Genel Bilgiler

Biyografi

Prof. Dr. Ünal KIZIL 1996 yılında Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, aynı yıl Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitütsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır.  “Süt Sığırı Ahırlarında Havalandırmaya İlişkin Yaklşımlar ve Bursa İli Uygulaması” başlıklı tezi hazırlayarak 1999 yılında Yüksek Lisans derecesini almıştır. 

1999 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan North Dakota State Üniversitesi, Tarım ve Biyosistem Mühendisliği bölümünde hayvan barınaklarında tarımsal atık yönetimi konusunda çalışmak üzere misafir araştırma görevlisi olarak 1 yıl süreyle davet edilmiştir. 2000 yılında ise yine aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak doktora eğitimine başlamıştır. Doktora eğitiminin son yılında hayvan barınakları ve tarımsal atık yönetimi konularında öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. 2003 yılında “Development of a Software Program for Feedlot Hydrology/Nutrıent Management and GIS Database for North Dakota” başlıklı tezi ile North Dakota State Üniversitesinden Doktora derecesi almıştır. 

2004-2007 yılları arasında North Dakota State Üniversitesi, Dickinson Araştırma ve Yayım Merkezinde yine hayvan barınakları ve hayvansal atık yönetimi konularında uzman mühendis olarak çalışmıştır. 2007-2009 yıllarında Elinsan Çevre Teknolojileri A.Ş.’de AR-GE mühendisi olarak ve devamında ise 2009-2011 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksek Okulunda öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Halen aynı üniversitenin Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde Profesör Dr. olarak görev yapmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Ziraat Fakültesi
Bölüm
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Ana Bilim Dalı
-

İletişim

E-posta
unal@comu.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.comu.edu.tr/unal
İş Telefonu
+90 286 218 0018 Dahili: 1315
İş Telefonu
+90 286 218 0018 Dahili: 1312