Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Türkiye'de Girişimcilik Eğitimi

Anahtar: MPM YayınI, no.259, pp.42-44, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ekonomik Sosyal ve Doğal Risklerin Girişimciliğe Etkilerİ

3.Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Bişkek, Kyrgyzstan, 17 - 19 May 2011

Sosyal Girişimcilik ve Hayırseverlik: Dr. İbrahim Bodur Örneği

VII. Uluslararası STK Kongresi, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 December 2010, pp.258-264

Küreselleşen Dünyada Yer Edinebilmek İçin Kimden Hızlı Koşmalıyız?

VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi, "Değişen Dünya ve İşletmecilikte Yeni Dinamikler", Kırıkkale, Turkey, 31 May - 01 June 2007

Risk Algılamada Sektörel Farklılıklar ve Risk Yönetimİ

VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi, "Değişen Dünya ve İşletmecilikte Yeni Dinamikler", Kırıkkale, Turkey, 31 May - 02 June 2007

Books & Book Chapters

Dijital Pazarlama

in: Yeni Nesil Pazarlama Yaklaşımları - Vaka Analizleri İle, Kahraman A., Güven E., Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.183-193, 2019

Türkiye’de Deniz İşletmeciliğinin ve Turizminin Sürdürülebilirliği: Lisansüstü Eğitime Yönelik Bir Araştırma

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cild I, Orhan ÇOBAN, Serpil AĞACAKAYA,, Enderhan KARAKOÇ, Fehmi KARASİOĞLU, Ayşe ÇOBAN, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.131-146, 2019

İşletmelerde Güncel Bağımsız Denetim Uygulamaları ve Kurumsal Yönetim

in: Yeni Nesil İşletmelerde Güncel Eğilimler, "Güven E.", "Çavuşoğlu S.", Editor, Beta Yayıncılık, İstanbul, pp.1, 2018

KAPASİTE TÜRLERİ

in: TEMEL İŞLETMECİLİK BİLGİLERİ, NAZAN YELKİKALAN, Editor, Kriter, İstanbul, 2012