Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gingival kenar lokasyonunun bulk-fill kompozit restorasyonlarda mikrosızıntı üzerine etkisi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.13-19, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınav kaygısının diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin pratik sınav başarısına etkisi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.23-27, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Travma Sonucu Oluşan Kron Kırıklarının Multidisipliner Tedavisi: İki Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, ss.189

pH döngüsü ve fırçalama simülasyonunun güncel bulk-fill rezin kompozitlerin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi.

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, ss.36

Shear bond strength of composite restorations repaired with an universal injectable composite.

AIC 19th International Congress and CONSEURO, Bologna, İtalya, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.21, ss.1359-1433 identifier identifier

Water sorption and solubility of bulk-fill composites polymerized with a third generation LED LCU.

FDI Annual World Dental Congress, Poznan, Polonya, 7 - 10 Eylül 2016, cilt.66, ss.57-110

Sınav kaygısının diş hekimliği öğrencilerinin pratik sınav başarısına etkisi.

Restoratif Dişhekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2014

Amelogenezis İmperfekta: Bir Olgu sunumu.

18. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2013

Ağartma Tedavisinin Florozisli Dişlerdeki Klinik Etkinliği.

17. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Girne, Kıbrıs (Kktc), 27 - 30 Eylül 2012