Delhi, Hindistan, 5 - 08 Eylül 2013, ss.100-112

2013

2013

The Relationship between the Teacher Candidates' Media Literacy and Participation Levels to 'Protest and Social Change

TUTKUN T. , KINCAL R. Y.

Sixth International Global Studies Conference, New Delhi, Hindistan, 5 - 08 Eylül 2013, ss.100-112

2013

2013

Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi

ÇORUK A. , TUTKUN T. , GENÇ S. Z.

22. Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013, ss.398

2013

2013

Öğrenci Gözüyle Öğretim Elemanı Etkililiği

TUTKUN T. , ÇORUK A. , GENÇ S. Z.

22. Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013, ss.412

2013

2013

Teachers’ perceptions of teacher autonomy

TUTKUN T. , GENÇ S. Z.

European Conference on Social Science Research, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013, ss.77

2013

2013

Why teacher autonomy needed?

TUTKUN T. , GENÇ S. Z.

European Conference on Social Science Research, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013, ss.101

2013

2013

AB Bağlamında Öğretmen Adaylarının Aktif Vatandaşlık Düzeyleri

TUTKUN T. , GENÇ S. Z.

5. International Congress of Educational Research-Peace, Memory & Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 6 - 09 Haziran 2013, ss.2442-2453

2013

2013

Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Eğitimi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

TUTKUN T. , GENÇ S. Z.

5. International Congress of Educational Research-Peace, Memory & Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 6 - 09 Haziran 2013, ss.2454-2461

2013

2013

Öğretmen Adaylarını Vatandaşlık Algıları

TUTKUN T. , GENÇ S. Z.

ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE - Multi-Paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities, Nevşehir, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2013, ss.67-68

2013

2013

Neden Değerler Eğitimi

GENÇ S. Z. , TUTKUN T.

ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE - Multi-Paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities, Nevşehir, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2013, ss.67

2012

2012

BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Ön Yeterliklerinin Bölüm Derslerindeki Başarılarına Etkisi: ÇOMÜ Örneği

TUTKUN T. , ÖZDEMİR M.

21. Ulusal Eğitim Bilimleri kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012, ss.1

2012

2012

Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Ortamı Oluşturma Açısından Değerlendirilmesi

DEMİR M. K. , TUTKUN T. , ŞAHİN Ç.

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012, cilt.1, ss.55-56

2012

2012

Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri

TUTKUN T. , DEMİR M. K. , GENÇ S. Z.

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012, cilt.1, ss.55-56

2012

2012

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Problemlerini Çözmeye Yönelik İstek ve Azimleri

TUTKUN T. , DEMİR M. K. , GENÇ S. Z. , ŞAHİN Ç.

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Rize, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, cilt.1, ss.55-56

2012

2012

Sosyal Bilgiler Etkinliklerinin Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu

DEMİR M. K. , TUTKUN T. , ŞAHİN Ç. , GENÇ S. Z.

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Rize, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, cilt.1, ss.55-56

2012

2012

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Soruların Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu

DEMİR M. K. , TUTKUN T. , ŞAHİN Ç. , GENÇ S. Z.

IV. International Congress of Educational Research, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2012, ss.10

2012

2012

AB Vatandaşlık Yeterlikleri Bağlamında Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Yeterlikleri

TUTKUN T. , DEMİR M. K. , GENÇ S. Z. , ŞAHİN Ç.

IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2012, cilt.1, ss.1977-1990

2012

2012

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Soruların Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu

DEMİR M. K. , TUTKUN T. , ŞAHİN Ç. , GENÇ S. Z.

IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2012, cilt.1, ss.1148-1156

2012

2012

AB Vatandaşlık Yeterlikleri Bağlamında Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Yeterlikleri

TUTKUN T. , DEMİR M. K. , GENÇ S. Z. , ŞAHİN Ç.

IV. International Congress of Educational Research, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2012, ss.10

2011

2011

Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Düzeyleri

KINCAL R. Y. , ŞAHİN Ç. , TUTKUN T.

III. International Congress of Educational Research, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Mayıs 2011, ss.10

2009

2009

Sınıf Öğretmeni Adayların İnternete Yönelik Tutumları

ŞAHİN Ç. , Tutkun T.

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009

2009

2009

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya Okuryazarlığı ve Medyadaki Şiddet Hakkındaki Tutum ve Görüşleri

KINCAL R. Y. , ŞAHİN Ç. , TUTKUN T.

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009, ss.25

2009

2009

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya Okuryazarlığı ve Medyadaki Şiddet Hakkındaki Tutum ve Görüşleri

Kıncal R. Y. , ŞAHİN Ç. , Tutkun T.

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009

2009

2009

Sınıf Öğretmeni Adayların İnternete Yönelik Tutumları

ŞAHİN Ç. , TUTKUN T.

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009, ss.25

2008

2008

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim Teknolojisi Becerilerini Kazanmaya Yönelik İstekliliklerini Etkileyen Faktörler

TUTKUN T.

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2008, ss.556-560

2002

2002

Global Snapshots of E-Learning: E-Learning Status at METU in Turkey

TUTKUN T.

24th Annual Meeting of the Association for Educational Communications and Technology, Dallas, Amerika Birleşik Devletleri, 03 Ağustos 2002, ss.197-202

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ve Özellikleri

ŞAHİN Ç. , NALÇACI A., TUTKUN T. , GENÇ S. Z. , BAKIR K., ÇIKILI Y., et al.

Eğitim Bilimine Giriş, SALİH ZEKİ GENÇ, ÇAVUŞ ŞAHİN, Editör, Paradigma Akademi, ss.198-225, 2016

2016

2016

Eğitimin Sosyal Temelleri

TUTKUN T.

Eğitim Bilimine Giriş, Genç, Salih ZekiŞahin, Çavuş, Editör, Paradigma Akademi, ss.78-87, 2016

2014

2014

Öğretimde Araç ve Gereçler

TUTKUN T.

Öğretim İlke ve Yöntemleri, Genç S, Editör, Paradigma Akademi Alternatif Yayınları, Ankara, ss.97-118, 2014

2014

2014

Why Teacher Autonomy?

TUTKUN T.

Multidisciplinary Perspectives on Education, Arslan H, Rata G, Kocayörük E, İçbay MA, Editör, Cambridge Scholars Aurelius Publishing V.Z.W., Newcastle, ss.307-314, 2014

2014

2014

Why Teacher Autonomy?

TUTKUN T. , GENÇ S. Z.

Multidisciplinary Perspectives on Education, Arslan H, Rata G Kocayörük E İçbay MA, Editör, Cambridge Scholars Aurelius Publishing, Newcastle, ss.307-314, 2014

2013

2013

Eğitimin Sosyal (Toplumsal) Temelleri

TUTKUN T.

Eğitim Bilimine Giriş, Genç SZ, Şahin Ç, Editör, Paradigma Yayınları, Ankara, ss.55-67, 2013

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

The International Journal of Human and Behavioral Science

Editör