Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Temel Eğitim Bölümünde Öğrenimlerini Sürdüren Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2019, sa.20, ss.107-122, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temel Eğitim Öğretmen Adayları Tarafından Benimsenen Eğitim Felsefeleri: Çanakkale İli Örneği

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.12, sa.26, ss.99-124, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis of Graduate Theses on Early Childhood Education: The Case of Turkey

International Electronic Journal of Elementary Education, cilt.10, sa.4, ss.583-590, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Sorgulama Becerileri İle Kendi Kendine Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişki: Temel Eğitim Öğretmen Adaylarına Yönelik Bir Araştırma

SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, sa.2, ss.179-214, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MATEMATİK ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.17, ss.328-344, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MATEMATİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL, cilt.3, sa.11, ss.1593-1602, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematiğe İlişkin Akademik Başarı Özyeterlik ve Tutum Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.31, ss.343-366, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DETERMINING THE RELATIONSHIPS BETWEEN ACADEMIC ACHIEVEMENT SELF EFFICACY AND ATTITUDES TOWARDS MATHS

The Journal Of Academic Social Science Studies, cilt.31, sa.31, ss.343-366, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinions of Prospective Class Teachers About Their Proficiency in Using Alternative Assessment Evaluatıon Instruments

Journal of Theory and Practice in Education, cilt.11, sa.2, ss.438-459, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Thesis in The Field of Social Studies Course of Fourth Grade

XV. European Cınference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2018

Pre-service Teachers’xx Perceptions of Plagiarism: A Metaphor Based Analysis

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 1 - 03 Şubat 2018

Temel Eğitim Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerileri Üzerine Bir Araştırma

IX. International Congress of Educational Research, 11 - 14 Mayıs 2017

Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

VII. International Congress of Educational Research, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2015, ss.113

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

14. Uluslar Arası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.22

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Algıları: Bir Metaforik Çalışma

VII. Uluslar Arası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2015, ss.92

Öğrenci Algısına Göre Öğretmen Etik Değerlerinin İncelenmesi

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015, ss.53

Kitap & Kitap Bölümleri

An Analysis of Graduate Theses on Elementary Education

Educational Policy and Research, Arslan, Hasan Dorczak, Roman Dragoescu Urlica, Alina Andreea, Editör, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, ss.171-178, 2018

Preservice Teachers’ Perceptions of Plagiarism: A Metaphor-Based Analysis

Educational Policy and Research, Arslan, Hasan Dorczak, Roman Dragoescu Urlica, Alina Andreea, Editör, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, ss.233-261, 2018