Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2005 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak, Türkiye

 • 1992 - 1994 Yüksek Lisans

  Bakü Devlet Üniversitesi, Biyoloji Fakültesi, Toprak Biyolojisi, Azerbaycan

 • 1983 - 1989 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2005 Doktora

  Kireçli Toprak Sisteminde Kentsel Arıtma Çamurunun Arpa Bitkisinin Gelişimi ve Bazı Ağır Metallerin Alımı Üzerine Etkileri

  Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak

 • 1994 Yüksek Lisans

  Apşeron Yarımadasının Petrolle Kirlenmiş ve Temiz Boz-Konur Topraklarında Aktinomisetlerin Nisbi Yayılma Dinamiği

  Bakü Devlet Üniversitesi, Biyoloji Fakültesi, Toprak Biyolojisi

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014Certificate of Attendance (How to Publish a Scientific Journal Article)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ÇOMÜ

 • 2011Dionex Operation Training Courses (İyon Kromotografi Cihazı Kullanım kursu)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

 • 2008Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Analiz Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi

 • 2006Tarımda Uzaktan Algılama Uygulamaları Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi