Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Director of the Center

  Canakkale Onsekiz Mart University, Rektörlüğe Bağlı Bölümler

 • 2016 - 2018 Head of Department

  Istanbul Okan University, Faculty Of Educatıon

 • 2015 - 2016 Director of the Center

  Istanbul Sabahattin Zaim University, Educatıon And Research Center For Gıfted And Talented Chıldren

 • 2014 - 2015 Head of Department

  Istanbul Sabahattin Zaim University, Faculty Of Educatıon, Department Of Specıal Educatıon

Courses

 • Associate Degree İletişim ve Zaman Yönetimi

 • Undergraduate Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

 • Undergraduate Özel Eğitim

 • Undergraduate Okul Dışı Öğrenme Ortamları

 • Undergraduate Özel Eğitim

 • Undergraduate Özel Eğitim

 • Undergraduate Seçmeli II (Birey Tanıma Teknikleri)

 • Undergraduate Eğitimde Proje Hazırlama

 • Undergraduate Eğitimde Proje Geliştirme

 • Undergraduate Özel Eğitim

 • Undergraduate Özel Eğitim

 • Undergraduate Öğretim ve Uygulamaları

 • Undergraduate Öğrenme Güçlüğü

 • Undergraduate Yaratıcı Düşünme ve İş Zekası

 • Undergraduate Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor

 • Undergraduate Özel Eğitim

 • Associate Degree Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri

 • Associate Degree Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri

 • Undergraduate Özel Eğitim