Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Dinler Tarihi

 • Ön Lisans Tur Planlaması Yönetimi

 • Ön Lisans Tur Planlaması Yönetimi

 • Ön Lisans Anadolu Uygarlıkları II

 • Ön Lisans Anadolu Uygarlıkları II

 • Lisans Rekreasyon Yönetimi

 • Ön Lisans Barda Servis

 • Ön Lisans Turizm Ekonomisi

 • Ön Lisans Anadolu Uygarlıkları

 • Ön Lisans Dinler Tarihi

 • Ön Lisans Dinler Tarihi

 • Ön Lisans Türk İslam Sanatı

 • Ön Lisans Anadolu Uygarlıkları

 • Ön Lisans Türk İslam Sanatı

 • Ön Lisans Turizm Mevzuatı