Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Dil Bilgisi Öğretiminin Önemi, Amaçları ve İlkeleri: Bir Literatür Özeti

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Batı Trakya’xxda Yayımlanan Öğretmenin Sesi Dergisinin Kapsam Açısından Değerlendirilmesi: İçerik Analizi Örneği

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Tek Dilli ve Çok Dilli Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumları

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA EĞİLİMLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

International Journal of Human Sciences, vol.12, no.2, pp.909-931, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ GÖRSEL MATERYALLERİNİN KULLANILMASININ BAŞARIYA ETKİSİ

International Journal of Languages' Education, vol.3, no.7, pp.195, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ

International Journal of Human Sciences, vol.10, no.2, pp.356-378, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇ ALGILARI BETİMSEL BİR DURUM ÇALIŞMASI

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, no.4, pp.1185-1198, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Arnavutluktaki Türçke Öğretmenlerinin Türkçenin Etkili Öğretimi Üzerine Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Durum Çalışması

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.23, pp.57-79, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

A transcendental phenomenological study of teachers’xx self efficacy experiences

Giornaleitaliano di Pedagogia sperimentale (CADMO), pp.9-33, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri

International Journal of Human Sciences, pp.356-378, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Concept Maps on Reading Comprehension Skills of Elementary School Students Working Outdoors

World Applied Science Journal, vol.24, no.5, pp.588-593, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Müzik Dinlemenin Resimle ve Yaziyla Anlatim Becerisi Üzerine Etkisi

Dil ve Edebiyat Egitimi Dergisi, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anne-Babaların Çocuk Edebiyatı Kavramına İlişkin Görüşleri (Çanakkale Örneği)

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, pp.109-125, 2012 (Other Refereed National Journals)

Anne babaların çocuk edebiyatı kavramına ilişkin görüşleri Çanakkale Örneği

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Noktalama İşaretlerinin Öğretiminde Grup Araştırması Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkisi

Mustafa KemalÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.15, pp.257-268, 2011 (Other Refereed National Journals)

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mustafa KemalÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011 (Other Refereed National Journals)

Noktalama işaretlerinin öğretiminde grup araştırması tekniğinin öğrenci başarısına etkisi

Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 2011 (Other Refereed National Journals)

Effect of the Computer Based Concept Maps onComprehension of the Listened Text and Retention

European Journal of Educational Studies, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının OkumaDurumları Atatürk Üniversitesi Örneği

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir EğitimFakültesi Dergis, vol.19, pp.1-21, 2009 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Okuma Durumları Atatürk Üniversitesi Örneği

Atatürk Üniversitesi KâzımKarabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.1-21, 2009 (Other Refereed National Journals)

Edebî Bir Tür Olarak Klâsik Edebiyatımızda Sefâretnâmeler

Atatürk Üniversitesi TürkiyatAraştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.33, pp.61-68, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yabancı Dil Olarak Akademik Türkçe Öğrenenlerin Yaptıkları Ek Yanlışları

2. Ulusulararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 October - 01 December 2018, vol.1, pp.333-337

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programları

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2018), Ankara, Turkey, 26 - 28 April 2018, vol.1, pp.174-180

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenliği Sertifika Programı Kursiyerlerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Memnuniyet Algıları

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 28 April 2018, vol.1, pp.181-189

Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Yabancı Dil Olarak Türkçe Kurs Programları

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2018), Ankara, Turkey, 26 - 28 April 2018, vol.1, pp.161-173

Yunanistan’da Yayımlanan Gazete ve Dergiler(1974 ve Sonrası Batı Trakya Türk Basını)

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences to be held in Kuşadası (Davutlar), Aydın, Turkey on February 1-3, 2018., Aydın, Turkey, 1 - 03 February 2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin emoji kullanım sıklığı ve emojilere verdikleri anlamlar

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.296-305

Batı Trakyalı Türk öğrencilerin, okudukları kitapları anlama düzeyleri açısından değerlendirilmesi

Uluslararası Rating Academy Kongresi: Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.275-280

Uzaktan Türkçe dersler alan Batı Trakyalı Türk öğrencilerin kendilerini değerlendirme çalışması

Uluslararası Rating Academy Kongresi: Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.281-289

Books & Book Chapters

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Abdullah ŞAHİN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.110-144, 2018

Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Abdullah ŞAHİN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.205-223, 2018

Newspapers and Journals Published in Greece (Western Thrace Turkish Press 1974 and after)

in: RESEARCH AND DEVELOPMENT ON SOCIAL SCIENCES-Monographs and Studies of the Jagiellonian University -ǕInstitute of Public Affairs, ROMAN DORCZAK, REGINA LENART-GANSINIEC, CHRISTIAN RUGGIERO, MEHMET ALI ICBAY, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp.563-568, 2018

18. Bölüm- Dil ve Anlatım Dersi Öğretim Programı

in: ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Türk Dili ve Edebiyatı, Abdullah Şahin, Editor, Nobel Yayınları, Ankara, 2017

ortaokul 5. sınıf Türkçe dersi öğretim programı

in: Türkçe ÖABT, Abdullah ŞAHİN, Editor, ABY, 2017

Türk Eğitim Programlarında Konuşma Eğitimi

in: Konuşma Eğitimi Yöntemler Etkinlikler, Şahin, Abdullah, Editor, PegemA Yayıncılık, 2015

Konuşma Türleri ve Konuşmada Nezaket Kuralları

in: Konuşma Eğitimi Yöntemler Etkinlikler, Şahin, Abdullah, Editor, PegemA Yayıncılık, 2015

İlkouma yazma öğretimi için örnek uygulamalar ve etkinlikler

in: İlkokuma ve Yazma Öğretimi, Yılar, Ömer, Editor, PegemA Yayıncılık, 2015

Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Abdullah Şahin, Editor, Pegem Akademi, 2014

Yabancı Dil olarak Türkçe’nin Öğretiminde Yazmanın Önemi ve Yazma Etkinlikleri

in: Yabanc Dil olarak Türkçe Öğretimi/kuramlar/yaklaşımlar/ etkinlikler, Abdullah Şahin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.363-372, 2014

Türkçe Öğretiminde Teknoloji ve Materyal Kullanımı

in: İlköğretimde Türkçe Öğretimi, Ahmet KIRKKILIÇ, Hayati AKYOL, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.319-348, 2014

Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme

in: İlköğretimde Türkçe Öğretimi, Ahmet Kırkkılıç, Hayati Akyol, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.309-349, 2007

Türkçe Öğretiminde Teknoloji ve Materyal Kullanımı

in: İlköğretimde Türkçe Öğretimi, Ahmet Kırkkılıç, Hayati Akyol, Editor, Pegem Akademi, pp.320-348, 2007