General Information

Institutional Information: Iletişim Fakültesi, Yeni Medya Ve Iletişim, Yeni Medya Ve Iletişim
Research Areas: Mass Communications and Mass Media