Prof.YUSUF AVCI


Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Education in Turkish Language and Literature, Education in Turkish Language, Philology, Contemporary Turkish Dialects and Literature

Metrics

Publication

100

Project

2

Thesis Advisory

27

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1991 - 1996

1991 - 1996

Doctorate

Gazi University, Elmadağ Meslek Yüksekokulu, Türk Dili Eğitimi, Turkey

1985 - 1988

1985 - 1988

Postgraduate

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dilive Edebiyatı, Turkey

1979 - 1984

1979 - 1984

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Educatıon, Türk Dilive Edebiyatı, Turkey

Dissertations

1996

1996

Doctorate

Fıtrat ve Dilciliği

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Eğitimi

1988

1988

Postgraduate

Amasya Aydınca Ağzı (Metin İnceleme Sözlük)

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Eğitimi

Certificates, Courses and Trainings

1996

1996

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Education Management and Planning

Ankara Üniversitesi TÖMER

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Education in Turkish Language and Literature, Education in Turkish Language, Philology, Contemporary Turkish Dialects and Literature

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Associate Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkçe Eğitimi

2014 - 2015

2014 - 2015

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkçe Eğitimi

2011 - 2014

2011 - 2014

Assistant Professor

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık

1997 - 2011

1997 - 2011

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkçe Eğitimi

1987 - 1997

1987 - 1997

Instructor

Ankara University, Türk Dili Bölümü, Türk Dili

Managerial Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

2016 - 2016

2016 - 2016

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

2012 - 2014

2012 - 2014

Academic Board Member

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkoloji, Mütercim Tercümanlık

2012 - 2014

2012 - 2014

Head of Department

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık

2000 - 2008

2000 - 2008

Deputy Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

1997 - 2000

1997 - 2000

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Türk Dili

1998 - 1999

1998 - 1999

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Yabancı Dil Olarak Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi I

Postgraduate

Postgraduate

Soydaşlara Türkçe Öğretimi

Postgraduate

Postgraduate

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Seçimi

Undergraduate

Undergraduate

Üslup Bilgisi

Postgraduate

Postgraduate

Genel Türkoloji

Undergraduate

Undergraduate

Dil ve Kültür

Doctorate

Doctorate

Türk Lehçeleri

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Türk Lehçeleri

Undergraduate

Undergraduate

Cümle Bilgisi

Advising Theses

2021

2021

Doctorate

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Rus Ekolü

Avcı Y. (Consultant)

A.DAĞ(Student)

2020

2020

Doctorate

Tür değiştirme yöntemi ile değer eğitimi

Avcı Y. (Consultant)

E.Temür(Student)

2006

2006

Postgraduate

Balıkesir Manyas Ağzı

AVCI Y.

S.Özcan(Student)

Advising Graduates (Non-Thesis)

2010

2010

Masters (Non-Thesis)

Ders Kitabı Dışı Metin Hazırlama ve İnceleme (Eğitim ve Kültür)

Avcı Y. (Consultant)

Ö.Gedikli(Student)

2010

2010

Masters (Non-Thesis)

Ders Kitabı Dışı Metin Hazırlama ve İnceleme (Eğitim ve Kültür)

Avcı Y. (Consultant)

T.SAVAŞ(Student)

2010

2010

Masters (Non-Thesis)

Ders Kitabı Dışı Metin Hazırlama ve İnceleme (Turizm)

Avcı Y. (Consultant)

F.GÖZEN(Student)

2010

2010

Masters (Non-Thesis)

Ders Kitabı Dışı Metin Hazırlama ve İnceleme (Dış Ticaret)

Avcı Y. (Consultant)

N.Aslan(Student)

2010

2010

Masters (Non-Thesis)

Ders Kitabı Dışı Metin Hazırlama ve İnceleme (Turizm)

Avcı Y. (Consultant)

B.Didem(Student)

2010

2010

Masters (Non-Thesis)

Ders Kitabı Dışı Metin Hazırlama ve İnceleme (Turizm)

Avcı Y. (Consultant)

F.Gözen(Student)

2010

2010

Masters (Non-Thesis)

Ders Kitabı Dışı Metin Hazırlama ve İnceleme (Ev ve Aile İlişkileri)

Avcı Y. (Consultant)

K.Niğdelioğlu(Student)

2010

2010

Masters (Non-Thesis)

Ders Kitabı Dışı Metin Hazırlama ve İnceleme (Ev ve Aile İlişkileri)

Avcı Y. (Consultant)

S.TUNÇAL(Student)

2010

2010

Masters (Non-Thesis)

Ders Kitabı Dışı Metin Hazırlama ve İnceleme (Misyonerlik)

Avcı Y. (Consultant)

M.ERTOP(Student)

2010

2010

Masters (Non-Thesis)

Ders Kitabı Dışı Metin Hazırlama ve İnceleme (Misyonerlik)

Avcı Y. (Consultant)

D.KAYA(Student)

2009

2009

Masters (Non-Thesis)

Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel ve Dişi Kurdun Rüyaları Adlı Romanlarındaki Toplumsal Sorunlar

Avcı Y. (Consultant)

A.Burcu(Student)

2009

2009

Masters (Non-Thesis)

Baskın Romanındaki Atasözleri ve Deyimlerin Türkiye Türkçesindeki Kullanım Şekli

Avcı Y. (Consultant)

N.Eliaçık(Student)

2009

2009

Masters (Non-Thesis)

"Bozkurtların Ölümü" ve "Baskın" Romanlarındaki Türkçülük Temlerinin Karşılaştırılması

Avcı Y. (Consultant)

E.ERDİM(Student)

2009

2009

Masters (Non-Thesis)

Cengiz Aytmatov'un "Gün Olur Asra Bedel" Romanı İle Tölögön Kasımbek'in "Baskın" Romanının Mekan Açısından Karşılaştırılması

Avcı Y. (Consultant)

K.DÜNDAR(Student)

2009

2009

Masters (Non-Thesis)

Abdullah Kadiri'nin "Ötken Künler" ve Hüseyin Nihal Atsız'ın "Bozkurtlar" Romanlarının Aşk Açısından Karşılaştırılması

Avcı Y. (Consultant)

A.ÖZTÜRK(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2020

2020

International Scholars' Views on the Language Reinforcement Program.

AVCI Y., Çelik G., DAĞ PESTİL A.

EDUCATIONAL POLICY, vol.15, no.2, pp.386-405, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi

AVCI Y., Küçük S.

TURKISH STUDIES, vol.12, no.35, pp.49-67, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Türk ve Japon Anlatılarının Geçtiği Coğrafyanın Karşılaştırılması

Avcı Y., Çelik G., Takahashi M.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.43, pp.7255-7284, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Dede Korkut Destanları ve Japon Masallarında Geçen Bazı Motifler

Avcı Y., Çelik G., Takahashi M.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.28, pp.44-60, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Analyzing Sentence Types in Ak Mezar (Åq Måzår) Story

Avcı Y., Altun S.

Route Educational & Social Science Journal, vol.8, no.4, pp.195-214, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Türkçe Yazılı Medyada Reklam Dili ve Reklam Metinlerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı

Avcı Y., Aydın V.

Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi, vol.1, no.1, pp.54-66, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

“TÜRKÇEDE SÖZ DİZİMİ” NİN FARKLI BASKILARINDA YER ALAN KELİME GRUPLARINDAKİ SINIFLANDIRMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Avcı Y., Ergun B.

Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.1-38, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

THE ORTHOGRAPHIC RULES IN THE BOOKS OFJADID FITRAT: SARF(1927) (MORPHOLOGY) AND1NAHIV (1927) (SYNTAX)

AVCI Y.

BABIR International Journal for Human Sciences, vol.2, no.3, pp.48-66, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Educational Policy Analysis and Strategic Research

Avcı Y., Çelik G., Dağ Pestil A.

Educaatioal Policy Analysis and Strategic Research, vol.2, no.15, pp.386-405, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

İnternational Scholars’xx Vews on the Language Reinforcement Program

AVCI Y., ÇELİK G., PESTİL A. D.

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.15, no.2, pp.386-405, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Chomsky’den Önce Dönüşümlü Üretim Dil Bilimi Akımı: NAHİV

AVCI Y., ÇALIK F.

International Journal of Language and Education Research, vol.2, no.2, pp.1-17, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BENGÜ’NÜN DİSİPLİNER ÖZELLİK İNCELEMESİ

AVCI Y.

Route Educational and Social Science Journal, vol.7, no.1, pp.631-640, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

TOPLUMUN EDİLGEN CÜMLE ALGISI?

AVCI Y., Çiçek S.

Turkish Studies Language and Literature, no.14, pp.1737-1754, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Kırgız Öğrencilerin Dil Eğitimi Kazanımlarının Algısı Üzerine Bir Araştırma

AVCI Y., Dağ PESTİL A., ÇELİK G.

International Journal of Language Academy, vol.7, no.4, pp.246-269, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Türk Dilinde Kuram ve Edilgenlik Sorunu

AVCI Y.

International Journal of Language Academy, vol.7, no.3, pp.128-134, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

YABANCILAŞTIRMA POLİTİKASININ TÜRK DİLİNİN CÜMLE YAPISINA ETKİLERİ

AVCI Y.

Route Edicational and Social Science Journal, vol.6, no.7, pp.1006-1012, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Divan-ı Lügat'it Türk'te Ses Gelişimi ve Yazım Karşılaştırmaları

AVCI Y.

Route Educationel And Social Science Journal, vol.5, no.39, pp.23-36, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Akademisyenlerin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir İnceleme

AVCI Y., ÇELİK G.

Route Educationel and Social Sience Journal, pp.540-553, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

). Son Dönem Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir Siyer Nüshasında Birleşik Fiiller (İnceleme-Çevriyazı-Türkiye Türkçesine Aktarım)

EKER Ü., AVCI Y.

International Journal of Languages’xx Education and Teaching, vol.7, no.1, pp.422-443, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

The Effects of Ideology on the Literary Style in Literary Works

AVCI Y., KÜÇÜK S., Akgun M. A.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.7, no.5, pp.579-595, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

2018

2018

Edilgen Çatılı Cümlelerin Nesirdeki Yeri / The Role of Passive Voice Structure in Turkish Prose Literature

Avcı Y., Çiçek S.

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.5, pp.457-469, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerine Görsel Okuryazarlık Becerisi Etkinliklerinin Uygulanması

AVCI Y., Çelik G.

Journal of Awareness, vol.3, pp.696-714, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

ÖZBEKİSTAN’DA ALFABE DEĞİŞİM SÜRECİNİN EĞİTİM ve KÜLTÜRE ETKİSİ

AVCI Y.

Route Educational & Social Science Journal, vol.5, no.14, pp.1317-1322, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Yabancı Dil Olarak Rus Yazarlı Eserlerin Türkçe Öğretimindeki Yeri

AVCI Y., DAĞ PESTİL A.

Route Educational and Social Science Journal, vol.5, no.34, pp.892-904, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

TÜRK DÜŞÜNCE SİSTEMİNDEKİ İKİLİ YAPININ SOSYOLOJİK YANSIMALARI (THE REFLECTION OF BINARY STRUCTURE AT TURKISH THOUGHT SYSTEM )

Avcı Y., Akgün M. A.

Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal, vol.Eylül, no.4, pp.33-39, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Toplumun Devrik Cümle Hakkındaki Düşüncesi ve Nesirde Devrik Cümlenin Yeri

AVCI Y., Küçük S., Şengül E.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.6, no.6, pp.542-555, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

"Ka-" Fiiline Gelen Üçüncü Sesin Anlam Özellikleri

Avcı Y., Yaşar E.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.9, pp.15-30, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ SORUNLARI

Avcı Y., Küçük S.

INTERNATIONAL JOURNAL of SOCIAL SCIENCES and EDUCATION RESEARCH, vol.3, no.3, pp.981-989, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Çevirilerde Görülen Dil-Düşünce İlişkisiyle İlgili Sorunlar

AVCI Y., Gümüş M.

BUGU Carcısı, vol.2, no.28, pp.62-64, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Yabancılara Türkçe Öğretirken Türkçenin Mantığına Uygun Yöntem Seçilmeli

AVCI Y.

Kırgız Tili Cana Edabıyatı, no.26, pp.16-18, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Yabanci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil-Düşünce Analizi Teorisi

AVCI Y.

MANAS JOURNAL OF SOCİAL STUDİES, vol.1, no.3, pp.1-15, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Abdurrauf Fıtrat "Serf 1920-1930

AVCI Y.

Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı, no.11, pp.58-65, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Özbekistan'da Fıtrat'ın Ceditçiliği, Eğitimciliği ve Eğitim Felsefesi

AVCI Y.

Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı, no.22, pp.55-61, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Bengütaşlar'daki Söz Diziminin Anlama Katkısı

AVCI Y., Tüzel S.

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.178, pp.189-195, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2003

2003

Babamın Kabri Nerede, Mesud Abdullaev

AVCI Y.

Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı, no.15, pp.171-176, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

2003

2003

Babamın Kabri Nerede Mesud Abdullaev Aktaran Yusuf Avcı

AVCI Y.

”Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı” TDK Ankara, no.15, pp.11, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

1997

1997

Özbek Türkçesinde Ünlü Uyumlarına Dair

AVCI Y.

Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı, no.4, pp.165-172, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

1997

1997

Fıtrat'ın Türkçeciliği

AVCI Y.

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, no.3, pp.106-111, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Dildeki Öznellik Nesnellik İlişkisinin Toplumsal Yapıya Yansıması

Avcı Y., Satılmış A.

II. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 November 2020, pp.50

2019

2019

LEYLA KARAHAN’IN TÜRKÇEDE SÖZ DİZİMİ KİTABININ FARKLI BASKILARINDA YAKLAŞIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

AVCI Y., ÇALIK F.

III. ULUSLARARASI FARKINDALIK KONFERANSI, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 December 2019, vol.1, pp.701-718

2019

2019

Edilgen Çatılı Cümlelerin Toplumun Düşünce Yapısına Etkisi

AVCI Y., Çiçek S.

INCSOS V. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019, vol.1, no.4, pp.77

2019

2019

Peyami Safa'nın Üslup Özelliklerinin Tespiti Üzerine Bir İnceleme

AVCI Y., Özbek A.

5.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019, vol.1, no.1, pp.92-101

2019

2019

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Bengü'nün Alana Katkısı

Avcı Y.

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, vol.1, pp.347

2019

2019

Dil Pekiştirme Programı Hakkında Kırgız Akademisyenlerin Görüşleri

Avcı Y., Çelik G., Dağ Pestil A.

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.358

2019

2019

Aktif Passif Cümlelerin Türkçe ve Almancadaki Yeri

AVCI Y., Çelik B.

10. Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.94

2019

2019

Kırgız Öğrencilerin Türkiye'deki Staj Programı ile ilgili Bir Araştırma

Avcı Y., Dağ Pestil A., Çelik G.

ICRE 2019 / ULEAD 2019, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.14

2018

2018

Edilgen Çatılı Cümlelerin Nesirdeki Yeri

Avcı Y., Çiçek S.

(İNSLET IV) IV. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Targu-Mures, Romania, 26 - 28 October 2018, pp.91

2018

2018

DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN ÜSLÛBA ETKİSİ

Avcı Y., Küçük S., Akgün A. M.

(İNCSOS IV)IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Targu-Mures, Romania, 26 - 28 October 2018, vol.1, pp.35

2018

2018

ORTAOKUL YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE GÖRSEL OKURYAZARLIK BECERİSİ ETKİNLİKLERİNİN UYGULANMAS

Avcı Y., Çelik G.

2. İnternationel Conference On Awareness, Çanakkale, Turkey, 13 - 15 December 2018, pp.915

2018

2018

Yabancı Dil Olarak Rus Yazarlı Eserlerin Türkçe Öğretimindeki Yeri

Avcı Y., Pestil A. D.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, vol.1, pp.906

2018

2018

Edebiyat Eğitiminde Görsellerden Yararlanma

AVCI Y., Çelik G.

Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Targoviç, Romania, 26 - 28 October 2018, vol.1, no.1, pp.473-494

2018

2018

Akademisyenlerin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir İnceleme

Avcı Y., Çelik G.

(İNSLET IV) IV. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Targu-Mures, Romania, 26 - 28 October 2018, vol.1, pp.92

2018

2018

Troia,Truva,Troya

Avcı Y., Pestil A. D.

IV.Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Targu-Mures, Romania, 26 - 28 October 2018, vol.1, no.1, pp.440-452

2018

2018

Edebiyat Eğitiminde Görsellerden Yararlanma

Avcı Y., Çelik G.

IV. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Targu-Mures, Romania, 26 - 28 October 2018, vol.1, no.1, pp.473-494

2018

2018

Suriyeli Öğrencilerin Türkçeyi Öğrenme Durumlarında Görülen Dil Problemleri

Avcı Y., Küçük S., Şengül E.

VI.Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Targu-Mures, Romania, 26 - 28 October 2018, vol.II, pp.80-85

2017

2017

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN FEN VE SOSYAL ALANLARINA GÖRE AKADEMİK TÜRKÇE BAŞARILARI

Avcı Y., Küçük S., Yaşar E.

1. ULUSLARARASI İPEK YOLU AKADEMİK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.157-163 Creative Commons License

2017

2017

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi

AVCI Y., Küçük S.

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.246

2017

2017

Güneş Dil Teorisi ve Düşündürdükleri

AVCI Y., KANA F., ELKIRAN Y. M.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.376

2017

2017

Güneş Dil Teorisi ve Düşündürdükleri

AVCI Y., KANA F., ELKIRAN Y. M.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.376

2017

2017

"-Ka" Fiiline Gelen Üçüncü Seslerim Anlam Özellikleri

Avcı Y., Yaşar E.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.374

2016

2016

TÜRKİSTAN’DA CEDETÇİLİK HAREKETİNİN OLUŞUMU VE GÜNÜMÜZE ETKİLERİ

Avcı Y., Küçük S.

II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.II, no.1, pp.25

2013

2013

Türkçede Cümle Öğretiminde Ortaya Çıkan Sorunlar

AVCI Y.

11.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Calal Abad, Kyrgyzstan, 10 - 16 June 2013, pp.701-708

2010

2010

Hüseyin Nihal Atsız’ın Hikâyelerinde, Milli Duygu Çerçevesinde Bir Milli Üslup Denemesi

AVCI Y., Yeke E.

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu,, İzmir, Turkey, 16 - 18 December 2010, vol.III, pp.126-131

2009

2009

Eğitimde Model Oluşturmada Destanların Önemi

AVCI Y., Korkmaz N.

Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği- I.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009, vol.1, pp.85-89

2009

2009

Özbekistan'da Alfabe Değişim Sürecinin Eğitim ve Kültüre Etkisi

AVCI Y.

Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği- I.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi,, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009, no.1, pp.48-51

2008

2008

Kültür Dönüşümü ve Alfabe

AVCI Y.

Yeditepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 80. Yılında Harf İnkılabı Sempozyumu,, İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2008, vol.1, pp.320-324

2008

2008

Yapım Eklerinin Anlam Merkezli Sınıflandırılmasına Dair

AVCI Y.

VI. Uluslararası Türk Dil Kurultayı,, Ankara, Turkey, 20 - 24 October 2008, pp.458-464

2008

2008

Edebiyatın Gelişimi ve Öğreniminde Üslûbun Önemi

AVCI Y.

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.368-371

2002

2002

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Kültür ve Yöntem Boyutu

AVCI Y.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I.Uluslar Arası Truva-Çanakale Dil Eğitimi ve Okul Gelişimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 22 - 25 June 2002, pp.316-319

2001

2001

Yabancılar için Türkçenin Öğretimi ve Eğitiminde Kullanılan Öğretim Yöntemleri, Materyalleri, Tarihî Gelişimi ve Değerlendirilmesi

AVCI Y.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,II Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 10 - 12 May 2001, pp.58-62

2000

2000

Türkistanlı Fıtrat'ın Gözüyle Şark Siyaseti ve Şark Siyasetinde Çanakale'nin Yeri

AVCI Y.

Çanakale Onekiz Mart Üniversitesi, 85. Yılında Atatürk ve Çanakkale Savaşları Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 24 March 2000, pp.18-28

2018

2018

Yabancı Dil Olarak Rus Yazarlı Türkçe Eserlerin Türkçe Öğretimindeki Yeri

Avcı Y., Dağ Pestil A.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 23 - 25 November 2018, pp.906-916

Books & Book Chapters

2021

2021

Türk Düşünce Sistemine Uygun Dil Öğretimi

Avcı Y.

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Prof.Dr.Dinçay Köksal,Doç.Dr. Ömer Kökhan Ulum,Dr.Öğr. Üyes,Eda Duruk, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.177-184, 2021

2021

2021

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS MATERYALİ: “BENGÜ” VE KONUŞMA METİNLERİNDE SARMAL YAKLAŞIM

Avcı Y., Gökay G.

in: YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ -Sorunlar ve Çözüm Önerileri-, Dr. Öğr.Üyesi Fatih KANA, Editor, Eğiten Yayınevi, Ankara, pp.232-251, 2021

2021

2021

Kaşgarlı Mahmut'un Divan ü Lügat'it Türk'teki Sosyal Kişiliği

Avcı Y.

in: Türk Dünyasının Manevi Liderleri, Prof.Dr.Okan YEŞİLOT- Dr. Bihter Gürışık Köksal, Editor, YEDİSU, İstanbul, pp.79-124, 2021

2021

2021

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİJİTAL YAZMA BECERİSİ İLE İLGİLİ BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ

Avcı Y., Coşkun A.

in: TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DİJİTAL GÖNÜŞÜM, Fatih KANA, Editor, Paradigma, İstanbul, pp.411-454, 2021

2021

2021

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİJİTAL YAZMA BECERİSİ İLE İLGİLİ BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ

Avcı Y., Okan G.

in: TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DİJİTAL GÖNÜŞÜM, Fatih KANA, Editor, Paradigma, İstanbul, pp.13-64, 2021

2021

2021

AK MEZAR (AQMAZAR) HİKAYESİNİN DİL VE ÜSLUP ÖZELLİKLERİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ

Avcı Y., Altun S.

in: Ana Dili Öğretiminde Çocuk Edebiyatı Ürünleri Üzerine İncelemeler, Doç.Dr.Hulusi Geçgel, Editor, Paradigm Press Ltd., İstanbul, pp.191-224, 2021

2021

2021

UZAKTAN EĞİTİM TÜRKÇE DERSİNDE KULLANILAN OYUNLAŞTIRMA UYGULAMALARI

Avcı Y., Okan G.

in: TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM, Fatih KANA,Hulusi GEÇGEL, Editor, Paradigma, İstanbul, pp.223-266, 2021

2021

2021

"ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HARİKA" ADLI ESERDEKİ EĞİTSEL İLETİLER

Avcı Y., Okan G.

in: TÜRKEÇ ÖĞRETİMİNDE EDEBİ METİNLERİN KAULLANIMI, Fatih KANA,Hulusi GEÇGEL, Editor, Paradigma, İstanbul, pp.161-182, 2021

2021

2021

"PAL SOKAĞI ÇOCUKLARI" ROMANININ KORA ŞEMASINA GÖRE ANALİZİ

Avcı Y., Coşkun A.

in: TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE EDEBİ METİNLERİN KULLANIMI, Fatih KANA,Hulusi GEÇGEL, Editor, Paradigma, İstanbul, pp.43-70, 2021

2021

2021

ETKİLEŞİMLİ KİTAPLARDA YER ALAN TÜRKÇE ÇALIŞMA SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Avcı Y., Coşkun A.

in: TÜRKÇE EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM, DR. Öğr. Üyesi Fatih KANA- Doç.Dr.Hulusi GEÇGEL, Editor, Paradigma akademi, İstanbul, pp.267-298, 2021

2020

2020

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi BENGÜ C1

Avcı Y.

Babir Academy Publishing, İstanbul, 2020

2020

2020

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bengü B2

AVCI Y.

Babir Academy Puplishing, İstanbul, 2020

2020

2020

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bengü B1

AVCI Y.

Babir Academy Publishing, İstanbul, 2020

2020

2020

Ceditçi Fıtrat ve Eserlerinden Örnekler

AVCI Y.

Hiperyayın, İstanbul, 2020

2019

2019

Fıtrat ve Ceditçilik

AVCI Y.

Hiperyayın, İstanbul, 2019

2018

2018

Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi Bengü A1

Avcı Y.

Eğitim Araştırmaları Birliği Yayını, Çanakkale, 2018

2014

2014

Türk Edebiyatının En Eski Örnekleri

AVCI Y.

Kesit, İstanbul, 2014

2006

2006

Nesir ve Uslup

AVCI Y.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2006

1997

1997

Fıtrat ve Eserleri

AVCI Y.

Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997

Supported Projects

2010 - 2010

2010 - 2010

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşım ve Uygulamalar

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

AVCI Y. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ The Journal of Turkish Language and Literature Studies

Evaluation Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Turkish Stady

Evaluation Committee Member

2017 - Continues

2017 - Continues

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 6(4)

Evaluation Committee Member

2017 - Continues

2017 - Continues

Aydın TÖMER Dil Dergisi

Evaluation Committee Member

2013 - Continues

2013 - Continues

Manas Journal of Social Researches"

Evaluation Committee Member

Scientific Refereeing

October 2019

October 2019

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Other Indexed Journal

October 2019

October 2019

Turkish Stady

Other Indexed Journal

November 2018

November 2018

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 6(4)

Other Indexed Journal

January 2017

January 2017

Aydın Tömer Dil Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2016

October 2016

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ T Ü R K D Ü N Y A S I İ N C E L E M E L E R İ D E R G İ S İ

National Scientific Refreed Journal

May 2013

May 2013

Manas Journal of Social Researches

Other Indexed Journal

Awards

February 2010

February 2010

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yeni Yöntem ve Uygulamalar

DPT- Ulusal AjansJury Memberships

January-2019

January 2019

Post Graduate

Ethem Gürsoy - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

January-2019

January 2019

Post Graduate

Arzu ACAR - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

January-2019

January 2019

Post Graduate

Hasan Hüseyin Uğur - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

January-2019

January 2019

Post Graduate

Zeynep Özekinci - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

January-2019

January 2019

Doctoral Examination

Zafer Karafil - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

January-2019

January 2019

Post Graduate

Zeynep Seçil - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

February-2018

February 2018

Post Graduate

Melahat Kaptı - COMU Eğitim Bilimleri Enstitüsü

February-2018

February 2018

Doctoral Examination

Ayşe Dağ Pestil - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

February-2018

February 2018

Post Graduate

Tez Savunma - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

February-2018

February 2018

Doctorate

Tez Savunma - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

February-2018

February 2018

Post Graduate

Burak Peker - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

February-2018

February 2018

Post Graduate

M.Furkan UZAN - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

February-2018

February 2018

Post Graduate

Tez Savunma - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

February-2018

February 2018

Post Graduate

Tez Savunma - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

September-2017

September 2017

Doctorate

Türkçe Derslerinde Görsel Okuryazarlıkla Okuma Becerisi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü

July-2017

July 2017

Doctoral Examination

Yusuf Mete Elkıran - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

July-2017

July 2017

Doctoral Examination

Emrah Boylu - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

July-2017

July 2017

Doctoral Examination

Enes Yaşar - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

July-2017

July 2017

Doctoral Examination

Ertürk Temür - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

July-2017

July 2017

Doctoral Examination

Emrah Soylu - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

July-2017

July 2017

Doctoral Examination

Aslı Fişekçioğlu - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

May-2017

May 2017

Post Graduate

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Diktenin Yazma Yanlışlarına Etkisi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

April-2017

April 2017

Post Graduate

Türkçe Öğretmenlerinin Etik Değerlere Yatkınlığının Belirlenmesi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

January-2017

January 2017

Post Graduate

Tartışmacı Metin Yazma Öğretiminin Öğrencilerin Yazma Becerilerine, Eleştirel Düşüncelerine Yazmaya Yönelik Tutumlarına ve Kalıcılığa Etkisi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

January-2017

January 2017

Post Graduate

Ortaokul Türkçe Eğitiminde Çoklu Zeka Kuramları - Eğitim Bilimleri Enstitüsü

July-2016

July 2016

Doctoral Examination

Osman Bostanoğlu - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

February-2016

February 2016

Doctoral Examination

Zafer Karanfil - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

January-2016

January 2016

Doctoral Examination

Tuğba Koçer - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

June-2014

June 2014

Academic Staff Examination

Devlet Sınavı Jürisi - Kırgız Milli Üniversitesi

June-2014

June 2014

Academic Staff Examination

Devlet Sınavı Jürisi - Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

June-2014

June 2014

Academic Staff Examination

Devlet Sınavı (Töragası) Komisyon Başkanı - Bişkek Humanıtardık Üniversitesi (Bugu)

April-2004

April 2004

Doctorate

Kezban Tekşan - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü

November-1999

November 1999

Doctorate

Murat Ceritoğlu - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü