Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tüketici Etnosentrizmi, Çevre Etkisi Ve Yerli Üretim Ürünleri Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, cilt.4, ss.1072-1081, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perakende Mağazalarda Teknoloji Kullanım Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörler: Self Servis Kasa Örneği

Social Sciences Studies Journal,, cilt.4, ss.5388-5397, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Market Markalı Ürünlerin Mağaza Sadakatine Etkileri: İndirim Marketleri Üzerine Bir Araştırma

Journal Of Social and Humanities Sciences Research, cilt.5, ss.2887-2895, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Y Kuşağının Organik Gıda Satın Alma Eğilimlerine Yönelik Bir Araştırma

Journal Of Social Humanities Sciences Research, cilt.5, ss.697-705, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)