Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kapsayıcı Pedogoji: Özel Gereksinimli Öğrencinin Psikopatolojik Analizi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, cilt.21, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel Yetenekli Çocukların Evrensel Ahlaki Değer Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.344-361, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Sütü Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Çalışması

MCBU-SBED, cilt.4, ss.1051-1057, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karma Öğrenme Tasarımlı Öğrenme Ortamının Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi

İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi (İAD), cilt.2, ss.34-58, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Özel Yetenekliler Eğitim Politikası

Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 21 - 24 Mart 2019

Investigation of Teachers’xx Beliefs to the Concept of Creativity:Turkey, United States and Indian

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp, Makedonya, 27 - 30 Haziran 2019

The Investigation of Metacognitive Levels of Elementary Teachers

22nd WCGTC Biennial World Conference, Sidney, Avustralya, 20 - 23 Temmuz 2017

Akran Öğretim Temelli Bir Uygulama Örneği Laboratuvar Kardeşliği Projesi

II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Ağustos 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Bölüm 32: Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilere Kimya Öğretimi

Kimya Öğretimi Öğretmen Eğitimcileri Öğretmenler Ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri Adlı Kitap Ed Sözbilir M Ve Ayas A, Sözbilir,M Ayas, A, Editör, PEGEM AKADEMİ, İstanbul, ss.711-730, 2015