Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Muhafazakârlık ve Kültürel Açıklığın Helal Turizmde Kariyer Yapma İsteği Üzerine Etkisi

International Social Sciences Studies Journal, cilt.6, sa.56, ss.634-643, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çevre Endişesi, Çevresel Fedakârlık, Normlar ve Yer Tutumunun Çevre Dostu Davranışa Etkisi: Kapadokya/Göreme Milli Parkı Örneği

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.398-417, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY BEHAVIOUR OF THE TOURISTSWHO USES HOT AIR BALLOON AND THEIR ATTITUDE TOWARDS AIRPOLLUTION

Applied research in studies and practice, cilt.15, sa.1, ss.24-31, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otel İşletmelerinde Uygulanan İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin Çalışanların Duygusal Bağlılık Tutumlarına Etkisi: Çanakkale Örneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.49, ss.531-541, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turistik Destinasyonlarda Taşıma Kapasitesi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Örneği

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, sa.36, ss.565-581, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kazdağı’na Gelen Ziyaretçilerin Çevre Dostu Davranış ve Çevresel Turizm Davranışları

: Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2018, cilt.1, ss.568-577

Kitap & Kitap Bölümleri

Chapter V: Gastronomy and Cultural Heritage

New Approaches in Gastronomy, , Editör, Gece Kitaplığı, ss.129-155, 2017