Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 PANDEMİSİNİN BIST 100 BORSA ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ICDAH2020 ULUSLARARASI FARKLI BOYUTLARIYLA SAĞLIK KONFERANSI, Çanakkale, Turkey, 12 - 14 November 2020, pp.1-18 Sustainable Development

OYUN TEORİSİ BAĞLAMINDA TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

5. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 September 2019, pp.1-10

Üst ve Orta Yönetimde Kadın İstihdamının Girişimcilik ve İnovasyona Katkısı

II. Business & Organization Research Conference, İzmir, Turkey, 4 - 06 September 2019, pp.1-10

Ticari ve Finansal Dışa Açıklığın Girişimcilik ve İnovasyona Katkısı

II. Business & Organization Research Conference, İzmir, Turkey, 4 - 06 September 2019, pp.1-10

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İşgücü Verimliliği Üzerine Etkisi

5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 11 - 14 July 2019, pp.1

Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

1 Mayıs Uluslararası Sosyal Politikalar ve Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 01 May 2019, pp.10-17 Sustainable Development

UYGULANMAKTA OLAN PARA VE KUR POLİTİKALARI VE ETKİLERİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ AÇISINDAN EDEĞERLENDİRİLMESİ

1. MAYIS SOSYAL POLİTİKALAR VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 01 May 2019, pp.1-8

DÖVİZ KURU RİSKİ VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

2. Uluslararası Farkındalık Kongresi, Çanakkale, Turkey, 12 - 15 December 2018, pp.113-123

TÜRKİYE AÇISINDAN GÖÇ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.1-10 Sustainable Development

TÜRKİYE’YE YÖNELİK GÖÇÜN KAYIT DIŞI EKONOMİYE ETKİSİ

IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.542-551

Üniversite Öğrencilerinin Tarih Algısı: Gökçeada Örneği

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.1-10

AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE PATENT BAŞVURULARI VE EKONOMİK BÜYÜME: BOOTSTRAP PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ

1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 October 2018, pp.1-8 Sustainable Development

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Gökçeada Örneği

3. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2018, pp.25-26

TÜKETİCİLERİN ONLİNE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: GÖKÇEADA ÖRNEĞİ

2. Uluslararası Ratıng Academy Kongresi: Umut, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.49-50

KEYNESYEN VE YENİ KEYNESYEN EKONOMİ POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

2. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 24 - 25 March 2017, vol.1, pp.93-111

Türkiye Dış Ticaretinde Döviz Kuru Belirsizliği

Uluslararası Rating Akademi Kongresi: Bilim Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.331-348

Books & Book Chapters

PANDEMİNİN ETKİSİ ALTINDA BİGADAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YEREL EKONOMİYE KATKISININ İNCELENMESİ

in: Sosyal & Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler-I, Doç. Dr. Ayşe ÇATALCALI CEYLAN,Dr. Öğretim Üyesi Çağla Melisa KAYA, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.127-145, 2022 Creative Commons License

İndikatörlerin Standart Parametreleri İle Optimize Edilmiş Parametrelerinin Getiri Performans Karşılaştırılması

in: Research in Social Sciences, Volume II, Doç .Dr.HALİL KAMIŞLI, Editor, Duvar Yayınevi, İzmir, pp.53-65, 2022 Creative Commons License

Consumption Savings Relationship in Covid 19 Pandemic Process

in: Insac Academic Studies on Social and Education, Doç.Dr. Mehmet Dalkılıç, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.183-206, 2021

Covid-19 Pandemisinin BİST100 Borsa Endeksi Üzerindeki Etkisi

in: İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2020-II, ESER Levent Yahya,SAMUT Serkan, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.17-36, 2020

The Peridoical Analysis of Phillips Curve: An Analysis For Turkey

in: Selected Discussions on Social Science Research, Bedriye TUNÇSİPER, Ferhan SAYIN, Burak HERGÜNER, Fatma İrem AYDIN, Editor, Frontpage, Londra, pp.606-621, 2019

Patent Applications and Economic Growth in EU Countries and Turkey: Bootstrap Panel Causality Analysis

in: Critical Debates in Social Sciences, TUNÇSİPER B, SAYIN F. , Editor, Front Page, Londra, pp.477-486, 2018