Assoc. Prof.

YUSUF AVCI


Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Education Information

1991 - 1996

1991 - 1996

Doctorate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Eğitimi, Turkey

1985 - 1988

1985 - 1988

Post Graduate

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dilive Edebiyatı, Turkey

1979 - 1984

1979 - 1984

Under Graduate

Selcuk University, Eğitim Fakültesi, Türk Dilive Edebiyatı, Turkey

Dissertations

1996

1996

Doctorate

Fıtrat ve Dilciliği

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Eğitimi

1988

1988

Post Graduate

Amasya Aydınca Ağzı (Metin İnceleme Sözlük)

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Eğitimi

Certificates, Courses and Trainings

1996

1996

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Education Management and Planning

Ankara Üniversitesi TÖMER

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Education in Turkish Language and Literature, Education in Turkish Language, Philology, Contemporary Turkish Dialects and Literature

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Associate Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

2014 - 2015

2014 - 2015

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

2011 - 2014

2011 - 2014

Assistant Professor

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık

1997 - 2011

1997 - 2011

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

1987 - 1997

1987 - 1997

Instructor

Ankara University, Türk Dili Bölümü, Türk Dili

Managerial Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

2016 - 2016

2016 - 2016

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

2012 - 2014

2012 - 2014

Academic Board Member

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkoloji, Mütercim Tercümanlık

2012 - 2014

2012 - 2014

Head of Department

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık

2000 - 2008

2000 - 2008

Deputy Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

1997 - 2000

1997 - 2000

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Türk Dili

1998 - 1999

1998 - 1999

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

Courses

Post Graduate

Post Graduate

Yabancı Dil Olarak Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi I

Post Graduate

Post Graduate

Soydaşlara Türkçe Öğretimi

Post Graduate

Post Graduate

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Seçimi

Under Graduate

Under Graduate

Üslup Bilgisi

Post Graduate

Post Graduate

Genel Türkoloji

Under Graduate

Under Graduate

Dil ve Kültür

Doctorate

Doctorate

Türk Lehçeleri

Under Graduate

Under Graduate

Çağdaş Türk Lehçeleri

Under Graduate

Under Graduate

Cümle Bilgisi

Advising Theses

2006

2006

Post Graduate

Balıkesir Manyas Ağzı

AVCI Y.

S.Özcan(Student)

2000

2000

Post Graduate

İlköğretimde Ana Dili İlkeleri ve Uygulanışı

AVCI Y.

R.Emiri(Student)

Articles Published in Other Journals

2020

2020

THE ORTHOGRAPHIC RULES IN THE BOOKS OFJADID FITRAT: SARF(1927) (MORPHOLOGY) AND1NAHIV (1927) (SYNTAX)

AVCI Y.

BABIR International Journal for Human Sciences, vol.2, no.3, pp.48-66, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Educational Policy Analysis and Strategic Research

Avcı Y. , Çelik G., Dağ Pestil A.

Educaatioal Policy Analysis and Strategic Research, vol.2, no.15, pp.386-405, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

İnternational Scholars' Views on the Language Reinforcement Program

AVCI Y. , ÇELİK G. , DAĞ PESTİL A.

Educational Policy Analysis and Strategic Research, no.15, pp.386-405, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Chomsky’den Önce Dönüşümlü Üretim Dil Bilimi Akımı: NAHİV

AVCI Y. , ÇALIK F.

International Journal of Language and Education Research, vol.2, no.2, pp.1-17, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

TOPLUMUN EDİLGEN CÜMLE ALGISI?

AVCI Y. , Çiçek S.

Turkish Studies Language and Literature, no.14, pp.1737-1754, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

A Research on Kırghız Students’ Before and After Their Internship Period About Perceptions of Turkey

Avcı Y. , Çelik G. , Dağ Pestil A.

SCIENCE & PHILOSOPHY, vol.7, no.2, pp.127-142, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

"Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Becerileri Üzerine Bir Araştırma

AVCI Y. , ÇELİK G.

TURKISH STUDIES, no.3, pp.1167-1189, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

). Son Dönem Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir Siyer Nüshasında Birleşik Fiiller (İnceleme-Çevriyazı-Türkiye Türkçesine Aktarım)

EKER Ü. , AVCI Y.

International Journal of Languages’xx Education and Teaching, vol.7, no.1, pp.422-443, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Akademisyenlerin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir İnceleme

AVCI Y. , ÇELİK G.

Route Educationel and Social Sience Journal, pp.540-553, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Edilgen Çatılı Cümlelerin Nesirdeki Yeri / The Role of Passive Voice Structure in Turkish Prose Literature

Avcı Y. , Çiçek S.

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.5, pp.457-469, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

2018

2018

Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerine Görsel Okuryazarlık Becerisi Etkinliklerinin Uygulanması

AVCI Y. , ÇELİK G.

Journal of Awareness, no.3, pp.696-714, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Yabancı Dil Olarak Rus Yazarlı Eserlerin Türkçe Öğretimindeki Yeri

AVCI Y. , DAĞ PESTİL A.

Route Educational and Social Science Journal, vol.5, no.34, pp.892-904, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

The Effects of Ideology on the Literary Style in Literary Works

AVCI Y. , KÜÇÜK S., Akgun M. A.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.7, no.5, pp.579-595, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2017

2017

"Ka-" Fiiline Gelen Üçüncü Sesin Anlam Özellikleri

Avcı Y. , Yaşar E.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.9, pp.15-30, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ SORUNLARI

AVCI Y. , KÜÇÜK S.

INTERNATIONAL JOURNAL of SOCIAL SCIENCES and EDUCATION RESEARCH, vol.3, no.3, pp.981-989, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2003

2003

Babamın Kabri Nerede Mesud Abdullaev Aktaran Yusuf Avcı

AVCI Y.

”Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı” TDK Ankara, no.15, pp.11, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Dildeki Öznellik Nesnellik İlişkisinin Toplumsal Yapıya Yansıması

Avcı Y. , Satılmış A.

II. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 November 2020, pp.50

2019

2019

LEYLA KARAHAN’IN TÜRKÇEDE SÖZ DİZİMİ KİTABININ FARKLI BASKILARINDA YAKLAŞIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

AVCI Y. , ÇALIK F.

III. ULUSLARARASI FARKINDALIK KONFERANSI, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 December 2019, vol.1, pp.701-718

2019

2019

Peyami Safa'nın Üslup Özelliklerinin Tespiti Üzerine Bir İnceleme

AVCI Y. , Özbek A.

5.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019, vol.1, no.1, pp.92-101

2019

2019

Edilgen Çatılı Cümlelerin Toplumun Düşünce Yapısına Etkisi

AVCI Y. , Çiçek S.

INCSOS V. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019, vol.1, no.4, pp.77

2019

2019

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Bengü'nün Alana Katkısı

Avcı Y.

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, vol.1, pp.347

2019

2019

Dil Pekiştirme Programı Hakkında Kırgız Akademisyenlerin Görüşleri

Avcı Y. , Çelik G., Dağ Pestil A.

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.358

2019

2019

Aktif Passif Cümlelerin Türkçe ve Almancadaki Yeri

AVCI Y. , Çelik B.

10. Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.94

2019

2019

Kırgız Öğrencilerin Türkiye'deki Staj Programı ile ilgili Bir Araştırma

Avcı Y. , Dağ Pestil A. , Çelik G.

ICRE 2019 / ULEAD 2019, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.14

2018

2018

Edilgen Çatılı Cümlelerin Nesirdeki Yeri

Avcı Y. , Çiçek S.

(İNSLET IV) IV. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Targu-Mures, Romania, 26 - 28 October 2018, pp.91

2018

2018

DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN ÜSLÛBA ETKİSİ

Avcı Y. , Küçük S., Akgün A. M.

(İNCSOS IV)IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Targu-Mures, Romania, 26 - 28 October 2018, vol.1, pp.35

2018

2018

ORTAOKUL YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE GÖRSEL OKURYAZARLIK BECERİSİ ETKİNLİKLERİNİN UYGULANMAS

Avcı Y. , Çelik G.

2. İnternationel Conference On Awareness, Çanakkale, Turkey, 13 - 15 December 2018, pp.915

2018

2018

Yabancı Dil Olarak Rus Yazarlı Eserlerin Türkçe Öğretimindeki Yeri

Avcı Y. , Pestil A. D.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, vol.1, pp.906

2018

2018

Suriyeli Öğrencilerin Türkçeyi Öğrenme Durumlarında Görülen Dil Problemleri

Avcı Y. , Küçük S., Şengül E.

VI.Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Targu-Mures, Romania, 26 - 28 October 2018, vol.II, pp.80-85

2018

2018

Troia,Truva,Troya

Avcı Y. , Pestil A. D.

IV.Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Targu-Mures, Romania, 26 - 28 October 2018, vol.1, no.1, pp.440-452

2018

2018

Akademisyenlerin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir İnceleme

Avcı Y. , Çelik G.

(İNSLET IV) IV. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Targu-Mures, Romania, 26 - 28 October 2018, vol.1, pp.92

2018

2018

Edebiyat Eğitiminde Görsellerden Yararlanma

Avcı Y. , Çelik G.

IV. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Targu-Mures, Romania, 26 - 28 October 2018, vol.1, no.1, pp.473-494

2017

2017

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN FEN VE SOSYAL ALANLARINA GÖRE AKADEMİK TÜRKÇE BAŞARILARI

Avcı Y. , Küçük S., Yaşar E.

1. ULUSLARARASI İPEK YOLU AKADEMİK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.157-163 Creative Commons License

2017

2017

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi

AVCI Y. , Küçük S.

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.246

2017

2017

"-Ka" Fiiline Gelen Üçüncü Seslerim Anlam Özellikleri

Avcı Y. , Yaşar E.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.374

2017

2017

Güneş Dil Teorisi ve Düşündürdükleri

AVCI Y. , KANA F. , ELKIRAN Y. M.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.376

2016

2016

TÜRKİSTAN’DA CEDETÇİLİK HAREKETİNİN OLUŞUMU VE GÜNÜMÜZE ETKİLERİ

Avcı Y. , Küçük S.

II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.II, no.1, pp.25

2018

2018

Yabancı Dil Olarak Rus Yazarlı Türkçe Eserlerin Türkçe Öğretimindeki Yeri

Avcı Y. , DAĞ PESTİL A.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.906-916

Supported Projects

2010 - 2010

2010 - 2010

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşım ve Uygulamalar

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

AVCI Y. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ The Journal of Turkish Language and Literature Studies

Evaluation Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Turkish Stady

Evaluation Committee Member

2017 - Continues

2017 - Continues

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 6(4)

Evaluation Committee Member

2017 - Continues

2017 - Continues

Aydın TÖMER Dil Dergisi

Evaluation Committee Member

2013 - Continues

2013 - Continues

Manas Journal of Social Researches"

Evaluation Committee Member

Scientific Refereeing

October 2019

October 2019

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Other Indexed Journal

October 2019

October 2019

Turkish Stady

Other Indexed Journal

November 2018

November 2018

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 6(4)

Other Indexed Journal

January 2017

January 2017

Aydın Tömer Dil Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2016

October 2016

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ T Ü R K D Ü N Y A S I İ N C E L E M E L E R İ D E R G İ S İ

National Scientific Refreed Journal

May 2013

May 2013

Manas Journal of Social Researches

Other Indexed Journal

Awards

February 2010

February 2010

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yeni Yöntem ve Uygulamalar

DPT- Ulusal AjansJury Memberships

January-2019

January 2019

Post Graduate

Arzu ACAR - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

January-2019

January 2019

Post Graduate

Hasan Hüseyin Uğur - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

January-2019

January 2019

Post Graduate

Zeynep Özekinci - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

January-2019

January 2019

Doctoral Examination

Zafer Karafil - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

January-2019

January 2019

Post Graduate

Zeynep Seçil - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

January-2019

January 2019

Post Graduate

Ethem Gürsoy - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

February-2018

February 2018

Post Graduate

Melahat Kaptı - COMU Eğitim Bilimleri Enstitüsü

February-2018

February 2018

Doctoral Examination

Ayşe Dağ Pestil - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

February-2018

February 2018

Doctorate

Tez Savunma - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

February-2018

February 2018

Post Graduate

Burak Peker - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

February-2018

February 2018

Post Graduate

M.Furkan UZAN - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

February-2018

February 2018

Post Graduate

Tez Savunma - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

February-2018

February 2018

Post Graduate

Tez Savunma - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

February-2018

February 2018

Post Graduate

Tez Savunma - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

September-2017

September 2017

Doctorate

Türkçe Derslerinde Görsel Okuryazarlıkla Okuma Becerisi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü

July-2017

July 2017

Doctoral Examination

Enes Yaşar - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

July-2017

July 2017

Doctoral Examination

Emrah Soylu - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

July-2017

July 2017

Doctoral Examination

Ertürk Temür - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

July-2017

July 2017

Doctoral Examination

Emrah Boylu - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

July-2017

July 2017

Doctoral Examination

Aslı Fişekçioğlu - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

July-2017

July 2017

Doctoral Examination

Yusuf Mete Elkıran - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

May-2017

May 2017

Post Graduate

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Diktenin Yazma Yanlışlarına Etkisi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

April-2017

April 2017

Post Graduate

Türkçe Öğretmenlerinin Etik Değerlere Yatkınlığının Belirlenmesi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

January-2017

January 2017

Post Graduate

Ortaokul Türkçe Eğitiminde Çoklu Zeka Kuramları - Eğitim Bilimleri Enstitüsü

January-2017

January 2017

Post Graduate

Tartışmacı Metin Yazma Öğretiminin Öğrencilerin Yazma Becerilerine, Eleştirel Düşüncelerine Yazmaya Yönelik Tutumlarına ve Kalıcılığa Etkisi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

July-2016

July 2016

Doctoral Examination

Osman Bostanoğlu - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

February-2016

February 2016

Doctoral Examination

Zafer Karanfil - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

January-2016

January 2016

Doctoral Examination

Tuğba Koçer - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

June-2014

June 2014

Academic Staff Examination

Devlet Sınavı (Töragası) Komisyon Başkanı - Bişkek Humanıtardık Üniversitesi (Bugu)

June-2014

June 2014

Academic Staff Examination

Devlet Sınavı Jürisi - Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

June-2014

June 2014

Academic Staff Examination

Devlet Sınavı Jürisi - Kırgız Milli Üniversitesi

April-2004

April 2004

Doctorate

Kezban Tekşan - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü

November-1999

November 1999

Doctorate

Murat Ceritoğlu - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü