Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Turkey

 • 2000 - 2002 Postgraduate

  Pennsylvania State University, Graduate School, Instructional Systems And Technology, United States Of America

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyi İle Aktif Vatandaşlık Bileşenlerinden Temsili Demokrasiye, Protesto Ve Sosyal Değişime Katılım Düzeyi Arasındaki İlişki

  Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri

 • 2002 Postgraduate

  CQI VIRTUAL WORKSHOP: A Virtual Workshop Development

  Pennsylavania State University University College Park Campus, Graduate School, Instructional Systems And Technology

Foreign Languages

 • C1 Advanced English