Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EFFECTS OF PRETANNING EFFLUENT ORIGINATED FROM LEATHER INDUSTRY ON THE GERMINATION OF RICE SEEDS

ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING, cilt.40, sa.3, ss.17-28, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of antimicrobial activity of tannic acid in pickling process

ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, cilt.15, sa.3, ss.5325-5330, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EFFECT OF PRE-TANNING EFFLUENTS ON SEED GERMINATION AND GROWTH TRAITS IN SOME CEREALS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.18, sa.4, ss.386-390, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of using a fungicide along with bactericide in the main soaking float on microbial load

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.7, sa.21, ss.3922-3926, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of reuse of unhairing-liming residual floats through regeneration on the microorganism number

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.7, sa.17, ss.3077-3081, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of tannery wastewater on seed germination of some field crops

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.17, sa.6, ss.755-759, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biyosid Uygulamalı Giysilik Deri Üretiminde Tabaklama ve Sonrası Yaş İşlemlerde Mikrobiyal Yükün Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.15-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakiki Güderi Üretimi ve Güderinin Karakteristiği

Standart, sa.562, ss.101-103, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Deri Endüstrisi Atık Suların Bazı Tarımsal Riskleri

1st International Industrial Water Technologies Symposium and Fair, Bursa, Türkiye, 6 - 09 Aralık 2012

Deri Sanayinde Kurutma İşlemleri ve Deri Kalitesi Üzerine Etkileri

1 st International Leather Engineers Symposium, İzmir, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2009

Avrupa Birliği Giriş Sürecinde Türk Deri Sanayi ve Çevre İlişkileri

1st International Leather Engineers Symposium, İzmir, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2009

Deri Endüstrisi Sıvı Atık Yükünün Azaltılmasında Ultrason Gücünün Kullanımı

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2007, ss.126

Tabakhane Sıvı Atıklarının Buğdayın Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerindeki Etkileri

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2007, ss.322-325

Tarımsal Bir Yan Ürün Olan Ham Derilerde Ekonomik Kayıplara Neden Olan Bazı Kusur ve Hatalar

4.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2007

Deri Sektöründe Sıvı Atık Yükünün Azaltılmasında Kullanılan Bazı Alternatif Teknolojiler

III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2006

Deri Üretiminde Oluşan Katı Atıkların Çevresel Etkileri ve Değerlendirilme Olanakları

III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2006, ss.117

Deri Endüstrisinde Kıl Giderme Prosesinde Keratiyonitik Enzimlerin Kullanımı

XIII. Biyoteknoloji Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2003, ss.149

Deri Endüstrisinde Kimyasal Yöntemlere Alternatif Enzim Teknolojileri

XIII. Biyoteknoloji Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2003, ss.154