Doç.Dr.

YUSUF AVCI


Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Eğitim Bilgileri

1991 - 1996

1991 - 1996

Doktora

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Eğitimi, Türkiye

1985 - 1988

1985 - 1988

Yüksek Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dilive Edebiyatı, Türkiye

1979 - 1984

1979 - 1984

Lisans

Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dilive Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

1996

1996

Doktora

Fıtrat ve Dilciliği

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Eğitimi

1988

1988

Yüksek Lisans

Amasya Aydınca Ağzı (Metin İnceleme Sözlük)

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Eğitimi

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

1996

1996

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Ankara Üniversitesi TÖMER

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Dil ve Edebiyat, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

2014 - 2015

2014 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

2011 - 2014

2011 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık

1997 - 2011

1997 - 2011

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

1987 - 1997

1987 - 1997

Okutman

Ankara Üniversitesi, Türk Dili Bölümü, Türk Dili

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

2016 - 2016

2016 - 2016

Bölüm Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

2012 - 2014

2012 - 2014

Akademik Kurul Üyesi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkoloji, Mütercim Tercümanlık

2012 - 2014

2012 - 2014

Bölüm Başkanı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık

2000 - 2008

2000 - 2008

Bölüm Başkan Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

1997 - 2000

1997 - 2000

Bölüm Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türk Dili

1998 - 1999

1998 - 1999

Bölüm Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yabancı Dil Olarak Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Soydaşlara Türkçe Öğretimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Seçimi

Lisans

Lisans

Üslup Bilgisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Genel Türkoloji

Lisans

Lisans

Dil ve Kültür

Doktora

Doktora

Türk Lehçeleri

Lisans

Lisans

Çağdaş Türk Lehçeleri

Lisans

Lisans

Cümle Bilgisi

Yönetilen Tezler

2006

2006

Yüksek Lisans

Balıkesir Manyas Ağzı

AVCI Y.

S.Özcan(Öğrenci)

2000

2000

Yüksek Lisans

İlköğretimde Ana Dili İlkeleri ve Uygulanışı

AVCI Y.

R.Emiri(Öğrenci)

1999

1999

Yüksek Lisans

Başkurt Türkçesinde Haber Kipleri ve Zaman Kaymaları

AVCI Y.

M.Terzi(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

THE ORTHOGRAPHIC RULES IN THE BOOKS OFJADID FITRAT: SARF(1927) (MORPHOLOGY) AND1NAHIV (1927) (SYNTAX)

AVCI Y.

BABIR International Journal for Human Sciences, cilt.2, sa.3, ss.48-66, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

İnternational Scholars’xx Vews on the Language Reinforcement Program

AVCI Y. , ÇELİK G. , PESTİL A. D.

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.15, sa.2, ss.386-405, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Educational Policy Analysis and Strategic Research

AVCI Y. , ÇELİK G., DAĞ PESTİL A.

Educaatioal Policy Analysis and Strategic Research, cilt.2, sa.15, ss.386-405, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Chomsky’den Önce Dönüşümlü Üretim Dil Bilimi Akımı: NAHİV

AVCI Y. , ÇALIK F.

International Journal of Language and Education Research, cilt.2, sa.2, ss.1-17, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN DİL EĞİTİMİ KAZANIMLARININ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

AVCI Y. , ÇELİK G., PESTİL DAĞ A.

International Journal of Language Academy, cilt.7, sa.4, ss.246-269, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Kırgız Öğrencilerin Staj Döneminden Önce ve Sonra Türkiye Algıları Üzerine Bir Araştırma

AVCI Y. , ÇELİK G. , Pestil A. D.

SCIENCE PHILOSOPHY, cilt.7, sa.2, ss.125-140, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

YABANCI DİL OLARAK RUS YAZARLI TÜRKÇE ESERLERİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ

AVCI Y. , PESTİ A. D.

Route Educationel and Social Science Journal, cilt.5, sa.14, ss.891-904, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

The Effects of Ideology on the Literary Style in Literary Works

AVCI Y. , KÜÇÜK S., Akgun M. A.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.7, sa.5, ss.579-595, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Yabancı Dil Olarak Rus Yazarlı Eserlerin Türkçe Öğretimindeki Yeri

AVCI Y. , DAĞ PESTİL A.

Route Educational and Social Science Journal, cilt.5, sa.34, ss.892-904, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

ORTAOKUL YEDİNCİ SINIF ÖĞRNCİLERİNE GÖRDEL OKURYAZARLIK BECERİSİ ETKİNLİKLERİNİN UYGULANMASI

AVCI Y. , ÇELİK G.

JOURNAL OF AWARENES, cilt.3, ss.696-714, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

The Role of Passive Voice Structure in Turkish Prose Literature

AVCI Y. , Cicek S.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.7, sa.5, ss.457-469, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

KA FİİLİNE GELEN ÜÇÜNCÜ SESİN ANLAM ÖZELLİKLERİ

AVCI Y. , YAŞAR E.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.9, ss.15-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ SORUNLARI

AVCI Y. , KÜÇÜK S.

INTERNATIONAL JOURNAL of SOCIAL SCIENCES and EDUCATION RESEARCH, cilt.3, sa.3, ss.981-989, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Babamın Kabri Nerede Mesud Abdullaev Aktaran Yusuf Avcı

AVCI Y.

”Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı” TDK Ankara, sa.15, ss.11, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Truva, Troia, Troya

AVCI Y. , DAĞ PESTİL A.

International Language Education and Teaching Symposium, 26 - 28 Ekim 2018, ss.440-452

2018

2018

Troia, Truva, Troya

AVCI Y. , DAĞ PESTİL A.

International Language Education and Teaching Symposium, Targovishte, Bulgaristan, 26 - 28 Ekim 2018, ss.65

2018

2018

Edilgen Çatılı Cümlelerin Nesirdeki Yeri

AVCI Y. , Çiçek S.

İNSLET IV. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Targoviç, Romanya, 26 - 28 Ekim 2018, ss.91

2018

2018

DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN ÜSLÛBA ETKİSİ

AVCI Y. , KÜÇÜK S., Akgün A. M.

IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Targovishte, Bulgaristan, 26 - 28 Ekim 2018, cilt.1, ss.35

2018

2018

Yabancı Dil Olarak Rus Yazarlı Eserlerin Türkçe Öğretimindeki Yeri

AVCI Y. , Pestil A. D.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 23 - 25 Kasım 2018, cilt.1

2017

2017

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN FEN VE SOSYAL ALANLARINA GÖRE AKADEMİK TÜRKÇE BAŞARILARI

Avcı Y. , Küçük S., Yaşar E.

1. ULUSLARARASI İPEK YOLU AKADEMİK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.157-163 Creative Commons License

2018

2018

Yabancı Dil Olarak Rus Yazarlı Türkçe Eserlerin Türkçe Öğretimindeki Yeri

Avcı Y. , DAĞ PESTİL A.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.906-916

Desteklenen Projeler

2010 - 2010

2010 - 2010

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşım ve Uygulamalar

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

AVCI Y. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ The Journal of Turkish Language and Literature Studies

Değerlendirme Kurul Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Turkish Stady

Değerlendirme Kurul Üyesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 6(4)

Değerlendirme Kurul Üyesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Aydın TÖMER Dil Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Manas Journal of Social Researches"

Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2019

Ekim 2019

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

Turkish Stady

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 6(4)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Aydın Tömer Dil Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2016

Ekim 2016

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ T Ü R K D Ü N Y A S I İ N C E L E M E L E R İ D E R G İ S İ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Manas Journal of Social Researches

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ödüller

Şubat 2010

Şubat 2010

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yeni Yöntem ve Uygulamalar

DPT- Ulusal AjansJüri Üyelikleri

Ocak-2019

Ocak 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Hasan Hüseyin Uğur - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Ocak-2019

Ocak 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Zafer Karafil - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Ocak-2019

Ocak 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Ethem Gürsoy - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Ocak-2019

Ocak 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Zeynep Özekinci - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Ocak-2019

Ocak 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Zeynep Seçil - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Ocak-2019

Ocak 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Arzu ACAR - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Şubat-2018

Şubat 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Melahat Kaptı - COMU Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Şubat-2018

Şubat 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Şubat-2018

Şubat 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Burak Peker - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Şubat-2018

Şubat 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

M.Furkan UZAN - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Şubat-2018

Şubat 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Şubat-2018

Şubat 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Şubat-2018

Şubat 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Şubat-2018

Şubat 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Ayşe Dağ Pestil - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eylül-2017

Eylül 2017

Tez Savunma (Doktora)

Türkçe Derslerinde Görsel Okuryazarlıkla Okuma Becerisi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Enes Yaşar - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Emrah Soylu - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Yusuf Mete Elkıran - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Ertürk Temür - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Emrah Boylu - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Aslı Fişekçioğlu - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Diktenin Yazma Yanlışlarına Etkisi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Nisan-2017

Nisan 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Türkçe Öğretmenlerinin Etik Değerlere Yatkınlığının Belirlenmesi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Ocak-2017

Ocak 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Ortaokul Türkçe Eğitiminde Çoklu Zeka Kuramları - Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Ocak-2017

Ocak 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tartışmacı Metin Yazma Öğretiminin Öğrencilerin Yazma Becerilerine, Eleştirel Düşüncelerine Yazmaya Yönelik Tutumlarına ve Kalıcılığa Etkisi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Temmuz-2016

Temmuz 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Osman Bostanoğlu - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Şubat-2016

Şubat 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Zafer Karanfil - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Ocak-2016

Ocak 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Tuğba Koçer - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Haziran-2014

Haziran 2014

Akademik Personel Sınavı

Devlet Sınavı Jürisi - Kırgız Milli Üniversitesi

Haziran-2014

Haziran 2014

Akademik Personel Sınavı

Devlet Sınavı (Töragası) Komisyon Başkanı - Bişkek Humanıtardık Üniversitesi (Bugu)

Haziran-2014

Haziran 2014

Akademik Personel Sınavı

Devlet Sınavı Jürisi - Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Nisan-2004

Nisan 2004

Tez Savunma (Doktora)

Kezban Tekşan - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kasım-1999

Kasım 1999

Tez Savunma (Doktora)

Murat Ceritoğlu - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü