Education Information

Education Information

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim/Sınıf Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Beşinci Sınıf Matematik Dersinde Uygulanan Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Akademik Başarı, Kalıcılık, Özyeterlilik Algısı ve Tutum Üzerine Etkisi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları Ve Öğretim

 • 2004 Postgraduate

  İlköğretim 2.Sınıf Matematik Dersi Çarpım Tablosunun Öğretiminde Aktif Öğrenme Yaklaşımı İle Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English