Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2008 - 2014 Doktora

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları Ve Öğretim, Türkiye

 • 2001 - 2004 Yüksek Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Türkiye

 • 1997 - 2001 Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim/Sınıf Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Doktora

  Beşinci Sınıf Matematik Dersinde Uygulanan Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Akademik Başarı, Kalıcılık, Özyeterlilik Algısı ve Tutum Üzerine Etkisi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları Ve Öğretim

 • 2004 Yüksek Lisans

  İlköğretim 2.Sınıf Matematik Dersi Çarpım Tablosunun Öğretiminde Aktif Öğrenme Yaklaşımı İle Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce