Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YIELD AND NUTRITIONAL CHARACTERISTICS OF EDIBLE CLUSTER BEAN GENOTYPES

TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, cilt.24, sa.1, ss.91-97, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Potential of meadowfoam (Limnanthes alba) seed meal as an organic source of nitrogen

APPLIED SOIL ECOLOGY, cilt.125, ss.273-277, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of Humic Acid on Availability of Zn, Cu, Mn, Fe in Soils

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.26, sa.13, ss.3977-3980, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bleeding water characteristics of Amasya Beyazi grape variety

Journal of Food, Agriculture and Environment, cilt.12, sa.1, ss.430-434, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Change of Some Soil Quality Characteristics under Different Pasture Reclamation Methods of Rangelands

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.19, sa.4, ss.245-255, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Vermicompost effects on wheat yield and nutrient contents in soil and plant

ARCHIVES OF AGRONOMY AND SOIL SCIENCE, cilt.58, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

NUTRIENT CONTENTS OF 140 RUGGERI ROOTSTOCK CANES IN DORMANT SEASON

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.21, sa.4, ss.730-733, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cane Quality Determination of 5 BB and 140 Ru Grape Rootstocks

EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE, cilt.73, sa.6, ss.254-258, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çay çöpünden kompost yapımı ve oluşan kompostun bazı özellikleri

Mediterranean Agricultural Sciences, cilt.32, ss.109-114, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plant and Soil Characteristics of Rangelands Improved with Different Methods

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.190-198, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel Arıtma Çamurunun Biyobozunur Plastiğin Kütle Kaybına Etkisi

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.275-280, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kış Merasında Otlatmanın Toprağın Bazı Özelliklerine Etkisi

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.101-108, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağ Budama Artığı Kompostu Oluşturma Süreci ile Kompostun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.19-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DETERMINATION OF THE EFFECTS OF HYDROGEL ON IRRIGATION PROGRAM FOR MAIZE CULTIVATED IN THE FIELD CONDITIONS

Land Reclamation, Earth Observation Surveying, Environmental Engineering, cilt.5, ss.87-92, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Yalova İncisi Üzüm Çeşidinde Ağlama Suyu Özelliklerinin Belirlenmesi

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.27, ss.89-97, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çanakkale’de Zirai Mücadele İlaç–Gübre Bayilerinin Durumu ve İlin Bazı Tarımsal Özellikleri

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.163-166, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Fly Ash Applications on Heavy Metal Contents of Soil and Corn Plant (Zea mays L.)

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, cilt.2, sa.1, ss.92-98, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Cardinal üzüm çeşidi kalemlerinin besin elementi içeriklerinin belirlenmesi

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences), cilt.1, sa.3, ss.405-412, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Atık ve Toprak Düzenleyicilerin Toprakta Solucan Davranışlarına Etkisi

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, sa.1, ss.79-86, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nutritional content of the canes of the Yalova İncisi grape variety.

Soil-Water Journal (Special Issue for AGRICASIA’2013; 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, 01–03 October 2013, Bishkek, Kyrgyzstan), cilt.2, sa.2, ss.765-770, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Selenium Contents of Çanakkale (Biga) Agricultural Lands

Soil-Water Journal, cilt.2, sa.1, ss.983-990, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bleeding water characteristics of Yalova Çekirdeksizi grape variety

Soil-Water Journal, cilt.2, sa.1, ss.771-778, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İtalia Üzüm Çeşidi Kalemlerinin Besin Elementi İçeriklerinin Belirlenmesi

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.29-34, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yalova İncisi Üzüm Çeşidinde Ağlama Suyu Özelliklerinin Belirlenmesi

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.27, ss.89-97, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of different N P and K applications on the mineral contents of tuber and leaves of Cyclamen hederifolium plants

Biological Diversity and Conservation, BioDiCon, cilt.2, sa.1, ss.21-26, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reserve nutrient contents of the 5 BB grape rootstock canes

American-Eurasian J. Agric. And Environ. Sci., cilt.5, sa.5, ss.599-602, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel Arıtma Çamuru ve Azot Uygulamalarının Kireçli Topraklarda Bazı Toprak Özelliklerine Etkileri

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.40, ss.121-130, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FATE OF ENVIRONMENTAL POLLUTANTS

WATER ENVIRONMENT RESEARCH, cilt.75, sa.6, ss.1-104, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amasya Üzümü Beslenme Problemlerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Ekoloji Çevre Dergisi, cilt.10, sa.39, ss.7-12, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Influence of sewage sludge application on heavy metal availability of soil and barley crop

Soil Science Agrochemistry and Ecology, cilt.36, ss.96-99, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Microfungal Flora of Some Agricultural Areas in The Ezine Çanakkale Vicinity

Ot Sistematik Botanik Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.119-131, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çanakkale ilinde yetiştirilen Karasakız üzümünün beslenme problemlerinin belirlenmesi

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.24, ss.18-27, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects of municipals wastewater treatment sludge on mineralization of biodegradable plastics

3rd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2020)19-20 March 2020, Ankara, Turkey, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Mart 2020, ss.602

THE EFFECTS OF HUMIC ACID APPLICATIONS ON THE TUNNELY WHITE NECTAR (White Prunus persica L.) NUTRITION

2. ULUSLARARASI GIDA, TARIM VETERİNER BİLİMLERİ KONGRESİ 29 Şubat - 1 Mart 2020 KONYA, Konya, Türkiye, 29 Şubat - 01 Mart 2020

Çay Çöpünden Kompost Yapımı ve Oluşan Kompostun Bazı Özellikleri

8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Mart 2019, ss.107

YEŞİL CEVİZ KABUĞU KOMPOSTUNUN OLUŞUM SÜRECİNDEKİ BAZI FİZİKSEL, KİMYASAL, BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ

5. ULUSLARARASI KATILIMLI TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KONGRESİ (5th INTERNATIONAL PARTICIPATION SOIL AND WATER RESOURCES CONGRESS), Kırklareli, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, cilt.1, ss.224-232

Effects of pesticides (Chlorpyrifos-Glyphosate) applied to soil on earthworm behaviors and some soil biological parameters

VIII. Internatıonal Symposıum On Ecology And Envıronmental Problems,ISEEP-2017, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversity, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, ss.188

The Effects of PLA-based Biodegradable Plastics Introduced into Soil on Earthworm Behaviors

The International Joint Science Congress of Materials Polymers, Ohrid, Makedonya, 25 - 28 Ağustos 2017, ss.70

Effects of Some Legumes on Physical and Biological Soil Characteristics

2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Tekirdağ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2017, cilt.1, ss.914-919

TOPRAĞA KATILAN KENTSEL ARITMA ÇAMURUNUN BİYOBOZUNUR PLASTİĞİN MİNERALİZASYONUNA ETKİSİ

Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2017

Towards Integrated Understanding of the Rhizosphere Phenomenon as Ecological Driver: Can Rhizoculture Improve Agricultural and Forestry Systems?

3rd Annual Meeting of the COST-Action-FP1305-Biolink on Linking Belowground Biodiversity and Ecosystem Function in European Forests, Rome, İtalya, 17 - 19 Kasım 2015, ss.43-75 identifier

Determination of the Effects of Hydrogel on Irrigation Program for Maize Cultivated In the Field Conditions

The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest "Agriculture for Life, Life for Agriculture", Bükreş, Romanya, 8 - 10 Haziran 2016, cilt.5, sa.1, ss.87-92

Effect of Meadowfoam (Limnanthes alba, L.) Seed Meal Application on Soil Biological Parameters

9th International Soil Science Congress on “The Soul of Soil and Civilization” Side-Antalya / Turkey, October 14 –16, 2014., Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2014, ss.20

Selenium Contents of Çanakkale Biga Agricultural Lands

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bishkek, Kırgızistan, 1 Ekim - 03 Kasım 2013

Bleeding Water Characteristics of Yalova Çekirdeksizi Grape Variety

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bishkek, Kırgızistan, 1 - 03 Ekim 2013

Determination of Extractable Cu, Fe, Mn, Zn in Soil Following the Application of a Humic Substance through Dilute HCl and Mehlich–3 Extraction Procedures

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bişkek, Kırgızistan, 1 - 03 Ekim 2013, cilt.2, ss.295-302

Nutritional Content of The Canes of The Yalova İncisi Grape Variety

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bişkek, Kırgızistan, 1 - 03 Ekim 2013, cilt.2, ss.765-770

Yalova İncisi Üzüm Çeşidinde Ağlama Suyu Özelliklerinin Belirlenmesi

Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2013

Müşküle Üzüm Çeşidinde Ağlama Suyu Özellikleri

6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 3 - 07 Haziran 2013, ss.349-352

Termik Santral Atık Küllerinin Mısır Bitkisine Etkisi

6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 3 - 07 Haziran 2013, ss.345-348

Biga’da Toprak-Bitki-Hayvan İlişkileri

Biga Sığırcılık Çalıştayı, Çanakkale, Türkiye, 28 Şubat 2013, ss.82-83

Enzyme And Earthworm Activities During Vermicomposting in Sewage Sludge

International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2010, cilt.58, ss.1047-1054

Effects of Municpal Waste Treatment Sludge and Nitrogen Aplications on some Soil enzyme Activities

International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun, Türkiye, 20 - 26 Mayıs 2010, ss.137

Vermicompost effects on the wheat yield and nutrient contents in soil and plant

International Conference on Soil Fertility and Soil Productivity, Berlin, Almanya, 17 - 20 Mart 2010, ss.146

Kazdağlarında Tanınması ve Korunması Gereken Bir Değer Cyclamen hederifolium

Kazdağları II. Ulusal Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2006, ss.89-97

Determination of Relationship Between Water Consumption and Salt Tolerance of Some Table Grape Cultivars

18th International Soil Meeting (ISM) on ‘‘Soil Sustaining Life on Earth Managing, Soil and Technology”, Şanlıurfa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2006, ss.693-696

The Variations of Enzyme Activities And Microbial Popülations o f Soil by Crude Oil Spillage

International Soil Congress (ISC) on "Naturel Resource Management for Sustainable Development, Erzurum, Türkiye, 7 - 10 Haziran 2004, ss.44-52

Influence of Sewage Sludge Application on Heavy Metal Availability of Soil and Barley Crop

Soil Science Agrochemistry And Ecology, 36 (4–6) 96–99 (Special Issue for “90 Years Soil Science in Bulgaria, Sofya, Bulgaristan, 13 - 15 Eylül 2001, ss.96-99

A Study on Potential Agricultural Use of Sewage Sludge of Ankara Waste Water Treatment Plant

International Symposium on Desertification (ISD), Konya-Turkey, Konya, Türkiye, 13 - 17 Haziran 2000, ss.345-349

The effects of food industry waste as organic fertiliser on the quality and yield of tomatoes

International Conference on the Future of the Mediterranean Rural Environment: Prospects for Sustainable Land Use and Management, İzmir, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2000, ss.130-140

The effect of mixed fertiliser with or without zinc on the yield and quality of broccoli grown in Çanakkale conditions

Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU, Cafer TÜRKMEN, Canan ÖZTOKAT KUZUCU, 2000.. International Conference on the Future of the Mediterranean Rural Environment: Prospects for Sustainable Land Use and Management, İzmir, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2000, ss.142

Çanakkale İli Zeytin Ağaçlarında Beslenme Sorunlarının Araştırılması

V. Ulusal Tarım ve Hayvancılık Kongresi, Konya, Türkiye, 20 - 22 Ekim 1998, ss.353-358

Kitap & Kitap Bölümleri

Towards Integrated Understanding of the Rhizosphere Phenomenon as Ecological Driver: Can Rhizoculture Improve Agricultural and Forestry Systems?

Soil Biological Communitiesand Ecosystem Resilience, Martin Lukac, Paola Grenni, Mauro Gamboni, Editör, http://refhub.elsevier.com/S0048-9697(17)30198-5/rf0060, Basel, ss.43-75, 2017

Toprak Verimliliği Analizleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Çanakkale, 2009

Toprak Bölümü Mesleki Uygulama Ders Notları 1

Toprak Bölümü Mesleki Uygulama Ders Notları 1, Demirer,T.,Müftüoğlu N.M.,Türkmen,C., Editör, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Çanakkale, ss.32-40, 1997

Toprak Bölümü Mesleki Uygulama Ders Notları 2.

Mesleki Uygulama Ders Notları 2, , Editör, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çanakkale, ss.40-69, 1997

Toprak Bölümü Mesleki Uygulama Ders Notları 3

Mesleki Uygulama Ders Notları 3, , Editör, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çanakkale, ss.45-54, 1997