Scientific & Professional Activities

Jury Memberships

 • January 2019 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Ethem Gürsoy

 • January 2019 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Zeynep Özekinci

 • January 2019 Doctoral Examination

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Zafer Karafil

 • January 2019 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Zeynep Seçil

 • January 2019 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Hasan Hüseyin Uğur

 • January 2019 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Arzu ACAR

 • February 2018 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Tez Savunma

 • February 2018 Doctorate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Tez Savunma

 • February 2018 Doctoral Examination

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Ayşe Dağ Pestil

 • February 2018 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  M.Furkan UZAN

 • February 2018 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Tez Savunma

 • February 2018 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Burak Peker

 • February 2018 Post Graduate

  COMU Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Melahat Kaptı

 • February 2018 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Tez Savunma

 • September 2017 Doctorate

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Türkçe Derslerinde Görsel Okuryazarlıkla Okuma Becerisi

 • July 2017 Doctoral Examination

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Emrah Soylu

 • July 2017 Doctoral Examination

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Emrah Boylu

 • July 2017 Doctoral Examination

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Enes Yaşar

 • July 2017 Doctoral Examination

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Ertürk Temür

 • July 2017 Doctoral Examination

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Aslı Fişekçioğlu

 • July 2017 Doctoral Examination

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Yusuf Mete Elkıran

 • May 2017 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Diktenin Yazma Yanlışlarına Etkisi

 • April 2017 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Türkçe Öğretmenlerinin Etik Değerlere Yatkınlığının Belirlenmesi

 • January 2017 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Tartışmacı Metin Yazma Öğretiminin Öğrencilerin Yazma Becerilerine, Eleştirel Düşüncelerine Yazmaya Yönelik Tutumlarına ve Kalıcılığa Etkisi

 • January 2017 Post Graduate

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Ortaokul Türkçe Eğitiminde Çoklu Zeka Kuramları

 • July 2016 Doctoral Examination

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Osman Bostanoğlu

 • February 2016 Doctoral Examination

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Zafer Karanfil

 • January 2016 Doctoral Examination

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Tuğba Koçer

 • June 2014 Academic Staff Examination

  Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

  Devlet Sınavı Jürisi

 • June 2014 Academic Staff Examination

  Kırgız Milli Üniversitesi

  Devlet Sınavı Jürisi

 • June 2014 Academic Staff Examination

  Bişkek Humanıtardık Üniversitesi (Bugu)

  Devlet Sınavı (Töragası) Komisyon Başkanı

 • April 2004 Doctorate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Kezban Tekşan

 • November 1999 Doctorate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Murat Ceritoğlu

Activities in Scientific Journals

 • 2020 - Continues DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ The Journal of Turkish Language and Literature Studies

  Evaluation Committee Member

 • 2018 - Continues Turkish Stady

  Evaluation Committee Member

 • 2017 - Continues Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 6(4)

  Evaluation Committee Member

 • 2017 - Continues Aydın TÖMER Dil Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2013 - Continues Manas Journal of Social Researches"

  Evaluation Committee Member

Scientific Refereeing

 • October 2019 Dil ve Edebiyat Araştırmaları

  Other Indexed Journal

 • October 2019 Turkish Stady

  Other Indexed Journal

 • November 2018 Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 6(4)

  Other Indexed Journal

 • January 2017 Aydın Tömer Dil Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2016 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ T Ü R K D Ü N Y A S I İ N C E L E M E L E R İ D E R G İ S İ

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2013 Manas Journal of Social Researches

  Other Indexed Journal