Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

E-nose identification of Salmonella enterica in poultry manure

BRITISH POULTRY SCIENCE, cilt.56, sa.2, ss.149-156, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

YIELD ESTIMATE USING SPECTRAL INDICES IN EGGPLANT AND BELL PEPPER GROWN UNDER DEFICIT IRRIGATION

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.23, sa.5, ss.1232-1237, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PREDICTION OF LEAF WATER STATUS USING SPECTRAL INDICES FOR YOUNG OLIVE TREES

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.22, ss.2713-2720, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Artificial Neural Network Model as a statical analysis tool in pipe-framed greenhouse design

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.8, sa.2, ss.843-846, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparisons of alternative feedlot runoff management systems

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.5, sa.3, ss.236-242, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Süt Sığırı İşletmelerinin Kapasite Hesaplarının Yapılmasında Kullanılacak Android Tabanlı Bir Uygulamanın Geliştirilmesi

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, sa.2, ss.249-257, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Design of an Arduino based digital psychrometric device

Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Degisi, cilt.24, ss.1-8, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kontrollü Ortamda Bitkisel Yetiştiricilik için Arduino Uyumlu Bir Toprak Nemi İzleme Sistemi Tasarımı

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.6, sa.2, ss.131-139, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hava Kalitesi Ölçüm Amaçlı Kullanılan Metal-oksit Gaz Sensörlerinin Sıcaklık ve NemEtkileşimlerinin Belirlenmesi

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.6, sa.1, ss.91-97, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanatlı İşletmelerinden Kaynaklanan Koku Probleminin Belirlenmesinde Bir E-Burun Sisteminin Kullanılması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.59-71, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web and android applications for district level nutrient management planning

Agronomy Research, cilt.15, sa.3, ss.622-628, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Air quality mapping using an e-nose system in Northwestern Turkey

Agronomy Research, cilt.15, sa.1, ss.205-218, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

SütSomatikHücreSayısınınE-BurunileBelirlenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.22-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Elektronik Burun Sisteminin Hayvan Barınaklarından Kaynaklanan Koku Probleminin Değerlendirilmesinde Kullanım Olanakları

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.53, sa.4, ss.435-440, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektronik Burun Sistemlerinin Tasarım İlkeleri

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.109-118, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Design Software for Plastic-Covered, Pipe-Framed Greenhouses

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, cilt.7, sa.3, ss.147-153, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Plastik Örtülü Boru Çerçeveli Seraların Projelenmesinde Kullanılabilecek Bir Yazılımın Geliştirilmesi

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.0, ss.147-153, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Forest Cover Changes in Aegean-Mediterranean Coast of Turkey

2nd International Congress on Architecture and Design, 11 - 12 Ekim 2018

KÜÇÜK SÜT SIĞIRI BARINAKLARININ MODERNİZASYONU VE BİGA ÖRNEĞİ

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 11 - 12 Ekim 2018

Forest Cover Change in Aegean-Mediterranean Coast of Turkey

II. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.91-98

Determination of the Suitable Points for Central Biogas Facilities with Geographic Information System Models: A Case Study in Gümüşçay District

1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, ss.587

Bir E-burun Sisteminin Arduino Tabanlı Dönüşümünün Yapılması

1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, 26 - 28 Eylül 2018

Spray Cooling for Bovine Barns

1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, ss.698

Use of Open Source Microprocessors in Agricultural Structures and Irrigation

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, 26 - 28 Eylül 2018

Optimum Gübre İşletim Modellerinin Bölgesel Olarak Belirlenmesi

II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2017, ss.128

Performance Comparison of a Low Cost Air Quality Sensor with a Commercial Electronic Nose

17th International ConferenceonAgricultural Science, Technology and Engineering, 13 - 14 Ağustos 2015, cilt.9, ss.722-725

Developing a Town Based Soil Database to Assess the Sensitive Zones in Nutrient Management

17th International Conference on Agricultural Science,Technologyand Engineering, 13 - 14 Ağustos 2015, cilt.9, ss.858-863

cessing E Nose Data for Salmonella Enterica Detection in Poultry Manure

International Conference on Biological, Civil and Environmental Engineering, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 17 - 18 Mart 2014

Processing E nose Data for Salmonella Enterica Detection in Poultry Manure

International Conference on Biological, Civil and Environmental Engineering, 17 - 18 Mart 2014, ss.106-109

Elektronik Burun E Burun Sensör Sistemlerinin Biyosistem Mühendisliğinde Kullanımı

2010 I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2010, cilt.2, ss.753-759

Sera Tasarımında Basit Çerçeve Sistemlerin Hiperstatik Çözümlerinin Excel Paket Programında Çözüm Olanakları

1998 2. Ulusal Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Konya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 1998, ss.25-32

Süt Sığırlarında Isı Stresi ve Isı Stresine Karşı Alınabilecek Önlemler

1998 Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi konferansı, Aydın, Türkiye, 7 - 11 Eylül 1998, cilt.2, ss.173-180

Hayvansal Kaynaklı Atıkların Tarımda Kullanım Olanakları

1998 Kayseri 1. Atıksu Sempozyumu, Türkiye, 22 - 24 Haziran 1998, ss.183-189

Sera Tasarım Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme ve İznik Yöresine Ait Uygulama Örneği

1997 2. Simav Seracılık Sempozyumu, Simav Kütahya, Türkiye, 31 Mayıs - 01 Haziran 1997